Καλύπτουν το σκάνδαλο του διορισμού του υιού Κοντού


Ας το πάρουν απόφαση εκεί στο υπουργείο Γεωργίας, ότι εμείς είμαστε… πεισματάρικα μουλάρια και το σκάνδαλο του διορισμού του γιου του υπουργού θα το αποκαλύψουμε μέχρι το τέλος, όσα εμπόδια κι αν μας βάλουν. Γιατί δεν το θεωρούμε σκανδαλάκι, αλλά μια χαρακτηριστική περίπτωση «σεμνότητας και ταπεινότητας, ήθους και διαφάνειας» από τη γαλάζια διακυβέρνηση. Θυμίζουμε τα γεγονότα:

Στις 18.10.2007, με απόφαση του υπουργού Γεωργίας Αλ. Κοντού, διορίστηκε ο γιος του Ευστράτιος Κοντός σε κενή θέση μετακλητού δημόσιου υπάλληλου, στο Πολιτικό Γραφείο του υπουργού πατέρα του.
Ο υιός πέρασε απαρατήρητος, μέχρι που πριν λίγο καιρό το πήραμε χαμπάρι.

Αποκαλύψαμε, λοιπόν, τον χαριστικό αυτό διορισμό (στο φύλλο μας του Σαββάτου 1 Νοέμβρη). Τη Δευτέρα 3 Νοέμβρη ο Α. Κοντός εκλήθη εσπευσμένα στο Μαξίμου και λίγες ώρες αργότερα στο υπουργείο Γεωργίας κυκλοφόρησε η φήμη ότι ο γιος του παραιτήθηκε.

Η αλήθεια είναι ότι δεν παραιτήθηκε. Απλώς, δυο μέρες αργότερα, στις 5 Νοέμβρη, με νέα απόφαση του υπουργού ανακλήθηκε η προηγούμενη με την οποία διορίστηκε ο γιος του.
Χωρίς καμιά εξήγηση, φυσικά. Δικό του είναι το υπουργείο, δικός του ο υιός ο αγαπητός, όποτε γουστάρει τον διορίζει και όποτε γουστάρει τον ξεδιορίζει.

Εμείς επανήλθαμε και θέσαμε ένα ζήτημα ουσίας: δεδομένου ότι ο υιός Κοντός μετεκλήθη εκ Λονδίνου, ένθα εσπούδαζε σε κάποιο κολέγιο, είναι σφόδρα πιθανόν να μην έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις, όπως απαιτείται για το διορισμό κάθε δημόσιου υπάλληλου (και των μετακλητών).
Ρωτήσαμε, λοιπόν, τον κ. Κοντό, αν ο γιος του έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή αν έχει απαλλαγεί νομίμως απ’ αυτές.
Ρωτήσαμε, επίσης, να μας πει αν τυχόν ο γιος του κατέθεσε την απαιτούμενη υπεύθυνη δήλωση περί απαλλαγής από τις στρατιωτικές υποχρεώσεις και τι αναφέρει σ’ αυτή. Γιατί αν αναφέρει ψευδώς ότι απαλλάχτηκε, τότε ο ίδιος έχει διαπράξει ποινικό αδίκημα, στο οποίο ο υπουργός πατέρας του είναι τουλάχιστον συνεργός (πέρα από την αναμφισβήτητη πολιτική ευθύνη του), δεδομένου ότι γνωρίζει τη στρατιωτική κατάσταση του γιου του.

Ο κ. Κοντός, αντί να δώσει μια σταράτη απάντηση, προτίμησε να στρουθοκαμηλίσει, δίνοντας εντολή στην αρμόδια υπηρεσία να μη συμπεριλάβει τα σχετικά δημοσιεύματα της «Κ» στην αποδελτίωση που γίνεται και διανέμεται στο υπουργείο.

Εμείς, όμως –είπαμε, πεισματάρικα μουλάρια– επανήλθαμε με αίτησή μας προς τη Διεύθυνση Μονίμου Προσωπικού του υπουργείου με την οποία ζητήσαμε να μας δοθεί αντίγραφο της υπεύθυνης δήλωσης του υιού Κοντού σχετικά με τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή να μας ενημερώσουν για το περιεχόμενο αυτής της δήλωσης, παραθέτοντάς το στην απάντησή τους, ώστε να μην επικαλεστούν προσχηματικά το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων.
Στην αίτησή μας, μάλιστα, επισυνάψαμε και τη Γνωμοδότηση 205/2007 του Ε’ Τμήματος του Νομικού Συμβούλιου του Κράτους –που εκδόθηκε ύστερα από δική μας σύγκρουση με υπηρεσία του υπουργείου Γεωργίας, που αρνούνταν να μας δώσει κάποια έγγραφα– η οποία υποστήριξε ότι η Διοίκηση έχει υποχρέωση να χορηγεί διοικητικά έγγραφα σε κάθε ενδιαφερόμενο, εκτός αν το έγγραφο αφορά την ιδιωτική ή οικογενειακή ζωή τρίτου, αν παραβλάπτεται το απόρρητο που προβλέπεται από ειδικές διατάξεις ή αν η χορήγηση του εγγράφου μπορεί να δυσχεράνει το έργο δικαστικών αρχών.

Εν προκειμένω, καμία απ’ αυτές τις εξαιρέσεις δεν υφίσταται. Κι όμως, η Διεύθυνση Μόνιμου Προσωπικού, με έγγραφό της (17.11.08) αρνήθηκε να μας χορηγήσει αυτό που ζητήσαμε, επικαλούμενη αυθαίρετα διάφορες διατάξεις περί προσωπικού απορρήτου.
Εχει σημασία να παρακολουθήσουμε τα νομικά της άλματα, πριν περάσουμε στην πολιτική ουσία που είναι το κύριο σ’ αυτό το σκάνδαλο.

Επικαλούνται το άρθρο 23 παρ. 3 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, το οποίο καθιερώνει ειδικό απόρρητο που αποκλείει την πρόσβαση οποιουδήποτε τρίτου στα στοιχεία του προσωπικού μητρώου των υπαλλήλων.
Ποια όμως είναι τα στοιχεία του προσωπικού του μητρώου;
Οσες φορές κι αν διαβάσει κάποιος το σχετικό άρθρο, δεν θα δει πουθενά να αναφέρεται η υπεύθυνη δήλωση για την εκπλήρωση των στρατιωτικών του υποχρεώσεων ή την απαλλαγή απ’ αυτές.
Περιλαμβάνει μόνο στοιχεία ταυτότητας του ίδιου, της συζύγου και των παιδιών του, δήλωση περιουσιακής κατάστασης, τίτλους σπουδών, εκθέσεις αξιολόγησης και άλλα στοιχεία της υπηρεσιακής του εξέλιξης και ό,τι άλλο κρίνει ο ίδιος ότι πρέπει να καταθέσει.
Η δήλωση για τις στρατιωτικές υποχρεώσεις είναι όρος για το διορισμό των ανδρών και γι’ αυτό δεν περιλαμβάνεται στο προσωπικό μητρώο.

Επικαλούνται το κεφάλαιο ΣΤ’ της οδηγίας της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, το οποίο αναφέρεται στα δεδομένα υγείας ή άλλα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, όπως π.χ. οι ποινικές διώξεις.
Αν για παράδειγμα ο υιός Κοντός έχει απαλλαγεί από τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις για λόγους υγείας, δεν θα είχαμε κανένα δικαίωμα να ζητήσουμε να πληροφορηθούμε αυτούς τους λόγους. Εμείς, όμως, ζητήσαμε να πληροφορηθούμε αν δήλωσε ότι εκπλήρωσε τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή ότι έχει απαλλαγεί νομίμως.
Τίποτ’ άλλο. Αυτό προφανώς δεν εμπίπτει στα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, όπως υποστηρίζουν οι νομικοί. Πώς, άλλωστε, θα ασκηθεί ο δημόσιος έλεγχος, αν όλα βαπτιστούν απόρρητα;

Επικαλούνται, τέλος, τη γνωμοδότηση 784/91 του ΝΣΚ, ερμηνεύοντάς την κατά το δοκούν. Η Γνωμοδότηση αυτή εκδόθηκε μετά από ερώτημα εντελώς άσχετο με το δικό μας. Συγκεκριμένα, το ερώτημα ήταν αν η Βουλή υποχρεούται να χορηγεί σε κάθε τρίτο Πρακτικά του Υπηρεσιακού Συμβουλίου που αναφέρονται σε θέματα υπηρεσιακής κατάστασης άλλων υπαλλήλων και η γνωμοδότηση λέει ότι όλα τα έγγραφα πρέπει να δίνονται εκτός απ’ αυτά που ανήκουν στο προσωπικό μητρώο του υπαλλήλου, στο οποίο –όπως είδαμε– δεν περιλαμβάνονται τα σχετικά με την εκπλήρωση των στρατιωτικών του υποχρεώσεων.

Η προϊσταμένη που εξέδωσε την αρνητική απάντηση, ερμηνεύοντας το νόμο κατά το δοκούν, πρέπει να έχει υπόψη της και κάτι ακόμη. Σύμφωνα με το νόμο 1599/1986, που στο άρθρο 8 (καθορίζει τα των υ-πεύθυνων δηλώσεων) παρ. 4, «οι υπηρεσίες του δημόσιου τομέα στις οποίες υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση μπορούν να ελέγξουν την ακρίβειά της με διασταύρωσή της με το αρχείο άλλων υπηρεσιών».

Ρωτάμε, λοιπόν, αφήνοντας στην άκρη το παρελθόν: τώρα, μετά τα δικά μας δημοσιεύματα και την αίτηση που τους υποβάλαμε, έχουν ξεκινήσει διαδικασία διασταύρωσης της υπεύθυνης δήλωσης του υιού Κοντού με τα στοιχεία άλλων υπηρεσιών (της Στρατολογίας εν προκειμένω), ώστε να διαπιστώσουν αν όσα δήλωσε κατά το διορισμό του είναι αληθινά;
Σε μας δεν επιτρέπουν ενημέρωση, επομένως οι κυρίες και οι κύριοι της εν λόγω Διεύθυνσης είναι αποκλειστικά υπεύθυνες/οι για την τήρηση ή μη της νομιμότητας.

Εμείς δεν πρόκειται να το βάλουμε κάτω. Θα εξαντλήσουμε κάθε νομικό περιθώριο για να φτάσουμε στην πηγή. Το πολιτικό θέμα υφίσταται έτσι κι αλλιώς. Ο κ. Κοντός σιωπά και πρέπει να έχει τους λόγους του. Ο κ. Καραμανλής, που έδιωξε τον Τσιτουρίδη για ένα ρουσφέτι που πήγε να κάνει στο γιο του, γιατί κάνει το παπί μπροστά σ’ αυτό το σκάνδαλο, που πέρα από πολιτικές ενδεχομένως να έχει και ποινικές διαστάσεις;

Πηγή: Εφημερίδα ΚΟΝΤΡΑ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Current ye@r *