Μερκελιστές εναντίον Χιτλερικών: Στημένοι καβγάδες στο γερμανόφιλο στρατόπεδο.

«Ο συμβιβασμός Ελλάδας και ΠΓΔΜ σημαίνει νίκη για τη Δύση και καταστροφή για τη Ρωσία. Η Μόσχα θα πρέπει να φοβάται για την επιρροή της στην περιοχή. Ωστόσο η συμφωνία θα μπορούσε να αποτύχει εξαιτίας της σθεναρής αντίστασης και στις δύο χώρες».

Spiegel 
____________________________

Τα γεγονότα είναι λίγο, ή πολύ γνωστά με το γιδοφασίστα Μπαρμπαρούση, ο οποίος συνελήφθη με την κατηγορία της εσχάτης προδοσίας (άρθρο 134 του Ποινικού Κώδικα), διότι παρακίνησε την ηγεσία του Στρατού να προβεί σε πραξικόπημα και να συλλάβει την προδοτική πολιτική ηγεσία του τόπου. Είπε ο γάιδαρος, τον πετεινό κεφάλα δηλαδή! Ο ναζιστής, αποκαλεί τους δωσίλογους «προδότες» κι οι δωσίλογοι- τανάπαλιν- κατηγορούν το ναζιστή, ως πραξικοπηματία!

Εντός της εβδομάδος ψηφίστηκε από τη Βουλή το πολυνομοσχέδιο, ήτοι το «Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022», βάσει του οποίου οι δωσίλογοι Μερκελιστές της…Αριστεράς και της Προόδου θέτουν υπό τον έλεγχο του ΕΜΣ ολόκληρη την ακίνητη και κινητή περιουσία του ελληνικού δημοσίου. Κι όταν μιλάμε για «ολόκληρη η ακίνητη και κινητή περιουσία», σ’ αυτήν συμπεριλαμβάνονται και τα θεμελιώδη δικαιώματα του ελληνικού κράτους, ως υποκείμενο του διεθνούς δικαίου, δηλαδή η συγκρότηση του εθνικού χώρου και η εδαφική επικράτεια!

Ας γίνουμε πιο συγκεκριμένοι λοιπόν. Βάσει του άρθρου 109του πολυνομοσχεδίου με τίτλο: «Παροχή εξουσιοδοτήσεων και έγκριση σχεδίου τροποποιητικής σύμβασης κατ’ εφαρμογή του άρθρου3 ν. 4336/2015» η γερμανόφιλη-κατοχική Βουλή δεν κύρωσε, ούτε ενέκρινε αυτήν την ίδια την τροποποιητική σύμβαση, αλλά αποκλειστικά και μόνο το «ΣΧΕΔΙΟ» της σύμβασης! Κι όχι μόνο αυτό, αλλά παρέσχε εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να υπογράψει, ως εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου, το πλήρες κείμενο της τροποποιητικής σύμβασης!

Τι προβλέπει ο νόμος 4336/2015, στον οποίο βασίζεται το πολυνομοσχέδιο, που ψήφισε προχτές η κατοχική Βουλή; Ιδού:
«Παρέχεται στον Υπουργό Οικονομικών η εξουσιοδότηση να υπογράφει, ως εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου, σύμβαση χρηματοοικονομικής διευκόλυνσης (F.A.F.A.) με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης (ESM), τη Συμφωνία Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (MoU) και τα παραρτήματά τους, τα σχέδια των οποίων κυρώνονται με τη διάταξη και τις τυχόν αναγκαίες τροποποιήσεις, διευκρινήσεις και συμπληρώσεις επί των σχεδίων αυτών και κάθε άλλο αναγκαίο έγγραφο σχετικό με τις συμβάσεις αυτές».

Τι προβλέπει το ίδιο το πολυνομοσχέδιο (άρθρο 109) , που ψήφισε προχτές η κατοχική Βουλή; Ιδού«Παρέχεται στον Υπουργό Οικονομικών η εξουσιοδότηση να υπογράφει, ως εκπρόσωπος της Ελληνικής Δημοκρατίας, τη Σύμβαση προσχώρησης και τροποποίησης της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης (τροποποιητική Σύμβαση), σχέδιο της οποίας κυρώνεται με το παρόν άρθρο, μαζί με τα Παραρτήματά της και τις τυχόν αναγκαίες τροποποιήσεις, διευκρινίσεις και συμπληρώσεις επί του σχεδίου αυτού και κάθε άλλο αναγκαίο έγγραφο σχετικό με τη σύμβαση αυτή»

το πλήρες κείμενο της σύμβασης, όπως επιτάσσει το Σύνταγμα (αρ. 28), αλλά παρέσχε –παράνομα και αντισυνταγματικά– την εξουσιοδότηση να υπογράψουν άλλοι την πραγματική, την αληθινή σύμβαση, κατόπιν εορτής. Εν αγνοία της Βουλής και του ελληνικού λαού.

Αυτό σημαίνει, ότι η Βουλή δεν ενέκρινε

Με άλλα λόγια το ελληνικό κοινοβούλιο εξουσιοδοτεί τον εκάστοτε Υπουργό Οικονομικών, να υπογράφει διεθνείς δανειακές συμβάσεις και μνημόνια χωρίς να τα φέρει ποτέ στη Βουλή, ούτε καν να τα δημοσιοποιεί,όπως ρητώς απαιτεί το Σύνταγμα. Επιπλέον, η παρεχόμενη εξουσιοδότηση του δίνει τη δυνατότητα να υπογράφει εν αγνοία της Βουλής, ο,τιδήποτε άλλο απαιτήσουν οι δανειστές (παραρτήματα, τροποποιήσεις, διευκρινήσεις, συμπληρώσεις), το περιεχόμενο των οποίων δε θα γνωρίζει κανείς!

Για του λόγου το αληθές, ο νόμος 4336/2015, με τον οποίο κυρώθηκαν τα σχέδια του 3ου «αριστερού» μνημονίου δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 94, 14.8.2015. Η πλήρης και πραγματική σύμβαση όμως, υπογράφηκε στις 19.8.2015, δηλαδή 5 ημέρες αργότερα, ενώ η ρήτρα 3.4.f της από 19.8 Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης είναι άγνωστη σε όλους, εκτός από αυτούς που την υπέγραψαν!

Σα να σας καλέσει μια τράπεζα να αποδεχθείτε ένα «σχέδιο» δανειακής σύμβασης(κι όχι την ίδια τη σύμβαση), το οποίο θα υπογραφεί από κάποιον άλλο, πχ ένα στέλεχός της, ή υπάλληλό της – τον οποίο θα σας κάνει τη χάρη να τον επιλέξετε εσείς – τον οποίο εξουσιοδοτείτε να κάνει και να αποδεχθεί ο,τιδήποτε εις βάρος σας. Και μάλιστα εν αγνοία σας. Δηλαδή χωρίς καν να σας ενημερώσει.

Σα να εγκρίνετε ένα σχέδιο δανειακής σύμβασης (κι όχι την ίδια τη σύμβαση), η οποία δίνει εν λευκώ το δικαίωμα σε τρίτους να αποφασίσουν, τι θα εκποιήσουν από την περιουσία, το εισόδημα, το νοικοκυριό σας και πότε. Κι εσείς θα το μάθετε μόνο όταν θα πραγματοποιηθεί η εκποίηση! «Μιλάμε και για γαμώ τα συνταγματικά τόξα να πούμε», όπως θα’λεγε κι ο αείμνηστος Χάρρυ Κλύνν

Σημειωτέον, ότι η Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλήςστην Έκθεση επί του πολυνομοσχεδίου αναφέρει σχετικά: «Παρατηρείται ότι νομοθετική κύρωση σύμβασης, ώστε αυτή να αποκτήσει ισχύ νόμου ως προς τους όρους της που τυχόν αποκλίνουν από τις ισχύουσες διατάξεις ή που θέτουν απρόσωπους κανόνες που δεσμεύουν τρίτους, νοείται µόνο εφόσον η σύμβαση έχει νομίμως υπογραφεί από τα συμβαλλόμενα μέρη. Συνεπώς, κατά νομική ακριβολογία, δεν νοείται κύρωση σχεδίου σύμβασης, δηλαδή κειμένου το οποίο δεν έχει υπογραφεί από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρά µόνο έγκριση της Βουλής, ώστε τα εξουσιοδοτούμενα πρόσωπα να υπογράψουν σύμβαση µε το παρατιθέμενο στην προτεινόμενη διάταξη περιεχόμενου.» (σελ. 28-29).

Τι σημαίνουν όλα αυτά; Το άρθρο 134, παρ. 2 του Ποινικού Κώδικα προβλέπεται ότι: «Με ισόβιαή πρόσκαιρη κάθειρξη τιμωρείται όποιος,… : α) επιχειρεί με βία ή απειλή βίας ή με σφετερισμό της ιδιότητάς του ως οργάνου του Κράτους να καταλύσει ή να αλλοιώσει ή να καταστήσειανενεργό,διαρκώς ή προσκαίρως, το δημοκρατικό πολίτευμα που στηρίζεται στη λαϊκή κυριαρχία ή θεμελιώδεις αρχές ή θεσμούς του πολιτεύματος αυτού».

Επίσης, στο άρθρο 134Α του Ποινικού Κώδικα προβλέπεται ότι : «Θεμελιώδεις αρχές και θεσμοί του πολιτεύματος θεωρούνται στο πλαίσιο του προηγούμενου άρθρου: α) η ανάδειξη του Αρχηγού του Κράτους με εκλογή· β) το δικαίωμα του λαού να εκλέγει τη Βουλή με γενικές, άμεσες, ελεύθερες, ίσες και μυστικές ψηφοφορίες μέσα στα συνταγματικά χρονικά πλαίσια· γ) το κοινοβουλευτικό σύστημα διακυβέρνησης· δ) η αρχή του πολυκομματισμού· ε) η αρχή της διάκρισης των εξουσιών, όπως προβλέπεται στο Σύνταγμα· στ) η αρχή της δέσμευσης του νομοθέτη από το Σύνταγμα και της εκτελεστικής και της δικαστικής εξουσίας από το Σύνταγμα και τους νόμους· ζ) η αρχή της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης· και η) η γενική ισχύς και προστασία των ατομικών δικαιωμάτων που προβλέπει το Σύνταγμα».

Οι δωσίλογοι της Βουλής λοιπόν, διαπράττουν εσχάτη προδοσία σύμφωνα με τα παραπάνω άρθρα, αφού με σφετερισμό της ιδιότητάς τους καταλύουν, αλλοιώνουν και καθιστούν ανενεργό, αυτό το ίδιο το αστικό Πολίτευμα. Καταλύουν, αλλοιώνουν και καθιστούν ανενεργές τις αρχές και τους θεσμούς του.

Αυτοί είναι οι θεματοφύλακες του Συντάγματος και της Δημοκρατίας λοιπόν. Τα δωσιλογικά καθάρματα της «νεοφιλελέ» γερμανόδουλης αριστεοδεξιάς, που χρησιμοποιούν τους Ναζί της Χ.Α. ως άλλοθι, για να παραστήσουν τους… δημοκράτες, την ίδια στιγμή που οι ίδιοι προβαίνουν σε ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑΤΙΚΕΣ πράξεις ΕΣΧΑΤΗΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ εντός της Βουλής, καταπατώντας στοιχειώδεις αρχές και διατάξεις του Συντάγματος.

Γι όλα τα παραπάνω, οι Ναζί της ΧΑ δεν έχουν βγάλει άχνα! Μόνο σήμερα, έβαλαν το Μπαρμπαρούση να δώσει στημένη παράσταση και να «ξεπλύνει» τα καθάρματα του… Συνταγματικού τόξου. Αυτή είναι και η μεγαλύτερη συνδρομή, που παρέχουν οι Ναζί του Μιχαλολιάκου στο κατοχικό πολιτικό σύστημα των Αλέξηδων, των Πάνων, των Κούληδων και των λοιπών μνημονιακών μερκελικών καθαρμάτων: Τους παρέχει τα εχέγγυα, ώστε να πλασάρονται (με τη βοήθεια των ξεπουλημένων ΜΜΕ κάθε απόχρωσης), σαν τον αντίθετο πόλο των Ναζί, ως εγγυητές της Δημοκρατίας και να εγκλωβίζουν το λαό ανάμεσα σε αυταπάτες και αδιέξοδα.

Γι αυτό είναι απαραίτητοι, οι μεν στους δε. Βάστα με να σε βαστώ ν’ ανεβούμε το βουνό!
Γι αυτό τα αριστερά τσουτσέκια των τραπεζών και της ακροδεξιάς γερμανικής ελίτ, έχουν αφήσει άθικτους τους χιτλερικούς θύλακες στην Αστυνομία.
Γι αυτό οι υπόδικοι και μη Χρυσαυγίτες,αλωνίζουν ακόμα ανενόχλητοι (Φαβέλα κτλ)
Γι αυτό η δίκη της ΧΑ έχει καταντήσει…Μπεν Χουρ και δεν πρόκειται να ολοκληρωθεί πριν τον 22ο αιώνα!

Γι αυτό πρέπει να συλληφθούν και να πάνε «πακέτο»με την κατηγορία της εσχάτης προδοσίας (η οποία δεν εμπίπτει στο νόμο περί ευθύνης υπουργών κι ως εκ τούτου δεν απαιτείται η άδεια της Βουλής γι αυτό)και οιΝαζίτης ΧΑ και όσοι -αμαχητί –παρέδωσαν κι εξακολουθούν να παραδίδουν τη χώρα στα νύχια της μαύρης διεθνούς του χρήματος.

Όλα τα καθάρματα, που συμβάλλουν πρόθυμα και με το αζημίωτο, στη φυσική και ψυχική εξόντωση του λαού ! Να κρατήσουμε καλά μέσα στην ψυχή μας, το πνεύμα του μετώπου! 

askordoulakos

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Current ye@r *