272 οι καταλήψεις τμημάτων!

7/9/2011

ΑΘΗΝΑ – ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ (Ε.Μ.Π.) (9)

Αρχιτέκτονες Μηχανικοί (30/08-06/09), (06/09-13/09)
Μεταλλειολόγοι Μηχανικοί (30/08-06/09),(06/09-13/09)
Χημικοί Μηχανικοί (30/08-06/09), (06/09-13/09)
Αγρονόμοι και Τοπογράφοι Μηχανικοί (30/08-06/09),(06/09-13/09)
Μηχανολόγοι Μηχανικοί (30/08-06/09),(06/09-13/09) blog κατάληψης
Ναυπηγοί Μηχανικοί (30/08-06/09), (06/09-13/09)
Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών (30/08-06/09),(06/09-13/09)
Πολιτικοί Μηχανικοί (30/08-06/09), (06/09-13/09)
Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί & Μηχανικοί Η/Υ (30/08-06/09),(06/09-13/09)

ΑΘΗΝΑ – ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (Ε.Κ.Π.Α.) (14)

Βιολογικό (30/08-05/09)(06/09-12/09) blog κατάληψης
Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών (30/08-06/09), (06/09-13/09)
Μαθηματικό (30/08-06/09),(06/09-13/09)
Χημικό (30/08-06/09), (06/09-13/09)
Φυσικό ( -12/09)
Τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης (05/09-12/09)
Οικονομικό (06/09-13/09)
Ιατρική (06/09-13/09)
Νομική (30/08-05/09)
ΕΜΜΕ ( -07/09)
Πολιτικό (31/08-07/09)
Γεωλογικό (30/08-09/09)
Φαρμακευτική

Φιλοσοφική (συνέλευση 07/09 @12:00) (1)

Τμήμα Τουρκικών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών (1-7/09)(8-15/09)

ΑΘΗΝΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (Ο.Π.Α) ( -06/09),(06/09-13/09) (8)

Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Τμήμα Πληροφορικής
Τμήμα Στατιστικής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΠΑ.ΠΕΙ.) ( -07/09) (9)

Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας
Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών
Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
Τμήμα Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων
Τμήμα Πληροφορικής
Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής
Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ (29/08-05/09)(06/09-13/09) (9)

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας
Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης
Τμήμα Κοινωνιολογίας
Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης
Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής
Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού
Τμήμα Ψυχολογίας
Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας

ΑΘΗΝΑ – ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (Γ.Π.Α) ( -06/09),(06/09-13/09) (6)

Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής
Τμήμα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας
Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων
Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής
Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης

ΑΘΗΝΑ – ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (-06/09)(06/09-13/09)(2)

Εικαστικών Τεχνών
Θεωρητικών Σπουδών Τέχνης

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ (30/08-07/09) (36)

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών ΣΤΕΦ (9)
Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας ΣΔΟ (5)
Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας ΣΕΥΠ (15)
Σχολή Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής ΣΤΕΤ-Δ (2)
Σχολή Γραφικών Τεχνών & Καλλιτεχνικών Σπουδών ΣΓΤΚΣ(5) (30/08-06/09), (06/09-13/09)

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ (10)

ΣΤΕΦ (31/08-06/09), (06/09-13/09) (7) blog κατάληψης

Τμήμα Ηλεκτρονικής
Τμήμα Πολιτικών Δομικών ‘Εργων
Τμήμα Hλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων
Τμήμα Αυτοματισμού
Τμήμα Κλωστοϋφαντουργίας
Τμήμα Μηχανολογίας
Τμήμα Ηλεκτρολογίας

ΣΔΟ (31/08-07/09)(3)

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Τμήμα Λογιστικής
Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Α.Π.Θ.) (29)

Αρχιτεκτονική (29/08-05/09), (05/09-12/09)
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (30/08-06/09), (06/09-13/09) blog κατάληψης
Μηχανολόγων Μηχανικών (30/08-06/09), (06/09-13/09) blog κατάληψης
Πολιτικών Μηχανικών (30/08-05/09), (05/09-12/09)
Χημικών Μηχανικών (31/08-06/09), (06/09-13/09)
Φυσικό ΑΠΘ (30/08-06/09),(06/09-13/09)
Ιατρική (1/09-6/09), (06/09-13/09)
Αγρονόμων- Τοπογράφων Μηχανικών (31/08-06/09),(06/09-13/09)
Χημικό (31/08-06/09)
Μαθηματικό (1/09-7/09)
Νομική (1/09-7/09)
Γεωλογικό (1/09-7/09)
Πληροφορική (1/09-7/09)
Φιλολογικό (1/09-7/09)
Ιστορικό – Αρχαιολογικό (1/09-7/09)
Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ (1/09-7/09)
Πολιτικών Επιστημών (1/09-7/09)
Οδοντιατρική (1/09-6/09)
Ψυχολογίας (1/09-7/09)
Βιολογικό
Κτηνιατρική
Θεάτρου (01/09 – 08/09)
Μουσικών Σπουδών ( -09/09)
Κινηματογράφου ΑΠΘ ( -11/09)
Αγγλικό (5/9 – )
Οικονομικό (5/9-12/9)
Γαλλικό (2/9-)
Παιδαγωγικό (6/09-13/09)
Γεωπονία (6/09-13/09)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (8)

Τμήμα Οικονομικών επιστημών (06/09-13/09)
Τμήμα Οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων (06/09-13/09)
Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαικών σπουδών (06/09-13/09)
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (06/09-13/09)
Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (06/09-13/09)
Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής (06/09-13/09)
Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών (06/09-13/09)
Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης (05/09-09/09)

ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (24)

ΣΔΟ (4)

Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης
Τμήμα Εμπορίας & Διαφήμισης
Τμήμα Λογιστικής
Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων

ΣΤΕΓ (3)

Τμήμα Φυτικής Παραγωγής
Τμήμα Ζωϊκής Παραγωγής
Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

ΣΤΕΤ-Δ (2)

Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων
Τμήμα Διατροφής

ΣΤΕΦ (6)

Τμήμα Ηλεκτρονικής
Τμήμα Πληροφορικής
Τμήμα Αυτοματισμού
Τμήμα Έργων Υποδομής
Τμήμα Οχημάτων
Τμήμα Γενικό Τμήμα Θετικών Επιστημών

ΣΕΥΠ (6)

Τμήμα Βρεφονηπιοκομίας
Τμήμα Νοσηλευτικής
Τμήμα Μαιευτικής
Τμήμα Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων
Τμήμα Φυσιοθεραπείας
Τμήμα Αισθητικής

Παραρτήματα (3)

Τμήμα Παραγωγής και Σχεδιασμού Eνδυμάτων Κιλκίς
Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας – Υδατοκαλλιεργειών Μουδανιάς
Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) Κατερίνης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ (30/8-06/09) (19)

Βιολογικό (30/08-06/09), (06/09-13/09)
Μηχανολόγων Μηχανικών (30/08-06/09), (06/09-13/09)
Χημικών Μηχανικών (30/08-06/09),(06/09-13/09)
Γεωλογικό
Φυσικό
Μαθηματικό
Μηχανικοί Η/Υ και Πληροφορικής (30/08-06/09), (06/09-13/09)
Θεατρικών Σπουδών
Χημικό
Επιστήμη Υλικών
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρας (30/08-06/09),(06/09-13/09) blog κατάληψης
Ιατρική (30/08-06/09), (06/09-13/09)
Φιλολογίας (30/08-06/09), (06/09-13/09)
Φιλοσοφίας
Πολιτικών Μηχανικών (30/08-06/09), (06/09-13/09)
Οικονομικό (30/08-06/09), (06/09-13/09)
Διοίκηση Επιχειρήσεων (30/08-06/09), (06/09-13/09)
Φαρμακευτική
Παιδαγωγικό (30/08-06/09)
Νηπιαγωγών

ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ (11)

ΣΤΕΦ (05/09-12/09) (4)

Τμήμα Ηλεκτρολογίας (05/09-12/09)
Τμήμα Μηχανολογίας (05/09-12/09)
Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής (05/09-12/09)
Τμήμα Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων (05/09-12/09)

ΣΔΟ (06/09-13/09) (4)

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (06-13/09)
Τμήμα Λογιστικής (06-13/09)
Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων (06-13/09)
Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού & Πληροφοριακών Συστημάτων (06-13/09)

ΣΕΥΠ (3)

Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας (06/09-13/09)
Τμήμα Νοσηλευτικής (06/09-13/09)
Τμήμα Λογοθεραπείας (06/09-13/09)

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (29/08-6/09)(6/09-13/09) (5)

Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ
Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης
Μηχανικών Περιβάλλοντος
Μηχανικών Ορυκτών Πόρων
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ (2)

Χανιά (05/09 – 09/09) (2)

Τμήμα Ηλεκτρονικής
Τμήμα Φυσικών Πόρων

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (1)

Ηράκλειο (1)

Βιολογίας (01/09-06/09)(7-13/9)

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ (5)

Ξάνθη (5)

Πολιτικών Μηχανικών Ξανθης
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ Ξάνθης
Μηχανικών Περιβάλλοντος Ξάνθης
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Ξάνθης
Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Ξάνθης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (10)

Γιάννενα (7)

Μηχανικοί Υλικών (31/08-07/09)
ΒΕΤ (01/09-07/09)
Φυσικό (01/09-07/09)
Πληροφορική (05/09-09/09)
ΦΠΨ (05/09-12/09)
Ιστορικό Αρχαιολογικό (05/09-12/09)
Επιστημών Τέχνης (ΠΤΕΤ) (01/09-07/09)

Αγρίνιο (03/09-07/09) (3)

Διαχείριση Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων
Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (5)

Βόλος (4)

Μηχανολόγοι Μηχανικοί (1-6/9)
Αρχιτεκτονική (1-7/9)
Χωροταξία (2-7/9)
Οικονομικο (2-6/9)

Λάρισα (1)

Βιοχημεία-Βιοτεχνολογία (31/8-2/9)

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ (14)

Λάρισα (14)
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών ΣΤΕΦ(5)
Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΣΔΟ(4)
Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας – Πρόνοιας ΣΕΥΠ(2)
Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας ΣΤΕΓ(3)

ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ (5)

ΣΤΕΦ (3)

Ηλεκτρολογίας
Ηλεκτρονικής
Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών

ΣΕΥΠ (2)

Νοσηλευτικής
Φυσικοθεραπείας

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ (7)

ΣΔΟ(3)

Διοίκησης Επιχειρήσεων
Λογιστικής
Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού

ΣΤΕΦ (4)

Αυτοματισμού
Ηλεκτρολογίας
Μηχανολογίας
Τεχνολογίας Αεροσκαφών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (4)

Φλώρινα (4)

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών
Βαλκανικών Σπουδών
Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (11)

Κοζάνη (11)
ΣΔΟ (3)
ΣΤΕΦ (6)
ΣΕΥΠ (2)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ (3)

Μυτιλήνη (2)

Τμήμα Περιβάλλοντος (5-9/09)
Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας (5-9/09)

Ερμούπολη (1)

Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων (6/9-13/9)

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ (1)

Κέρκυρα (1)

Τεχνών Ηχου και Εικόνας

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (1)

Ζάκυνθος (1)

Τμήμα Τεχνολογίας Περιβάλλοντος και Τεχνολογίας ( – 09/09)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (4)

Τρίπολη (2) blog κατάληψης

Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών (5/09 – 12/09)
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών (5/09 – 12/09)

Καλαμάτα (2)

Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών
Φιλολογίας

Πηγή: http://edopolytexneio.gr

0 απαντήσεις στο “272 οι καταλήψεις τμημάτων!”

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Current ye@r *