Καμία συμμετοχή στο πρόγραμμα ΕΥ ΖΗΝ

image002Το Υπουργείο Παιδείας καλεί όλα τα σχολεία σε όλη τη χώρα να υλοποιήσουν το ερευνητικό πρόγραμμα Ε.Υ.Ζ.Η.Ν, που διεξάγεται από το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο συγκεκριμένα αναφέρεται:

Ένα πρόγραμμα στο οποίο «καλούνται οι εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής των Δημοτικών Σχολείων και οι Νηπιαγωγοί, να διενεργήσουν σε πρώτη φάση τις μετρήσεις σωματικής διάπλασης και φυσικής κατάστασης και να καταγράψουν τα αποτελέσματα. Στη δεύτερη φάση, θα διεξαχθεί η αξιολόγηση των συνηθειών διατροφής και φυσικής δραστηριότητας των μαθητών, μέσω της ηλεκτρονικής συμπλήρωσης ερωτηματολογίου στο οποίο θα εισαχθούν και τα δεδομένα των μετρήσεων της α’ φάσης (σωματική διάπλαση & φυσική κατάσταση των μαθητών). Μετά την ολοκλήρωση της εισαγωγής του συνόλου των μετρήσεων κάθε παιδιού θα γίνεται αυτόματη επεξεργασία των δεδομένων και θα δημιουργείται Ατομική Αναφορά για κάθε μαθητή».

Το Δ.Σ. του συλλόγου ερεύνησε το ζήτημα και παίρνοντας υπόψη τις αιτιάσεις συναδέλφων αποφάσισε τα εξής:
Αν επρόκειτο για πανεθνική έρευνα για την καταγραφή της ελληνικής πραγματικότητας στα ελληνόπουλα σε ζητήματα φυσικής κατάστασης (νόρμες κλπ) διατροφής και ανάπτυξης των παιδιών το Υπ. Παιδείας θα όφειλε: α) να τη διεξάγει με πλήρη ενημέρωση και διαφάνεια β) να διασαφηνίσει τους όρους διεξαγωγής γ) να αναφέρει τους εμπλεκόμενους (ομάδα επιστημόνων από περισσότερα του ενός Πανεπιστήμια) δ) να ορίσει τους στόχους και τους σκοπούς της ε) να λογοδοτήσει για τη χρήση των συμπερασμάτων αλλά και της βάσης δεδομένων (υπάρχουν και προσωπικά δεδομένα) που θα συλλεγούν στ) ενώ τέλος θα εξασφάλιζε τους υλικούς όρους (μέσα, αμοιβές για τους συντελεστές κλπ) για τη διεξαγωγή της.

Αυτή η έρευνα διεξάγεται από το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο με ευθύνη ενός καθηγητή.

1. Δεν είναι η πρώτη φορά που το συγκεκριμένο πανεπιστήμιο διεξάγει ανάλογη έρευνα και το υπ. Παιδείας σπεύδει να θέσει όλο το δυναμικό των σχολείων σε όλη τη χώρα στην υπηρεσία του.
Συγκεκριμένα το 2008 διεξήγαγε έρευνα σωματομετρικής και διατροφικής αξιολόγησης στην οποία είχε αντιδράσει η εκπαιδευτική κοινότητα (επισυνάπτουμε την τότε απόφαση του συλλόγου).
Επίσης το 2005 επιχείρησε τη διεξαγωγή άλλης έρευνας για τις διατροφικές συνήθειες, σε σχολεία της Αττικής, η οποία είχε καταγγελθεί από συλλόγους εκπ/κων. (υπάρχει συγκεκριμένη αναφορά στην παλιά απόφαση του συλλόγου μας)

2. Από τα προηγούμενα προγράμματα επισημαίνουμε ότι ποτέ δεν είχαμε επίσημες ανακοινώσεις από το Υπ. Παιδείας για εθνικές νόρμες σωματομετρικών στοιχείων και των άλλων αποτελεσμάτων που και τότε εξήγγειλαν ως στόχο. Τι έγιναν τα δεδομένα από τις προηγούμενες έρευνες; Ποιος τα χρησιμοποίησε και πως;

3. Τώρα μας λένε ξανά, ότι θα έχει καταλήξουν σε νόρμες φυσικής κατάστασης, συμβουλές διατροφής προς τους γονείς και οι ΠΕ11 θα δώσουν οδηγίες για ασκήσεις!!!
Δηλαδή το κράτος ή πολύ περισσότερο μια ερευνητική ομάδα σε ένα πανεπιστήμιο κάνει όλη αυτή την έρευνα γιατί θέλει να στείλει προσωπικά για κάθε μαθητή των ελληνικών σχολείων προσωπικό σημείωμα (αλλά η έρευνα θα παραμένει ανώνυμη χωρίς να αποκαλύπτει τα προσωπικά δεδομένα) το οποίο θα δίνει προσωπικές συμβουλές διατροφής και άσκησης!!! Τέτοιο ενδιαφέρον για τα παιδιά όλου του κόσμου.
Την ώρα που μαθητές μας λιποθυμούν από την πείνα, στην εξαθλίωση που σπέρνουν τα Μνημόνια και οι εκφραστές τους, μας υπόσχονται προσωπικό delivery υπηρεσιών “diet, fitness and training”!!! Ποιον κοροϊδεύουν! Πόσα λεφτά θα «διαχειριστούν» και ποιοι για όλη την έρευνα, η οποία θέλουν να πραγματοποιηθεί στις πλάτες της εκπαιδευτικής κοινότητας; Ποιοι είναι οι πραγματικοί στόχοι της; Ποιος θα έχει πρόσβαση στα στοιχεία αυτά και πως θα τα χρησιμοποιήσει;!!!

4. Ο καθηγητής που έχει την ευθύνη της έρευνας, σύμφωνα με την εγκύκλιο, είναι ιδρυτής της εταιρείας “family fit – κέντρα ρύθμισης βάρους» (www.familyfit.gr/company_s1.asp) και με «ερευνητική δραστηριότητα», ενώ στους επιστημονικούς συνεργάτες του κέντρου υπάρχει και άλλος καθηγητής του Χαροκόπειου. Ποια είναι όλη η επιστημονική ομάδα του προγράμματος; Με ποιες διαδικασίες επιλέχτηκε από το Υπ. Παιδείας, για μια πανεθνική έρευνα, ο συγκεκριμένος επιστήμονας και το συγκεκριμένο πανεπιστήμιο;

5. Το πρόγραμμα έχει τουλάχιστον ένα χορηγό την ΟΠΑΠ ΑΕ και δεν το λένε. (http://www.thestival.gr/paideia/item/84829-se-isxy-to-programma-agogis-y…)

6. Ακόμα μεγαλύτερη πρόκληση αποτελεί το γεγονός ότι δεν χρησιμοποιούν μόνο, τσάμπα εξειδικευμένο εκπαιδευτικό δυναμικό για τη διεξαγωγή ενός τεράστιου έργου στην υπηρεσία τίνος τελικά, αλλά χρησιμοποιούν τον εξοπλισμό των σχολείων (χώρους, υπολογιστές κλπ) και αυτή την ελάχιστη, πολλαπλά πετσοκομμένη από τα βάρβαρα Μνημόνιά τους, χρηματοδότηση των σχολείων για την αγορά των αναγκαίων υλικών για την διεξαγωγή των μετρήσεων (ζυγαριάς, μέτρων, ειδική κατασκευή για μετρήσεις ευλυγισίας κλπ) – οι σχολικές επιτροπές είναι ο άλλος “χορηγός του προγράμματος” !!!

7. Οι εκτιμήσεις για 4 διδακτικές ώρες (σε κάθε τμήμα) που προβλέπουν οι σχεδιαστές του προγράμματος για την υλοποίηση του είναι εκτός πραγματικότητας. Φαίνεται πως δεν ξέρουν τα 25 άρια και υπεράριθμα τμήματα. Ακόμα όμως και σε αυτή την περίπτωση, η υλοποίηση του προγράμματος σε πανεθνικό επίπεδο σημαίνει ότι το μάθημα της φυσικής αγωγής θα διακοπεί λόγω της έρευνας για δυο έως 4 εβδομάδες (στις τάξεις που έχουν 2 ώρες ΦΑ την εβδομάδα) εβδομάδες για όλους τους μαθητές και μαθήτριες της χώρας ! Κανένας δεν έχει δικαίωμα να επιβάλλει την πλήρη ανατροπή του αναλυτικού προγράμματος και δεν υποχρεούται σε καμιά περίπτωση ο εκπαιδευτικός ΦΑ να εκτελέσει κάτι τέτοιο.
Εδώ οφείλουν να τοποθετηθούν και οι σχολικοί σύμβουλοι ιδιαίτερα της ΦΑ, οι οποίοι ποιούν τη νήσσα !

8. Η διεξαγωγή της έρευνας προϋποθέτει αυστηρά τη γραπτή συγκατάθεση των γονέων. Τι θα γίνει στη βέβαιη περίπτωση που δεν θα είναι καθολική η ανταπόκριση των γονέων. Ποιος παίρνει την ευθύνη και με ποιο δικαίωμα ο γυμναστής θα πρέπει να εγκαταλείψει όσα παιδιά δεν θέλουν να συμμετέχουν και να απασχολείται με την μέτρηση των άλλων;

9. Κανένας δεν έχει δικαίωμα να επιβάλλει και οι εκπαιδευτικοί (ΦΑ, πληροφορικής, δ/ντές και άλλοι) δεν είναι υποχρεωμένοι να εκτελέσουν τον τεράστιο όγκο δουλειάς και τις πολλές ώρες υπερωριών που χρειάζεται πέρα από τις μετρήσεις για να αποδελτιωθούν και να καταγραφούν σε ηλεκτρονική μορφή οι κατάλογοι των στοιχείων και τα ερωτηματολόγια. Δε φτάνουν οι περικοπές και τα διαρκώς αυξανόμενα καθήκοντα που αντιμετωπίζουν οι δ/ντές και οι εκπαιδευτικοί στα σχολεία. Δεν είναι μέσα στις αρμοδιότητες, στις υποχρεώσεις και στα καθήκοντα των εκπαιδευτικών, ούτε του διδακτικού αλλά ούτε και του εργασιακού τους ωραρίου.

10. Είναι τουλάχιστον πρόκληση να ζητάνε τη διενέργεια του προγράμματος όταν έχουν αφήσει εκατοντάδες σχολεία χωρίς εκπαιδευτικούς ΦΑ γυρίζοντας την Π.Ε. πολλά χρόνια πίσω.

11. Αποτελεί φαρισαϊσμό το ερευνητικό «ενδιαφέρον» στα σχολεία για την σωματική υγεία, τη διάπλαση και τη διατροφή των μαθητών, την ίδια στιγμή που τα σχολεία εγκαταλείπονται στη φτώχεια και μαθητές στερούνται πια, μέσα κι έξω από το σχολεία, των πιο στοιχειωδών τους αναγκών: της στέγασης, της θέρμανσης, της διατροφής, της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης! Σε περίοδο που πολλοί μαθητές υποσιτίζονται θα διεξάγουμε έρευνες για διατροφικές συνήθειες υποδεικνύοντας ενοχή των άνεργων ή απλήρωτων γονιών;

12. Στις εγκυκλίους δεν αναφέρεται, εντέχνως, η υποχρεωτικότητα ή η προαιρετικότητα της εφαρμογής του προγράμματος γιατί με αυτά τα δεδομένα δεν μπορεί και δεν είναι υποχρεωτικό αφού προϋποθέτει την συγκατάθεση γονέα και ιατρική βεβαίωση.

Ο σύλλογος μας καλεί :
• Το Υπ. Παιδείας να αποσύρει την συγκεκριμένη εγκύκλιο και να καλύψει τις πραγματικές ανάγκες μαθητών, εκπαιδευτικών και δημόσιων σχολείων.
• Τους συναδέλφους και τους συλλόγους διδασκόντων να μη συμμετέχουν στο εν λόγω ερευνητικό πρόγραμμα και παρέχει πλήρη συνδικαλιστική κάλυψη, γι αυτό.
• Καλούμε τους Συλλόγους Γονέων να μη δεχτούν να κάνουν τα παιδιά τους στατιστικά στοιχεία στα συρτάρια «άγνωστο» ποιων και για ποιους σκοπούς.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                              Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΠΛΩΜΑΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                         ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Current ye@r *