Κριτική θεώρηση μιας ημερίδας

ΕΜΕ – MENSA – Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο συμπράττουν για τη «χαρισματικότητα»; Κριτική θεώρηση μιας ημερίδας

Αγγελική Χ. Χρονοπούλου*

Περιεχόμενα:
1. Εισαγωγικά
2. Ασυμβατότητα τίτλου (υπότιτλου) και περιεχομένου στην (υπό μελέτη) ημερίδα
3. Συνδιοργανωτές της (υπό μελέτη) ημερίδας: ΕΜΕ, η μετάλλαξη (μελέτη περίπτωσης)
3.1. Περιήγηση στο «βαθύ κράτος» της ΕΜΕ και αποτίμηση της παρουσίας της στην (υπό μελέτη) ημερίδα
3.1.1 Ερωτήματα που αναζητούν απάντηση από τη μαθηματική κοινότητα

1. Εισαγωγικά
Παρακολουθήσαμε την ημερίδα που διοργάνωσε το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο – Π.Μ.Σ. Εκπαίδευση και Πολιτισμός με θέμα: «Αριστεία στην ελληνική εκπαίδευση: Αφηγήσεις εμπειριών μαθητών με διακρίσεις σε επιστημονικές Ολυμπιάδες» μια και το θέμα προκαλεί το ενδιαφέρον.

Εισαγωγικά θα αναφέρουμε ότι την ημερίδα απασχόλησαν τα χαρισματικά/ταλαντούχα/προικισμένα παιδιά και έφηβοι και αρχικά θα παραθέσουμε κάποια διευκρινιστικά στοιχεία για να διευκολύνουμε την παρακολούθηση του κειμένου μας.
Τα χαρισματικά/ταλαντούχα/προικισμένα παιδιά και έφηβοι, λοιπόν, αν και δεν υπερβαίνουν το 3% στο γενικό πληθυσμό, και πολύ είναι, με τη συνεχή διεύρυνση του ορισμού, που παραμένει γενικός, ασαφής και «ρευστός», καταλήγουν, αισιόδοξα, να περιλαμβάνουν το 20%(!!!) του πληθυσμού… Είναι εύκολο, λοιπόν, να αντιληφθείτε τι θα μπορούσε να σημαίνει το ότι, με την κάλυψη της επιστήμης, σε τελική ανάλυση, το 1/5 του πληθυσμού θα μπορούσε να αποκτήσει την… ταμπέλα χαρισματικό, ταλαντούχο, προικισμένο ή δημιουργικό παιδί /έφηβος.

Βέβαια στα στατιστικά δεδομένα η αξία των ποσοστών είναι σχετική. Παραδειγματικά αναφέρουμε πως στην έκθεση του Florida Department of Education (2008) αναγνωρίζεται πως με βάση εμπειρικά δεδομένα το ποσοστό 3% στο γενικό πληθυσμό των χαρισματικών/ταλαντούχων/προικισμένων παιδιών και εφήβων δεν ισχύει για κάθε δείγμα του πληθυσμού. Η αναφορά τους αφορά στην Αριζόνα, όπου μόνο το 0,14% των φοιτητών που παρακολουθούν προγράμματα για χαρισματικούς/ταλαντούχους προέρχεται από γλωσσικές μειονότητες (δηλαδή γνωρίζουν σε περιορισμένο βαθμό την αγγλική γλώσσα). Μάλιστα επισημαίνεται ότι οι φοιτητές (σε σχέση με τη γλώσσα της μειονότητας) αντιπροσωπεύουν 16,17% του πληθυσμού σχολικής ηλικίας. Άλλες μελέτες δείχνουν ότι το ποσοστό των Μαύρων, των ισπανόφωνων, των Ινδιάνων της Αμερικής που αναγνωρίζονται ως χαρισματικά παιδιά αντιπροσωπεύουν μόλις το ήμισυ του αναμενόμενου ποσοστού!!!

Εκτιμάμε, λοιπόν, με βάση τα στοιχεία ότι η «κοινωνία» μετατρέπει σε κοινωνική διάκριση αυτό που η φύση χάρισε αταξικά και ταυτόχρονα ανοίγει μια «αγορά εκπαιδευτικών υπηρεσιών» με διεθνείς διαγωνισμούς, ολυμπιάδες, ημερίδες, επιστημονικές έρευνες, εργαλεία μέτρησης κ.ο.κ.
Πράγματι στις μέρες μας σχηματίζεται μια συνεχώς διευρυνόμενη αγορά από «πελάτες εκπαιδευτικών υπηρεσιών» που αισιοδοξούν και κάνουν ό,τι χρειάζεται για να «ανήκει» το παιδί τους στο 1/5 του πληθυσμού. Δεν φαίνονται μάλιστα να απασχολούνται για το τι θα απογίνουν τα υπόλοιπα 4/5 των παιδιών που δεν έτυχε να έχουν ευαισθητοποιημένους γονείς και την απαραίτητη οικονομική βάση για να μετέχουν στη διαδικασία ως πελάτες και να καλλιεργήσουν τη χαρισματικότητα που, με βάση μετρήσεις(!!!), κατέχουν. Το παράδοξο είναι ότι ενώ το εγγενές αυτό χαρακτηριστικό, που ενυπάρχει, «αταξικά» όπως τονίζεται σε κάθε ευκαιρία, από τη γέννησή του στον άνθρωπο, δεν είναι μετρήσιμο… Η επιστήμη, όμως, κατέκτησε το «αδύνατο», μέτρησε και αποτίμησε αυτό που δεν μετριέται… Έφτιαξε μάλιστα και τα «κατάλληλα» εργαλεία και μέσω μιας παραγωγικής διαδικασίας «παράγει» χαρισματικά/ταλαντούχα/ προικισμένα παιδιά/εφήβους.

2. Ασυμβατότητα τίτλου (υπότιτλου) και περιεχομένου στην (υπό μελέτη) ημερίδα
Στη συνέχεια μετά τη σύντομη εισαγωγή στο θέμα και στον προβληματισμό που αναπτύσσεται θα επισημάνουμε κάποια στοιχεία δηλωτικά τάσεων από μια πρώτη ανάλυση των δημοσιευμένων, σχετικά με την ημερίδα, ανακοινώσεων .
Όσον αφορά τον τίτλο της ημερίδας «Αριστεία στην ελληνική εκπαίδευση: Αφηγήσεις μαθητών με διακρίσεις σε επιστημονικές Ολυμπιάδες» από τη διατύπωσή του (και όχι μόνο για όσους έχουν ιδίαν αντίληψη επειδή παρακολούθησαν την ημερίδα) είναι φανερό πως έχει χαλαρή σχέση με τα τρία συμπόσια που στοιχήθηκαν κάτω από την ομπρέλα του.
Ένας τίτλος ημερίδας, λοιπόν, με προβληματική σχέση με το περιεχόμενο. Μάλιστα η τεχνική της συρραφής τριών συμποσίων που επελέγη είχε σαν αποτέλεσμα να οξυνθεί αντί να αμβλυνθεί η ανακολουθία του τίτλου σε σχέση με το περιεχόμενο της ημερίδας.
Με δυο λόγια προηγήθηκε (συμπόσιο 1) το θεωρητικό μέρος, με εισηγήσεις (και ελπίζουμε να δημοσιευθούν σύντομα), που διήρκεσαν γύρω στις δυόμισι ώρες (τα συμπόσια 2 και 3 διήρκεσαν συνολικά δυόμισι ώρες), το οποίο και τελικά αποδείχτηκε εκτός αντικειμένου σε σχέση με τον ανακοινωμένο τίτλο της ημερίδας.

Αναλυτικά, οι εισηγήσεις δεν στηρίχθηκαν σε «αφηγήσεις μαθητών με διακρίσεις σε επιστημονικές Ολυμπιάδες» ούτε και ανακοινώθηκαν δεδομένα που προήλθαν από αφηγήσεις μαθητών/φοιτητών που διακρίθηκαν σε επιστημονικές Ολυμπιάδες όπως ρητά καθόριζε ο υπότιτλος της ημερίδας. Όσο για τη σχέση που έχει ο τίτλος «Αριστεία στην ελληνική εκπαίδευση» με τον υπότιτλο, δεν διασαφηνίστηκε από τους οργανωτές (ούτε από τις εισηγήσεις) ενώ για όσα υποδηλώνονται για τη σχέση μεταξύ του τίτλου και του υπότιτλου, επισημαίνουμε πως αμφισβητήθηκε (και σωστά) ότι η αριστεία συνεπάγεται υποχρεωτικά και τη χαρισματικότητα. Συνεκτιμώντας τα προαναφερθέντα στοιχεία ωθούμαστε στο συμπέρασμα ότι η «εξωτερική» σύνδεση (τίτλου –υπότιτλου) συνιστά μια απαρίθμηση τίτλων με στόχο η ημερίδα να βιβλιογραφείται και να «χρεώνεται» στις δράσεις για την «Αριστεία στην ελληνική εκπαίδευση». Αν έτσι έχουν τα πράγματα(;) τότε συμβάλλει στον εμπλουτισμό των βιογραφικών, αφού οι κάθε είδους μετρήσεις – αξιολογήσεις , καταλήγουν να μετράνε την… επιφάνεια και όχι την ουσία…

Ειδικότερα ο τίτλος της ημερίδας «Αριστεία στην ελληνική εκπαίδευση» δεν προσιδιάζει με το περιεχόμενο, δηλωμένο και άδηλο. Με δυο λόγια η αριστεία δεν είναι προνόμιο μόνο του 2% (των χαρισματικών) ούτε και οι υψηλές επιδόσεις είναι προαπαιτούμενο για την αριστεία. Άλλωστε ακόμη και ο «Θεσμός Αριστεία» αναζητεί καλές πρακτικές για να βελτιώνουν όλοι οι μαθητές, καθένας χωριστά, τις επιδόσεις τους…

Συνοψίζουμε ότι σχετικά με τις εισηγήσεις που ανακοινώθηκαν αυτές κάλυψαν ένα ευρύ φάσμα παραδειγμάτων και κινήθηκαν από τα χαρισματικά/ ταλαντούχα/προικισμένα/δημιουργικά παιδιά μέχρι τα παιδιά με υψηλές επιδόσεις θέτοντας ζητήματα ορισμών και διασαφήνισης εννοιών και περιγραφής θεωρητικών μοντέλων αλλά και «κατασκευάζοντας εργαλεία μέτρησης», αυτού που σε τελική ανάλυση δεν είναι μετρήσιμο . Επισημαίνουμε, όμως, πως καμία από τις εισηγήσεις δεν αναφέρθηκε στο πως αντιλαμβάνονται τα πράγματα οι ίδιοι οι μαθητές/φοιτητές με διακρίσεις σε επιστημονικές Ολυμπιάδες πολύ δε περισσότερο δεν χρησιμοποιήθηκε ως πρωτογενές υλικό (και δεν μελετήθηκαν) αφηγήσεις αυτών των παιδιών, εφήβων ή νέων…

Βέβαια η έλλειψη Οργανωτικής (και Επιστημονικής) Επιτροπής (ΟΕ/ΕΕ) της ημερίδας δικαιολογεί, σε κάποιο βαθμό, ακροβασίες όπως αυτές που προαναφέραμε , όμως, όταν ένα Πανεπιστήμιο και ένα Π.Μ.Σ. οργανώνουν ανάλογες εκδηλώσεις είθισται να είναι προαπαιτούμενο η ύπαρξη ΟΕ/ΕΕ και έτσι να διασφαλίζεται η επιστημονική και η οργανωτική εγκυρότητα της ημερίδας/των συνεδρίων κ.ο.κ. Είναι λοιπόν απορίας άξιο γιατί το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο παρέβη αυτή τη βασική αρχή με αποτελέσματα ορατά όσον αφορά στην επιστημονική αξιοπιστία. Η επίκληση της έλλειψη εμπειρίας στη διοργάνωση ανάλογων εκδηλώσεων δεν εξηγεί, κατά την άποψή μας, με επάρκεια τα συμβάντα.

Επισημαίνουμε ότι στις δύσκολες μέρες που διερχόμαστε και με το αυτοδιοίκητο των ΑΕΙ να βάλλεται από παντού, χρειάζεται πανστρατιά για να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων το δημόσιο και δωρεάν, αυτοδιοικούμενο Πανεπιστήμιο και να διασφαλίζει την επιστημονική εγκυρότητα εν τοις πράγμασι και διάφανα και όχι ως «μετρήσιμο» μέγεθος με δείκτες που κατασκευάζονται εκτός των Πανεπιστημίων και μετρούν ό,τι εξυπηρετεί, κάθε λογής επιδιώξεις προερχόμενες εντός ή εκτός Πανεπιστημίων …

3. Συνδιοργανωτές της (υπό μελέτη) ημερίδας: ΕΜΕ, η μετάλλαξη (μελέτη περίπτωσης)
Τώρα όσον αφορά έναν από τους συνδιοργανωτές, για τις πρακτικές του οποίου έχουμε διαμορφώσει, σε βάθος χρόνου, ιδίαν αντίληψη, πρακτικές που έχουν απασχολήσει πολλά δημοσιευμένα κείμενά μας, θα αναφερθούμε παραδειγματικά.
Η ΕΜΕ, λοιπόν, αναγράφεται στους συνδιοργανωτές μέσα, όμως, από μια διαδικασία που δεν έγινε διακριτή αφού το ΔΣ της ΕΜΕ (και ενώ επίκειται (Μάρτιος 2013) η λήξη της θητείας του) που, υπό κανονικές συνθήκες, θα έπρεπε να διασφαλίσει την αξιοπιστία της διοργάνωσης και τη διάχυσή της στα μέλη της ΕΜΕ, απέτυχε γιατί συστηματικά λειτουργεί με αδιαφάνεια.
Αυτές οι αδιαφανείς ενέργειες του ΔΣ της ΕΜΕ σε συνδυασμό μάλιστα με την έλλειψη ανακοινωμένης Οργανωτικής (και Επιστημονικής) Επιτροπής της ημερίδας, έχουν σαν αποτέλεσμα η ευθύνη, και για την αδιαφανή διαδικασία της συμμετοχής της ΕΜΕ στην ημερίδα που διοργάνωσαν το «Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο – Π.Μ.Σ. Εκπαίδευση και Πολιτισμός» , να αντανακλά αποκλειστικά πλέον στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο και στο Π.Μ.Σ. Εκπαίδευση και Πολιτισμός.

3.1. Περιήγηση στο «βαθύ κράτος» της ΕΜΕ και αποτίμηση της παρουσίας της στην (υπό μελέτη) ημερίδα
Επί της διαδικασίας, λοιπόν, την ημερίδα χαιρέτησε, εκ μέρους της συνδιοργανώτριας ΕΜΕ αυτοβούλως ο Γ.Γ. (χωρίς ανάθεση από το ΔΣ αφού σχετικό θέμα ή αίτημα του Γ.Γ. δεν τέθηκε προς συζήτηση) και έτσι η ΕΜΕ έχασε και αυτή την ευκαιρία να συμμετάσχει μέσα από διαφανείς διαδικασίες.

Στη συνέχεια θα αναφερθούμε στην εισήγηση μέλους της ΕΜΕ (και μέλος της Εξελεγκτικής Επιτροπής ) και αντιπροέδρου της επιτροπής διαγωνισμών και με πρόδρομη(!) δήλωσή του Γ.Γ. της MASSEE που, κατά τα αναμενόμενα, ήταν υπέρ του διαχωρισμού σε ταλέντα και μη και μάλιστα επανέλαβε το χιλιοπροβαλλόμενο επιχείρημα της αθρόας συμμετοχής των μαθητών στους διαγωνισμούς που διοργανώνει η ΕΜΕ, που ξεκινούν με 15 χιλιάδες συμμετοχές για να καταλήξουν στην ομάδα των 6 μαθητών που θα συμμετάσχει στη διεθνή Μαθηματική Ολυμπιάδα.

Το πόσο σκληρά επιλεκτικός μηχανισμός είναι αυτοί οι αλλεπάλληλοι διαγωνισμοί για να απομείνουν 6 από 15.000 δεν χρειάζεται φαντάζομαι να επιμείνουμε επ’ αυτού. Θα επισημάνουμε μόνο το πόσο γλαφυρά απέδωσε ο ομιλητής τη διαδικασία αποκλεισμού όταν ανέφερε πως «σε κάθε φάση από τις 15.000 συμμετοχές (της 1ης φάσης) γίνονται 3.000, μετά 300, τέλος 50 και καταλήγουμε τους 6». Θα σημειώσουμε πως ήταν μια αφηγηματική εμπειρία εξαιρετικά διαυγής του επιλεκτικού μηχανισμού, ενός μηχανισμού που καταλήγει (με βάση την εισήγηση) να κατηγοριοποιεί τους συμμετέχοντες σε… χαρισματικούς(!) και μη. Βέβαια δεν χρειάζεται να επιχειρηματολογήσουμε για το πόσα χρήματα ξοδεύονται για να τραφεί η ελπίδα τού να είσαι ένας από τους 6… Σας αφήνουμε, όμως, να το φανταστείτε.

Επίσης ο ρόλος της ΕΜΕ οριοθετήθηκε από τον εισηγητή (που δήλωσε ότι συμμετέχει από το 1983 στους διαγωνισμούς αυτούς) ως εξής: «Η ΕΜΕ λειτουργεί ως μηχανισμός υποστήριξης των παιδιών αυτών καλύπτει την αδυναμία του Κράτους να αναπτύξει κάποιες δραστηριότητες που θα βοηθούν τα παιδιά αυτά , νομίζουμε με πάρα πολύ καλά αποτελέσματα είναι μια δουλειά συλλογική (…) Δεν υπάρχει ένα βραβείο οικονομικό (…) δεν υπάρχει ένα κίνητρο υλικό».
Το ακούσαμε τελικά και αυτό… πως οι διαγωνισμοί έχουν κίνητρα αλλά δεν έχουν ούτε υλικό κίνητρο ούτε χρηματικό κίνητρο… Μάλιστα προς ενίσχυση της διαπίστωσής του ο ομιλητής αμέσως μετά ανέφερε ότι οι δύο περσινοί νικητές δεν θα κάνουν χρήση του έπαθλου να εισαχθούν «χωρίς εξετάσεις σε ελληνικό ΑΕΙ» γιατί ήδη τους έχουν δεχθεί στο Γέηλ και στο Κέιμπριτζ!!!

Έλεος, έχουμε χάσει σε τέτοιο βαθμό το «μέτρο» που δεν θεωρούμε υλικό κίνητρο το ότι ένας μαθητής θα φοιτήσει στο Γέηλ και στο Κέιμπριτζ; και, θα συμπληρώναμε, με υποτροφία κάτι που «ξέχασε» να το αναφέρει ο ομιλητής.
Έχουμε χάσει τόσο το «μέτρο» ώστε να μετέχουμε ευχαρίστως στο μηχανισμό εξαγωγής εγκεφάλων και να παρουσιάζουμε και για επίτευγμα το ότι «φτωχαίνει» επιστημονικά -και όχι μόνο, η χώρα μας;
Έχουμε χάσει τόσο το «μέτρο» ώστε ο ομιλητής να συνεχίζει αναφέροντας «πως από έρευνά του που βρίσκεται σε εξέλιξη[;] [από το 2004] τα στοιχεία δείχνουν πως οι διακριθέντες έχουν σημαντική επιστημονική εξέλιξη» και αυτό να μην αντιλαμβάνεται πως είναι υλικό κίνητρο;
Εντάξει μπορεί να μην… ανήκουμε στο 2% των μελών της MENSA αλλά ξέρουμε πολύ καλά να αναγνωρίζουμε, να αναδεικνύουμε και να υπηρετούμε διαχρονικά μάλιστα τον αγώνα που δεν έχει υλικά κίνητρα αλλά το κίνητρο να αλλάξει την κοινωνία…

Επιπλέον στην ημερίδα έγινε μνεία σε δύο απουσίες (ενός μαθητή και ενός φοιτητή που είχαν ανακοινωθεί πως θα συμμετάσχουν) και επισημαίνουμε πως η μια απουσία δικαιολογήθηκε γιατί ήταν στο εξωτερικό για να δώσει συνεντεύξεις σε Πανεπιστήμια (σημειώνουμε ότι αυτές οι συνεντεύξεις καταλήγουν σε υποτροφία για σπουδές) Θεμιτό βέβαια ΑΛΛΑ καλό είναι να το αναγνωρίζουν ως κίνητρο υλικό κι όχι να μας «παραμυθιάζουν» ότι αγωνίζονται μόνο για το «ευ αγωνίζεσται»… Δε λέω, καλή είναι αυτή η… αφήγηση αλλά οι διαγωνισμοί είναι ένας σκληρά ανταγωνιστικός μηχανισμός και οι νικητές έχουν και υλικά κίνητρα που έχουν σχέση με τις σπουδές τους αλλά και τη μελλοντική τους επαγγελματική αποκατάσταση, όπως προαναφέραμε. Δεν υποστηρίζουμε ότι αυτό είναι αναγκαστικά κακό αλλά υποστηρίζουμε ότι είναι άλλες οι «προδιαγραφές» για να δηλώνεται πως ό,τι επιτελείται στους διαγωνισμούς είναι ανιδιοτελές και δεν υπάρχουν υλικά κίνητρα.

3.1.1 Ερωτήματα που αναζητούν απάντηση από τη μαθηματική κοινότητα
Στο σημείο αυτό θα καταγράψουμε δυο ερωτήματα αναζητώντας απαντήσεις και αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να επανέλθουμε (σύντομα) και με δεδομένο πως το 2013 είναι έτος εκλογών για την ΕΜΕ.

1ο ερώτημα: Διερωτόμαστε, λοιπόν, ο ομιλητής (αντιπρόεδρος της επιτροπής διαγωνισμών – Γενικών Εξετάσεων) κατέχει διαρκή εξουσιοδότηση να εκπροσωπεί την ΕΜΕ σε εκδηλώσεις, ημερίδες, συνέδρια που η θεματική τους καλύπτει τα «χαρισματικά παιδιά», την «αριστεία» κ.ο.κ.;
Διευκολυντικά αναφέρουμε ότι στη συνεδρίαση του ΔΣ της 13-2-12 με πλειοψηφία «Έγινε δεκτή η πρόταση της Ελληνικής ΜΕΝΣΑ για συνδιοργάνωση ημερίδας στην οποία θα είναι κεντρικός ομιλητής ο Αναπληρωτής Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμών κ. Γιάννης Τυρλής» (http://www.hms.gr/node/543)

Υπενθυμίζουμε πως η εκδήλωση αυτή πραγματοποιήθηκε στις 29-4-12 όπου και χαιρέτησε εκ μέρους της ΕΜΕ ο Γ.Γ. αυτοβούλως (χωρίς ανάθεση από το ΔΣ αφού σχετικό θέμα ή αίτημα του Γ.Γ. δεν τέθηκε προς συζήτηση ούτε φυσικά και καλύπτεται από την απόφαση (όπως αυτή αναρτήθηκε) που προαναφέραμε). Έτσι η ΕΜΕ έχασε άλλη μια ευκαιρία να συμμετάσχει μέσα από διαφανείς διαδικασίες, με αποτέλεσμα να αποκομίσει έναν χαιρετισμό που στην καταληκτική παράγραφό του αναφέρει ρητά: «Το επιδιωκόμενο για μας την Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία είναι η ουσιαστικότερη συνεργασία με την Ελληνική ΜΕΝΣΑ αφού η ευφυΐα σε μεγάλο βαθμό είναι ενσωματωμένη στην Μαθηματική Επιστήμη». [η έμφαση με bold και υπογράμμιση δόθηκε από μας]
Συνοψίζουμε, λοιπόν, για να αντιληφθούμε το σκεπτικό της ΕΜΕ όπως αυτό αναδεικνύεται από το Γ.Γ. (χωρίς, όμως, εξουσιοδότηση του ΔΣ). Η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία στοχεύει στην ουσιαστικότερη συνεργασία με την Ελληνική ΜΕΝΣΑ (σε απλά ελληνικά συντάσσεται με τη ΜΕΝΣΑ) και «σφραγίζει» τη συνεργασία με την αναφορά ότι «η ευφυΐα σε μεγάλο βαθμό είναι ενσωματωμένη στην Μαθηματική Επιστήμη».

Και ερωτάται δημόσια και ευθέως το ΔΣ (και κάθε μέλος του χωριστά, γιατί η ευθύνη δεν είναι συλλογική…) αντιλαμβάνεται την «αξία» της δημόσιας δήλωσης του Γ.Γ. «περί ευφυΐας σύμφυτης με τα Μαθηματικά»; Μια κατάφαση που ελπίζουμε να συμφωνήσετε μαζί μας ότι μπορεί αυτούς τους χαλεπούς καιρούς να παρεξηγηθεί και να επιτρέψει να αποδοθούν στην ΕΜΕ «ρατσιστικές» θέσεις για το διαχωρισμό των μαθητών σε ευφυείς και μη, ταλέντα και μη, κ.ο.κ.

Επιπλέον ερωτάται δημόσια και ευθέως το ΔΣ (και κάθε μέλος του χωριστά, γιατί η ευθύνη δεν είναι συλλογική…) γιατί τέτοια βιασύνη (το Φλεβάρη του 2012) να συνταχθεί η ΕΜΕ με τη MENSΑ; Το οικονομικό κίνητρο που πιθανά να είναι και μεγάλο που θα προέλθει από διαδικασίες διαχωρισμού των μαθητών σε ευφυείς και μη, ταλέντα και μη, κ.ο.κ. μπορεί να συνάδει(;) μπορεί και όχι με τους ιδρυτικούς στόχους της MENSA ΑΛΛΑ σίγουρα δεν συνάδει με τους ιδρυτικούς στόχους της ΕΜΕ (όπως αυτοί ορίζονται στα άρθρα 2 και 3 του καταστατικού)…

Θα χρειαστεί, λοιπόν, να έχουμε όλοι κατά νου το καταστατικό της ΕΜΕ το οποίο δεν ευνοεί διακρίσεις σε βάρος των παιδιών όσο αφορά τα Μαθηματικά ΑΛΛΑ στοχεύει (με τα Μαθηματικά και τη Μαθηματική Επιστήμη) στο να βελτιώνει τη μάθηση, την κατανόηση και την ποιότητα ζωής όλων των παιδιών και όχι μόνον όσων παιδιών αποτελούν το «target group» της MENSA.
Έτσι εκτιμάμε πως το ζήτημα αν το κύριο έργο της ΕΜΕ καταλήξει να είναι οι διαγωνισμοί σε συνδυασμό με τη συνεργασία(;) της με τη MENSA θα πρέπει να απασχολήσει εκτενώς τη μαθηματική κοινότητα γιατί με αυτές τις «προϋποθέσεις» η μετάλλαξη της ΕΜΕ δεν θα πρέπει να περάσει αμαχητί ή να χαθεί μέσα στο πέλαγος της αδιαφορίας.

2ο ερώτημα: Εκτιμάμε πως η μετάλλαξη της ΕΜΕ έχει ήδη δρομολογηθεί. Μάλιστα τα «αποδεικτικά» στοιχεία είναι τα εξής: Αρχικά θα θέσουμε σε δημόσια συζήτηση κάποιες ενδείξεις, όταν από το καλοκαίρι παρατηρήσαμε, και παραμένει ως έχει μέχρι και σήμερα, ότι στην αρχική ιστοσελίδα της ΕΜΕ (ενδεικτική αποθήκευση σε pdf 11-6-12, 28-8-12, 14-11-12 και 15-12-12) οι ανακοινώσεις που έμμεσα ή άμεσα αφορούν στους διαγωνισμούς είναι συντριπτικά περισσότερες. Το γεγονός αυτό υποδηλώνει στροφή (και σε βάθος χρόνου) στη δράση της ΕΜΕ.

Διασαφηνιστικά επισημαίνουμε ότι η συμμετοχή της ΕΜΕ σαν συνδιοργανώτρια στην ημερίδα που διοργάνωσε Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο – Π.Μ.Σ. Εκπαίδευση και Πολιτισμός με θέμα: «Αριστεία στην ελληνική εκπαίδευση: Αφηγήσεις μαθητών με διακρίσεις σε επιστημονικές Ολυμπιάδες» είναι φανερό ότι επιτελέστηκε (και ανακοινώθηκε στο πρόγραμμα και στο πόστερ της ημερίδας που αναρτήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου) χωρίς να έχει ενημερωθεί πολύ δε περισσότερο να αποφασίσει, όπως επιβάλλεται, το ΔΣ: α) για τη συμμετοχή του ομιλητή στην ημερίδα, β) το να χαιρετήσει ο Γ.Γ. της ΕΜΕ (εκπροσωπώντας την ΕΜΕ) και γ) το σημαντικότερο είναι ότι το ΔΣ δε συζήτησε ούτε και αποφάσισε τη συμμετοχή της ΕΜΕ σαν συνδιοργανώτρια στην ημερίδας που διοργάνωσε το «Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο – Π.Μ.Σ. Εκπαίδευση και Πολιτισμός», στις 8-12-12.
Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να τονίσουμε ότι η ευθύνη, για την αναγραφή της ΕΜΕ στο πρόγραμμα και στο πόστερ της ημερίδας που αναρτήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου , ανήκει εξ ολοκλήρου στο «Πανεπιστήμιο και το ΠΜΣ».
Η ευθύνη του ΔΣ της ΕΜΕ εκτός ότι κατάφερε, με τις αδιαφανείς πρακτικές του, να εκθέσει το Πανεπιστήμιο και το Π.Μ.Σ., κατά κύριο λόγο είναι ευθύνη απέναντι στα μέλη της ΕΜΕ. Η αδιαφανής πρακτική να «αποφασίζονται» συνδιοργανώσεις ημερίδων/ συνεδρίων ή ποιος μπορεί να ξέρει τι άλλο θα έρθει κάποια στιγμή στην επιφάνεια(;) στην περίπτωση αυτή… ξέφυγε από τα όρια της ΕΜΕ και εξέθεσε την ΕΜΕ και σε τρίτους και μάλιστα σε επιστημονικούς και ακαδημαϊκούς κύκλους.

Και ερωτάται δημόσια και ευθέως το ΔΣ (και κάθε μέλος του χωριστά, γιατί η ευθύνη δεν είναι συλλογική…) το ότι δεν αποφάσισε το ΔΣ σε συνεδρίασή του να συμμετάσχει στη συνδιοργάνωση της ημερίδας της 8-12-12 οφείλεται στο ότι το «Πανεπιστήμιο και το Π.Μ.Σ.» δεν τήρησαν τη δεοντολογία και δεν απηύθυναν επιστολή στο ΔΣ να ενημερώσουν και να ζητήσουν τη συμμετοχή του; Η υπήρξε επιστολή από το «Πανεπιστήμιο και το Π.Μ.Σ.» προς το ΔΣ, η οποία κάπου στην ΕΜΕ «σκάλωσε» με αποτέλεσμα να εκτεθούν ανεπανόρθωτα και η ΕΜΕ και πολύ περισσότερο το «Πανεπιστήμιο και το Π.Μ.Σ.»;

Επιπλέον ερωτάται δημόσια και ευθέως το ΔΣ (και κάθε μέλος του χωριστά, γιατί η ευθύνη δεν είναι συλλογική…) η έρευνα, στοιχεία της οποίας έχει ανακοινώσει και στον ημερήσιο Τύπο ο ομιλητής αλλά και στην ημερίδα στις 8-12-12, διεξάγεται με βάση την επιστημονική δεοντολογία, έχει υποβληθεί (πού;) και τηρείται το ερευνητικό πρωτόκολλο και τέλος έχει αναλάβει κάποιος ακαδημαϊκός φορέας (ποιος;) την ευθύνη της διεξαγωγής της;

Ο ομιλητής ανέφερε ότι η έρευνα διεξήχθη (και συνεχίζει να διεξάγεται;) από το 2004(!) οπότε και ερωτάται το ΔΣ, έχει ζητηθεί και έχει δώσει άδεια το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (που το 2004 ήταν εν πλήρη λειτουργία); Μετά από τη σχετική άδεια με ποια απόφαση του ΔΣ εκχωρήθηκε η άδεια να μελετηθεί μαθητικός πληθυσμός που προσεγγίζει η ΕΜΕ (με αφορμή τους διαγωνισμούς) και με ποιο τρόπο ενημερώνονται οι μαθητές (και οι γονείς) για να δώσουν εγγράφως τη συγκατάθεσή τους; Στο ΔΣ συμμετέχουν και πολλοί ακαδημαϊκοί που γνωρίζουν πολύ καλά τα προαπαιτούμενα που τηρούνται κατά την ερευνητική διαδικασία, όσο αφορά στη διεξαγωγή, στην ανάλυση και στην εξαγωγή συμπερασμάτων. Οπότε και τους καλούμε να συλλογιστούν ποιες εγγυήσεις έχουν ότι η διαδικασία της έρευνας που δημόσια επικαλείται στοιχεία της ο ομιλητής τηρεί όσα επιβάλλει ο «Κώδικας Δεοντολογίας στην Έρευνα».

Καταληκτικά η μαθηματική κοινότητα, λοιπόν, θα χρειαστεί να «απαντήσει» στο ερώτημα: αν η έρευνα είναι ένα προωθητικό όχημα που θα διευκολύνει τη μετάλλαξη της ΕΜΕ σε μηχανισμό διεξαγωγής διαγωνισμών που, όπως προδιαγράφεται, αν συνυπολογίσουμε και την επίμονη συνεργασία («κύκλων») της ΕΜΕ με τη MENSA, οι διαγωνισμοί αυτοί θα συμβάλλουν σε τελική ανάλυση στο διαχωρισμό των μαθητών σε ευφυείς και μη, ταλέντα και μη, κ.ο.κ.

Έτσι, παρακολουθούμε εμβρόντητοι τον τελευταίο χρόνο την ΕΜΕ από επιστημονική εταιρεία μαθηματικών να αλλάζει ρόλο (με όλο και αυξανόμενο ρυθμό) και να μεταλλάσσεται σε «κυνηγό» ταλέντων και «ατζέντη-μάνατζερ»(;) ενώ μετέχει την κατηγοριοποίηση των μαθητών σε χαρισματικούς και μη χαρισματικούς (και διερωτόμαστε για τους μη χαρισματικούς υπάρχει πάντα διαθέσιμος ο… Καιάδας;) με αποτέλεσμα να λειτουργεί, λίγο πολύ πλέον, εκτός καταστατικού…
Θα μου πείτε εδώ με τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου παραγκωνίζεται το Σύνταγμα της χώρας και απολύονται χιλιάδες υπάλληλοι ΙΔΑΧ… για την ΕΜΕ θα ανησυχήσουμε;
Η απάντηση στις μέρες μας είναι μία,
ΝΑΙ στις μέρες μας και για την ΕΜΕ θα ανησυχήσουμε…
γιατί η «λύση» θα έλθει από όλους μαζί και από τον καθένα μας…
*. Η Αγγελική Χ. Χρονοπούλου είναι μαθηματικός (μέλος της ΕΜΕ), εκδότρια και υπεύθυνη ύλης του επιστημονικού περιοδικού «Σύγχρονη Εκπαίδευση»• είναι Δρ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και έχει μάστερ στην Πολιτική Επικοινωνία και τις Νέες Τεχνολογίες από το Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΕΜΜΕ) του ΕΚΠΑ. Eργάστηκε για 18 χρόνια ως Μαθηματικός στη Δημόσια Δευτεροβάθμια Eκπαίδευση ενώ δίδαξε στα Πανεπιστήμια Δυτικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου.

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Current ye@r *