Διαλύουν τα Διαπολιτισμικά Σχολεία!

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΕΥΣΗ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Προς τον Υπουργό Παιδείας Κο Κ. Αρβανιτόπουλο

Κοιν. προς τον Υφυπουργό Παιδείας κ. Θ. Παπαθεοδώρου

Την ειδική γραμματέα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης κ. Α. Λινού

Το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ

Το Δ.Σ. της ΔΟΕ

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Επί δύο συνεχόμενες σχολικές χρονιές, τα Διαπολιτισμικά Σχολεία της Αττικής βρίσκονταν στο στόχαστρο του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης κ. Κουμέντου. Η μεθοδευμένη επίθεση εναντίον τους περιλάμβανε προτάσεις για την κατάργησή τους, συνεχή προσκόμματα στον τρόπο λειτουργίας τους, απειλές και διώξεις εναντίον διευθυντών, αστήρικτες καταγγελίες.

Λίγο πριν τη λήξη της περσινής σχολικής χρονιάς, και συγκεκριμένα στις 31-5-2012 ο κ. Κουμέντος σε έγγραφα με ΑΠ 8084 και 8085 και θέμα «Καθορισμός ορίων Γυμνασίων και Λυκείων Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Αττικής» αποφάσιζε αυθαίρετα ότι τα διαπολιτισμικά σχολεία της Αττικής θα δέχονται μαθητές μόνο από τις διευθύνσεις τις οποίες ο ίδιος καθόριζε, και αυτό παρά το ότι το νομικό καθεστώς λειτουργίας των περισσότερων από τα διαπολιτισμικά σχολεία προβλέπει τη δυνατότητα της απορρόφησης μαθητών από όλη την περιφέρεια Αττικής.

Το γεγονός ότι ο κ. Κουμέντος κοινοποίησε την αυθαίρετη απόφασή του στις 31-5-2012 δημιούργησε και πολιτικά προβλήματα, όπως επισημαίνεται στο έγγραφο 395/07/06/2012 που απέστειλε στον κ. Κουμέντο η Ειδική Γραμματέας Διαπολιτισμικής εκπαίδευσης κ. Α. Λινού: «…το ζήτημα του καθορισμού πλαισίου λειτουργίας των σχολείων διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, μέρος του οποίου είναι και ο καθορισμός ορίων, θα πρέπει να γίνει κατόπιν προγραμματισμού και απόφασης της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΔΒΜΘ. Κατά την παρούσα χρονική στιγμή, με υπηρεσιακή κυβέρνηση, δεν είναι δυνατόν να λαμβάνονται τέτοιου είδους αποφάσεις». Ως προς τη διαδικασία δε, την οποία ο κ. Κουμέντος προσπάθησε να επιβάλει, το έγγραφο της κ. Λινού τονίζει: «…είναι απαραίτητο η επεξεργασία για τον καθορισμό των ορίων των σχολείων διαπολιτισμικής εκπαίδευσης να συνεξεταστεί με τον καθορισμό των ορίων και των υπόλοιπων σχολείων της περιοχής στην οποία αυτά ανήκουν. Κάτι τέτοιο είναι αδύνατο κατά την παρούσα χρονική στιγμή, αφού ο καθορισμός ορίων των σχολείων έχει ήδη γίνει από τους δήμους και οι εγγραφές μαθητών έχουν ήδη ξεκινήσει. Ως εκ τούτου, προκειμένου να μην διαταραχθεί η εύρυθμη λειτουργία των σχολείων, παρακαλούμε για τις εγγραφές και τη φοίτηση των μαθητών στα διαπολιτισμικά σχολεία για το σχολικό έτος 2012-13, να ληφθεί υπόψη το ισχύον καθεστώς…»

Σε έγγραφό του με χτεσινή ημερομηνία (12089/4-9-2012) ο κ. περιφερειάρχης επανέρχεται όμως στις προηγούμενες αποφάσεις του και ζητάει την άμεση εφαρμογή τους από τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας και τα αντίστοιχα διαπολιτισμικά σχολεία! Προφανώς, θεωρεί ότι με τη λήξη της θητείας της υπηρεσιακής κυβέρνησης έπαψαν οι λόγοι της μη εφαρμογής των αποφάσεων αυτών. Και αγνοεί με αυτό τον τρόπο τόσο την επισήμανση του Υπουργείου ότι το θέμα θα πρέπει να αντιμετωπισθεί «κατόπιν προγραμματισμού και απόφασης της πολιτικής ηγεσίας», όσο και το γεγονός ότι η απόφασή του αυτή διαταράσσει την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων, όπως πολύ σωστά επισημαίνει το έγγραφο της κ. Λινού, δεδομένου ότι κάτι τέτοιο θα απαιτούσε επανακαθορισμό των ορίων που έχει γίνει από τους δήμους, και πέρα από όλα τα άλλα, οι εγγραφές σε όλα τα σχολεία (και στα διαπολιτισμικά) έχουν προ πολλού αρχίσει!

Σε όλα τα παραπάνω, θα θέλαμε να προσθέσουμε και τις εξής επισημάνσεις:

1. Ο καθορισμός ορίων στις εγγραφές των Διαπολιτισμικών σχολείων ΔΕΝ πρόκειται να βοηθήσει στην εξοικονόμηση κονδυλίων από τη μεταφορά τους με μισθωμένα πούλμαν, δεδομένου ότι: α) η μεταφορά με πούλμαν πραγματοποιείται σε ορισμένα μόνο από αυτά (ειδικά για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, στα σχολεία του Ελληνικού), με αποτέλεσμα μαθητές που με βάση την απόφαση του κ. Κουμέντου θα πρέπει να εγγραφούν σε κάποιο σχολείο που δεν διαθέτει πούλμαν και δεν βρίσκεται κοντά στον τόπο διαμονής του μαθητή ουσιαστικά να οδηγηθούν στην εγκατάλειψη του σχολείου, με δεδομένο ότι η μεταφορά τους σε αυτό θα είναι δύσκολη ή αδύνατη. β) Το Διαπολιτισμικό Λύκειο του Ελληνικού είναι το μόνο διαπολιτισμικό λύκειο που λειτουργεί στην περιφέρεια της Αττικής, και επομένως η μεταφορά των μαθητών του από όλη την Αττική με πούλμαν θα πρέπει να συνεχισθεί κανονικά.

2. Η ημερομηνία της απόφασης του κ. περιφερειάρχη, σε συνδυασμό με τις φήμες που κυκλοφορούν τις ημέρες αυτές, σχετικά με προφορικές εντολές (!) για τη μη εγγραφή μαθητών στην Α’ τάξη διαπολιτισμικών σχολείων σε κάποια διεύθυνση εκπαίδευσης, καθώς και τις φημολογούμενες –επίσης προφορικές– οδηγίες του ίδιου του κ. Κουμέντου ότι η Α’ τάξη σε συγκεκριμένο διαπολιτισμικό σχολείο θα λειτουργήσει ως παράρτημα άλλου –μη διαπολιτισμικού– σχολείου (!) δημιουργούν συνθήκες απερίγραπτης σύγχυσης και ανησυχίας σε γονείς και εκπαιδευτικούς και μας αναγκάζει να αναρωτηθούμε «τι από όλα αυτά» ισχύει, ποια απόφαση ανατρέπει ποιαν, αν όλα αυτά συμβαίνουν από προχειρότητα, ή αν απλά στοχεύουν στην πλήρη διάλυση της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στην περιφέρεια της Αττικής, όπου (κατά σύμπτωση) ζει ο μεγαλύτερος αριθμός μεταναστών στη χώρα μας!

Αξιότιμε κ. Υπουργέ

Πιστεύουμε ότι η πολιτική του «ό,τι να ναι, αρκεί να κλείσουν τα διαπολιτισμικά σχολεία της Αττικής» που εφαρμόζει ο κ. Κουμέντος δεν συνάδουν με καμία εκπαιδευτική πολιτική, ούτε καν με πολιτικές περικοπών. Αντικατοπτρίζουν απλά την εμμονή που έχει δείξει ο κ. περιφερειάρχης από τον πρώτο χρόνο ανάληψης των καθηκόντων του προς τα διαπολιτισμικά σχολεία και την εκπαίδευση ανθρώπων που η χώρα μας (με βάση διεθνείς συνθήκες) είναι υποχρεωμένη να παρέχει, και ουσιαστικά εκθέτουν την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου.

Οι ευθύνες του κ. Κουμέντου είναι τεράστιες, και εξηγούν εν μέρει γιατί η εκπαιδευτική περιφέρεια της Θεσσαλονίκης έχει διπλάσιο αριθμό διαπολιτισμικών σχολείων από την περιφέρεια της Αττικής, όπου βρίσκεται ο μεγαλύτερος αριθμός μεταναστών στην Ελλάδα. Εκεί, τα αντίστοιχα διαπολιτισμικά σχολεία λειτουργούν απρόσκοπτα. Εκεί, ο κ. Κουμέντος δεν έχει φυσικά την εξουσία που ο ίδιος θεωρεί ότι διαθέτει, που από ό,τι φαίνεται υπερβαίνει τις αρμοδιότητες του Υπουργείου, και του επιτρέπει να χαράσσει τη δική του ανεξάρτητη πολιτική!

Μας είναι δύσκολο να κατανοήσουμε την απέχθεια του κ. Κουμέντου -και όποιου άλλου μέσα στο Υπουργείο Παιδείας συμμερίζεται τις απόψεις του- σχετικά με την εκπαίδευση των παιδιών των μεταναστών, των προσφύγων, των παλιννοστούντων που ζουν στη χώρα μας. Τα διαπολιτισμικά σχολεία είναι μια ανάγκη που οι κοινωνικές συνθήκες επιβάλλουν. Όπως τονίζεται και σε ανακοίνωση της ΟΛΜΕ: «στην περίπτωση κατάργησης διαπολιτισμικών σχολείων δεν διασφαλίζεται η αναγκαία υποστήριξη σε παιδιά που τόσο την έχουν ανάγκη… Και δεν μπορεί να αποτραπεί η σχολική διαρροή, που είναι βέβαιο ότι θα προκύψει με την κατάργηση αυτή»… Παρόμοιες διαπιστώσεις κάνει και ψήφισμα της ΔΟΕ: η κατάργηση των διαπολιτισμικών σχολείων «…ουσιαστικά αποκλείει τα παιδιά των μεταναστών από την εκπαιδευτική διαδικασία. Τους στερεί το δικαίωμα στη γνώση και στη μάθηση, που είναι μια από τις βασικές διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας μας».

Κύριε Υπουργέ

Είμαστε βέβαιοι ότι δεν είναι στις προθέσεις σας ούτε να βλάψετε σχολεία που βοηθούν ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, ούτε και να συντελέσετε με οποιοδήποτε τρόπο στην μετάλλαξη του νομοθετικού καθεστώτος που διέπει τέτοια σχολεία. Ζητούμε συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, με την συμμετοχή και εκπροσώπων της ΟΛΜΕ και της ΔΟΕ.

  •     ΕΛΜΕ Νότιας Αθήνας
  •     Α’ ΕΛΜΕ Αθήνας
  •     Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. “Παρθενώνας”
  •     Ένωση Γονέων Νέας Ιωνίας
  •     Ένωση Γονέων 3ης Δημοτικής Κοινότητας Αθηναίων
  •     Δήμος Ν. Ιωνίας

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Current ye@r *