Αναφορά στην Εισαγγελία Αθήνας της Σ. Σακοράφα για την εκποίηση των μετοχών της Ελληνικό Α.Ε

untitledΗ βουλευτής του Σύριζα, Σοφία Σακοράφα, μας έστειλε και παραθέτουμε την αναφορά που υπέβαλε προς την Προϊσταμένη Εισαγγελίας του Πρωτοδικών Αθηνών, κ. Φάκου, προκειμένου να δώσει εντολή να διερευνηθεί άμεσα, η τυχόν ύπαρξη ποινικών ευθυνών για παράνομες πράξεις ή παραλείψεις κάθε εμπλεκομένου προσώπου, που αφορούν στην επικείμενη εκποίηση των μετοχών της Ελληνικό Α.Ε από το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε (ΤΑΙΠΕΔ).

Η Σοφία Σακοράφα κλείνει την αφορά της, υπογραμμίζοντας ΄΄στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς σας παρακαλώ να προβείτε σε κάθε ενέργεια και να λάβετε κάθε μέτρο προκειμένου να ελεγχθούν τυχόν ευθύνες όλων των εμπλεκομένων καθώς τίθεται θέμα μείζονος προστασίας του δημοσίου συμφέροντος, το οποίο κατά την εκτίμησή μου απειλείται και ενδεχομένως να παραβιάζεται εκ μέρους των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑΙΠΕΔ, των συμβούλων του και των λοιπών συμμετεχόντων στην επίμαχη πρόσκληση ενδιαφέροντος για την εκποίηση των μετοχών της Ελληνικό Α.Ε

Προς την κ. Προϊσταμένη Εισαγγελίας
Πρωτοδικών Αθηνών

Αξιότιμη κυρία Φάκου,

Παρακαλώ να δώσετε εντολή προκειμένου να διερευνηθεί άμεσα η τυχόν ύπαρξη ποινικών ευθυνών για παράνομες πράξεις ή παραλείψεις κάθε εμπλεκομένου προσώπου, που αφορούν στην επικείμενη εκποίηση των μετοχών της Ελληνικό Α.Ε από το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε (ΤΑΙΠΕΔ) μετά την υποβολή μιας και μόνης προσφοράς από την Lamda Development και μάλιστα αντί πολύ χαμηλού τιμήματος, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα του τύπου, το οποίο φέρεται να μην ξεπερνά τα 430,000,000 ευρώ.

Όπως προκύπτει από το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ του ΤΑΙΠΕΔ στις 27.2.2014, μόνο η εταιρεία Lamda Development υπέβαλε δεσμευτική προσφορά για την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Ελληνικό Α.Ε.

Στις 19.3.2014, μετά την αποσφράγιση του φακέλου της οικονομικής προσφοράς της Lamda Developoment, το ΤΑΙΠΕΔ ζήτησε από τους εκπροσώπους της εταιρείας, να υποβάλουν νέα βελτιωμένη προσφορά μέχρι τις 26.3.2014 καθώς ο ανεξάρτητος αποτιμητής του ΤΑΙΠΕΔ φέρεται να έχει εκτιμήσει την αξία των μετοχών υψηλότερα από την τιμή που προσέφερε η Lamda (σχεδόν 700,000,000, σύμφωνα πάντα με δημοσιεύματα).

Επισημαίνεται ότι η εν λόγω διαδικασία της βελτιωμένης προσφοράς ακολουθείται με μοναδικό τρόπο από το ΤΑΙΠΕΔ, ως αναθέτουσα αρχή, καθώς δεν προβλέπεται στις συνήθεις διαγωνιστικές διαδικασίες ιδίως μάλιστα με έναν και μόνο διαγωνιζόμενο, όπως στην προκειμένη περίπτωση.

Επισημαίνεται ότι σκοπός της Ελληνικό Α.Ε είναι η διαχείριση της έκτασης του πρ. Αεροδρομίου του Ελληνικού καθώς και της παραλιακής ζώνης της περιοχής του Αγ. Κοσμά, η οποία είναι εξέχουσας σημασίας τόσο για την ποιότητα ζωής των κατοίκων του Λεκανοπεδίου όσο και για το δημόσιο συμφέρον που σχετίζεται με την οικονομική του αξιοποίηση προς όφελος της χώρας και ιδιαίτερα στη συμβολή για την απομείωση του του δημοσίου χρέους. Κατά συνέπεια, είναι κρίσιμη η τήρηση της νομιμότητας και της διαφάνειας της διαδικασίας που τηρείται για την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Ελληνικό Α.Ε με στόχο την πραγματική οικονομική αξία της έκτασης.

Ειδικότερα:

1.Στις 8.12.2011, το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε (εφεξής ΤΑΙΠΕΔ), το μετοχικό κεφάλαιο του οποίου ανήκει και ελέγχεται από το Ελληνικό Δημόσιο, εξέδωσε ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόκτηση της πλειοψηφίας του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.» μέσω αγοράς υφιστάμενων μετοχών και/ή ανάληψης νέων μετοχών στο κεφάλαιο της Ελληνικό Α.Ε.

Επισημαίνεται ότι με την Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθ. 187/6.9.2011 που εκδόθηκε από τη διυπουργική Επιτροπή Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων (ΔΕΑΑ) (ΦΕΚ 2061B/16.9.2011), το σύνολο του µετοχικού κεφαλαίου της Ελληνικό Α.Ε. µεταβιβάστηκε στο ΤΑΙΠΕΔ και ορίστηκε ότι η διοίκηση και διαχείριση των δικαιωµάτων που απορρέουν από αυτό θα ασκείται από το Ελληνικό Δηµόσιο για λογαριασµό του ΤΑΙΠΕΔ, σύµφωνα µε το άρθρο 2, παράγραφος 7 του Νόµου 3986/2011. 1.10. Ωστόσο, οι Δήμοι Αργυρούπολης-Ελληνικού και Αλίμου έχουν προσφύγει ήδη στο Συμβούλιο της Επικρατείας για τη νομιμότητα της απόφασης της μεταβίβασης του μετοχικού κεφαλαίου, η υπόθεση έχει εκδικαστεί από την Ολομέλεια του Δικαστηρίου και αναμένεται η έκδοση της απόφασης.

2.Σύµφωνα µε τον Ιδρυτικό Νόµο της Ελληνικό Α.Ε (άρθρο 42, παράγραφος 3α), ο εταιρικός σκοπός της είναι η διαχείριση και αξιοποίηση της έκτασης του πρώην διεθνούς αεροδροµίου της Αθήνας στο Ελληνικό, η οποία περιλαµβάνει διάφορα οικόπεδα µε συνολική έκταση περίπου πέντε εκατοµµυρίων διακοσίων πενήντα χιλιάδων τετραγωνικών µέτρων (5.250.000 τ.µ.) (το πρώην «Αεροδρόµιο») και επιπρόσθετα ακίνητα που περιλαμβάνουν την παραλιακή ζώνη του Αγίου Κοσμά συµπεριλαµβανοµένων των αθλητικών εγκαταστάσεών και της µαρίνας, η συνολική έκταση των οποίων είναι περίπου 956.000 τ.µ., και περιλαµβάνει ακτογραµµή έκτασης περίπου 3,5 χιλιοµέτρων. Συνεπώς, το Ακίνητο, που περιγράφεται λεπτοµερώς στο Κεφάλαιο 4 και στο Παράρτηµα Β της Πρόσκλησης, έχει συνολική έκταση περίπου 6.200.000 τ.µ.

3. Περαιτέρω, όπως αναφέρει στο κείμενο της ως άνω Πρόσκλησης ενδιαφέροντος, η οποία σηματοδοτεί την έναρξη της διαδικασίας πώλησης των μετοχών, «η έκταση και η θέση του Ακινήτου προσφέρουν µοναδικές δυνατότητες αστικής ανάπλασης και αξιοποίησης για τη δηµιουργία µιας περιοχής-οροσήµου µικτών χρήσεων µε εθνική σηµασία και διεθνή προβολή, και ενός µητροπολιτικού πόλου διεθνούς ακτινοβολίας ενισχύοντας την ελκυστικότητα της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας ως τουριστικού προορισµού και ως επιχειρηµατικού κέντρου και χώρου αναψυχής στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Το Ακίνητο θα παραµείνει ενσωµατωµένο στο υφιστάµενο αστικό σύµπλεγµα υποδοµών της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας». Το φερόμενο ως όραµα του ΤΑΙΠΕΔ είναι να δοθεί νέα πνοή σε αυτό το σηµαντικής έκτασης ακίνητο, ώστε να επαναπροσδιοριστεί η Αθήνα ως πόλη προορισµού και, συγχρόνως, να προσφέρει στους κατοίκους/ επισκέπτες της µία νέα ποικιλία εµπειριών και να τονώσει την οικονοµική δραστηριότητα.

Οι βασικοί στόχοι που φέρεται επίσης να επιθυµεί να επιτύχει το ΤΑΙΠΕΔ µέσω της πώλησης των μετοχών της Ελληνικό Α.Ε που τους ονομάζει ως «Στρατηγικούς Στόχους» είναι:

1) να βελτιστοποιήσει τα οικονοµικά οφέλη που θα έχει από τη «Συναλλαγή» (όπως ονομάζεται στην Πρόσκληση η εκποίηση των μετοχών) και τα µελλοντικά έσοδα της Ελληνικό Α.Ε. από το Ακίνητο, και

2) να αναπλάσει το Ακίνητο σε µια περιοχή-ορόσηµο µικτών χρήσεων µε εθνική σηµασία και διεθνή προβολή και σε πόλο διεθνούς ακτινοβολίας ενισχύοντας την ελκυστικότητα της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας ως τουριστικού προορισµού όσο και ως επιχειρηµατικού κέντρου και χώρου αναψυχής στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Το Ακίνητο θα παραµείνει ενσωµατωµένο στο υφιστάµενο αστικό σύµπλεγµα υποδοµών της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας.

4. Αξίζει όμως να σημειωθεί ότι ο πρώην Πρόεδρος της Ελληνικό Α.Ε Σπύρος Πολλάλης, Καθηγητής στο Χάρβαντ, ο οποίος και παραιτήθηκε, είχε μια τελείως διαφορετική προσέγγιση σε σχέση με αυτή του ΤΑΙΠΕΔ για την ανάπτυξη της έκτασης του πρ. αεροδρομίου, η οποία, όπως υποστήριζε, στόχευε στην αειφόρο ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται σε άρθρο της Εφημερίδας Ελευθεροτυπία (24.2.2014) ο Καθηγητής Πολλάλης, μεταξύ άλλων υποστήριξε ότι θα πρέπει η αξία της έκτασης να μεγιστοποιηθεί με την κατασκευή βελτιωτικών έργων, η επιλογή των επενδυτών να γίνει με αξιολόγηση των master και business plans που θα υπέβαλαν, η πώληση της επιφανείας να γίνει μόνο για 99 χρόνια, καθώς και να υπάρχει επικοινωνία με το ενδιαφερόμενο κοινό και τους εμπλεκόμενους Δήμους, προκειμένου να υπάρχει κοινωνική αποδοχή της επιχειρούμενης αξιοποίησης. Αντίθετα, το ΤΑΙΠΕΔ προβαίνει στην πώληση του συνόλου των μετοχών της Ελληνικό Α.Ε – αν και αρχικά είχε αποφασίσει να μεταβιβάσει μόνο την πλειοψηφία αυτών- που η μοναδική της περιουσία είναι η επίμαχη έκταση, χωρίς να αποφασίσει να βελτιώσει την αξία της με την κατασκευή έργων, επιλέγει τον αγοραστή – επενδυτή μόνο με οικονομικά κριτήρια, ενώ τηρεί απόλυτη μυστικότητα στη διαδικασία εκποίησης των μετοχών της Ελληνικό Α.Ε

5. Yπενθυμίζεται ότι κύριος στόχος του ΤΑΙΠΕΔ είναι (όπως προκύπτει από την επίσημη ιστοσελίδα του): «η προσέλκυση σημαντικών διεθνών ροών κεφαλαίου, που συνεισφέρουν στην επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας και τροφοδοτούν την οικονομική ανάπτυξη. Το άνοιγμα σχετικών τομέων της αγοράς που πραγματοποιείται μέσω των αποκρατικοποιήσεων συμβάλλει στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, ενώ η συνολικότερη προώθηση του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων δημιουργεί το κατάλληλο περιβάλλον εδραίωσης της αξιοπιστίας της χώρας στο εξωτερικό.»

Περαιτέρω, όπως το ίδιο δηλώνει με δημόσιες ανακοινώσεις του – ειδικότερα για την εκποίηση των μετοχών της Ελληνικό Α.Ε – η πρόθεσή του είναι «να διατηρήσει υψηλό βαθµό διαφάνειας καθ’ όλη τη διάρκεια της Διαδικασίας Πώλησης της Συναλλαγής» και της αξιοποίησης του επίμαχου Ακινήτου, με σκοπό το κέρδος για την Ελληνικό Α.Ε και κατ’ επέκταση για το Ελληνικό Δημόσιο, χωρίς όμως να προκύπτει από κανένα στοιχείο ότι η πρόθεσή αυτή εκπληρώνεται με την τροπή που έχει πάρει η διαδικασία της πώλησης.

Ειδικότερα, όπως προκύπτει από δημοσιεύματα του τύπου, που ορισμένα εξ αυτών συνυποβάλλονται με την παρούσα, είναι αξιοπερίεργο το γεγονός ότι αν και αρχικά έγιναν εννέα υποβολές εκδήλωσης ενδιαφέροντος, προκρίθηκαν τέσσερις και συγκεκριμένα οι εταιρείες Lamda Development, London Regional, Elbit, Quatari Diari (Εφημερίδα Ελευθεροτυπία της 24.2.2014). Οι εταιρείες που αποκλείστηκαν υπέβαλαν ενστάσεις προβάλλοντας, μεταξύ άλλων τον ισχυρισμό ότι η Lamda Developoment δεν είχε προσφέρει το πλαφόν των 700,000,000 ευρώ, καθώς σε αυτό το ποσό είχε εκτιμηθεί η αξία από τον ανεξάρτητο αποτιμητή του ΤΑΙΠΕΔ. Σημειώνεται ότι η εν λόγω πληροφορία δεν δόθηκε από το ΤΑΙΠΕΔ, το οποίο ουδέποτε έδωσε στη δημοσιότητα στοιχεία της διαγωνιστικής διαδικασίας –παρά τα αντιθέτως προβαλλόμενα περί διαφάνειας – αλλά προέρχεται από την επενδυτική αγορά.

Αξίζει να σημειωθεί, όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα της 9.3.2014 της Real News, υπό τον τίτλο «Οι επενδυτές γύρισαν την πλάτη στο Ελληνικό», η Διοίκηση του ΤΑΙΠΕΔ προκειμένου να φανεί ότι ο διαγωνισμός προσελκύει μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον δεν είχε επιβάλλει κανέναν όρο. «Στην πράξη οι ενδιαφερόμενοι δεν είχαν παραλάβει κανέναν επενδυτικό φάκελο, ούτε γνώριζαν την ακριβή έκταση προς αξιοποίηση ή τις δικαστικές εκκρεμότητες. Οι συνθήκες για τους επενδυτές έγιναν πιο περίπλοκες με την απόφαση να εκχωρηθεί το 100% των μετοχών της Ελληνικό Α.Ε. Που σήμαινε ότι οι ανάδοχοι θα έπρεπε να επιλύσουν «μόνοι» τα νομικά και πολεοδομικά προβλήματα που ταλάνιζαν ήδη την επένδυση».

Στη συνέχεια αιφνιδίως οι τρείς εταιρείες αποχώρησαν από τη διαγωνιστική διαδικασία (δημοσίευμα της Εφημερίδας Deal News, της 27.12.2013) για να μείνει τελικά μόνο μία εταιρεία να ενδιαφέρεται για τις μετοχές της Ελληνικό Α.Ε και συγκεκριμένα η Lamda Development (τα από 27.2.2014 και 19.3.2014 Δελτία Τύπου του ΤΑΙΠΕΔ).

Έτσι η επιλογή εκ μέρους του ΤΑΙΠΕΔ της εταιρείας Lamda Development φαίνεται ως αναγκαστικός «μονόδρομος», χωρίς κανέναν ανταγωνισμό, για την εκποίηση των μετοχών της Ελληνικό Α.Ε και την αξιοποίηση τελικά μιας έκτασης που σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση ενδιαφέροντος του ΤΑΙΠΕΔ θα αποτελέσει «πόλο διεθνούς ακτινοβολίας για τη χώρα μας» για ποσό το οποίο φέρεται να μην ξεπερνά τα 430,000,000 ευρώ.

6. Θα πρέπει να σημειωθεί ως προς την αξία της επίμαχης έκτασης, όπως προκύπτει από τη συνημμένη επιστολή της 8.3.2013 του πρ. Προέδρου της Ελληνικό Α.Ε κ. Πολλάλη προς τον εντεταλμένο σύμβουλο του ΤΑΙΠΕΔ κ. Ανδρέα Ταπραντζή, ότι είναι καταφανώς πολύ μεγαλύτερη. Ειδικότερα οι εκτιμητές από τους οποίους είχε ζητήσει η Ελληνικό Α.Ε μια πρώτη εκτίμηση, θεώρησαν ως κατώτατη αξία της επίμαχης έκτασης το ένα δισεκατομμύριο διακόσια τριάντα εννέα εκατομμύρια ευρώ (1.239.000.000). Παραδόξως το ΤΑΙΠΕΔ αμφισβήτησε τη μεθοδολογία της ως άνω εκτίμησης με αποτέλεσμα «να χαμηλώσει» την αξία της έκτασης. Σε κάθε περίπτωση, όπως προκύπτει από το περιεχόμενο της ως άνω επιστολής, το ΤΑΙΠΕΔ δεν ήθελε να υπάρξει εκτίμηση της αξίας – πράγμα που ακούγεται τουλάχιστον περίεργο – αναφέροντας ότι « η τελική εκτίμηση για τις ανάγκες του διαγωνισμού θα γίνει μεταγενέστερα βάσει της δόμησης που θα προτείνει ο κάθε επενδυτής». Με την ίδια επιστολή εκφράζεται η αντιπαράθεση μεταξύ Ελληνικό Α.Ε και ΤΑΙΠΕΔ καθώς και η έκκληση του πρ. Προέδρου της Ελληνικό Α.Ε για μη παρέμβαση εκ μέρους του ΤΑΙΠΕΔ στο έργο των εκτιμητών. Η ως άνω επιστολή του κ. Πολλάλη δημοσιεύτηκε χθες για πρώτη φορά στον τύπο, σε εκτενές ρεπορτάζ της εφημερίδας Real News (δημοσίευμα της 23.3.2014) για την εκποίηση των μετοχών της Ελληνικό Α.Ε. Ο κ. Πολλάλης παραιτήθηκε από Πρόεδρος της Ελληνικό Α.Ε, όπως είναι ευρέως γνωστό, μάλλον μετά την διαφαινόμενη διάθεση ανάμειξης του ΤΑΙΠΕΔ στην εκτίμηση της αξίας της επίμαχης έκτασης.

Με τα δεδομένα αυτά και σε συνδυασμό με την αδιαφάνεια της διαγωνιστικής διαδικασίας, τη συνέχιση αυτής με έναν μόνο διαγωνιζόμενο, την οικονομική αξία της επίμαχης έκτασης, τη χαμηλή οικονομική προσφορά της Lamda development , την «αναπομπή» από το ΤΑΙΠΕΔ της προσφοράς στην ίδια εταιρεία με την πρόσκληση για υποβολή βελτιωμένης προσφοράς, και κυρίως τη σημασία που έχει η αξιοποίηση του πρ. Αεροδρομίου του Ελληνικού τόσο για τη χώρα συνολικά όσο και για την ποιότητα ζωής των κατοίκων του Λεκανοπεδίου, εκτιμώ ότι υπάρχουν αποχρώσες ενδείξεις για μη νόμιμες ενέργειες εκ μέρους των μελών του ΔΣ του ΤΑΙΠΕΔ και ενδεχομένως και άλλων προσώπων στην εν εξελίξει διαγωνιστική διαδικασία εκποίησης των μετοχών της Ελληνικό Α.Ε που θα ζημιώσουν οικονομικά την χώρα μας και κάθε πολίτη ξεχωριστά.

7. Προκειμένου δε να σχηματίσετε ασφαλή κρίση προς τούτο εκτιμώ επίσης ότι είναι σημαντικό να αξιολογηθεί η εν γένει συμπεριφορά του ΤΑΙΠΕΔ κατά την εκποίηση της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου. Για παράδειγμα: ο «Αστήρ Παλλάς Βουλιαγμένης Α.Ξ.Ε» εκποιήθηκε για 400,000,000. Όπως αναφέρεται στο από 26.11.2013 Δελτίο Τύπου του ΤΑΙΠΕΔ δεσμευτικές προσφορές είχαν υποβάλει η Κοινοπραξία των COLONY CAPITAL ACQUISITIONS LLC και DOLPHIN CAPITAL INVESTORS LTD, η εταιρεία JERMYN STREET REAL ESTATE FUND IV LP, ένα fund το οποίο διαχειρίζεται η AGC JERMYN STREET IV, η LAMDA ERGA ANAPTYXIS S.A και η PLEPI HOLDINGS LTD, ένα επενδυτικό σχήμα το οποίο ελέγχεται από μέλη των οικογενειών Κωνσταντακόπουλου και Olayan. Στις 29.11.2013 ανακοινώθηκε από το ΤΑΙΠΕΔ ότι η τέταρτη εταιρεία αποκλείσθηκε λόγω χαμηλής οικονομικής προσφοράς και κλήθηκαν οι υπόλοιπες να υποβάλλουν βελτιωμένες προσφορές. Στις 4.12.2013 υποβλήθηκαν οι βελτιωμένες προσφορές και στις 9.12.2013 ανακοινώθηκε ότι η JERMYN STREET REAL ESTATE FUND IV LP υπέβαλε την υψηλότερη προσφορά ύψους €400 για το 90% των μετοχών του Αστέρα. Τελικά στις 13.2.2014, με την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης διαγωνιστικής διαδικασίας, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ ανακήρυξε ως προτιμώμενο επενδυτή για την πώληση της «Αστήρ Παλλάς Βουλιαγμένης Α.Ξ.Ε.», την Jermyn Street Real Estate Fund IV LP, η οποία ελέγχεται κατά πλειοψηφία από αραβικά κεφάλαια.

Επισημαίνεται ότι η Lamda φέρεται να έκανε χαμηλότερη προσφορά στην ως άνω διαδικασία κι έτσι δεν επελέγη για την πώληση του Αστέρα. Ήταν όμως η μόνη που λίγους μήνες αργότερα θα διεκδικούσε τις μετοχές της Ελληνικό Α.Ε χωρίς αντίπαλο, (δημοσίευμα της εφημερίδας Παραπολιτικά της 30.11.2013). Περαιτέρω άξιο προς διερεύνηση είναι το γεγονός ότι Πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ διετέλεσε ο κ. Κωνσταντίνος Μητρόπουλος, ο οπoίος, σύμφωνα με δημοσίευμα (Newsbom της 11.7.2011) ήταν Εκτελεστικός Πρόεδρος της Eurobank EFG Equities ΑΕΠΕΥ και επικεφαλής Επενδυτικής Τραπεζικής και Private Equity του ομίλου Eurobank, η οποία σχετίζεται με την Lamda.

Προσθέτως, όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα της 23.3.2014 της RealNews, ο αρχιτέκτονας της Lamda Development κ. Νόρμαν Φόστερ, ιδιοκτήτης της εταιρείας Foster and Partners φέρεται να εμπλέκεται επαγγελματικά με την εταιρεία Βuro Happold, η οποία είναι μητρική εταιρεία της Happold Consulting που είναι η νέα σύμβουλος του ΤΑΙΠΕΔ. Μάλιστα το δημοσίευμα αναφέρει ότι ο αρχιτέκτονας της Lamda Develpment συνεργάστηκε με την Buro Happold σε 12 μεγάλα κατασκευαστικά έργα σε όλον τον κόσμο. Πράγματι, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ εγείρει «πλήθος ερωτημάτων στους παράγοντες της αγοράς» η στενή συνεργασία του αρχιτέκτονα της Lamda Development με τον σύμβουλο του TAIΠΕΔ και προκαλεί το κοινό περί δικαίου αίσθημα περί διαφάνειας και αντικειμενικότητας της διαγωνιστικής διαδικασίας που ακολουθείται για την εκποίηση των μετοχών της Ελληνικό Α.Ε

8.Περαιτέρω, υπενθυμίζεται ότι το ΤΑΙΠΕΔ «έχει πετύχει σε όλους σχεδόν τους διαγωνισμούς του να ξεκινά με πολλούς και να μένει τελικά πάντα μόνο ένας» , όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται σε πρόσφατο Δελτίο Τύπου του Προέδρου της «Δράσης» κ. Θ. Σκυλακάκη, με αφορμή την επικείμενη πώληση του Ελληνικού. Ειδικότερα αναφέρεται: « ΔΕΠΑ: Ο διαγωνισμός ξεκίνησε με τρεις ενδεικτικές προσφορές για να φτάσουμε στον έναν «σίγουρο» ενδιαφερόμενο, που απέσυρε τελικά το ενδιαφέρον του, ΔΕΣΦΑ: Τρεις ενδεικτικές προσφορές, μια τελική προσφορά, ΟΠΑΠ: Τέσσερις ενδεικτικές προσφορές, μια τελική προσφορά , Κρατικά Λαχεία: Εκδήλωσαν ενδιαφέρον τρεις εταιρίες και στην τελική φάση έμεινε ένα μόνο επενδυτικό σχήμα, Διεθνές Κέντρο Ραδιοτηλεόρασης: Τρεις ενδεικτικές προσφορές, μια τελική προσφορά.»

Αξιότιμη κυρία Προϊσταμένη της Εισαγγελίας Αθηνών,

Σας παρακαλώ, στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς σας να προβείτε σε κάθε ενέργεια και να λάβετε κάθε μέτρο προκειμένου να ελεγχθούν τυχόν ευθύνες όλων των εμπλεκομένων καθώς τίθεται θέμα μείζονος προστασίας του δημοσίου συμφέροντος, το οποίο κατά την εκτίμησή μου απειλείται και ενδεχομένως να παραβιάζεται εκ μέρους των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑΙΠΕΔ, των συμβούλων του και των λοιπών συμμετεχόντων στην επίμαχη πρόσκληση ενδιαφέροντος για την εκποίηση των μετοχών της Ελληνικό Α.Ε

Αθήνα, 24 Μαρτίου 2014
Με τιμή

Συνημμένα:
1.Δημοσιεύματα τύπου για Ελληνικό και Αστέρα
2.Πρόσκληση Ενδιαφέροντος ΤΑΙΠΕΔ για εκποίηση μετοχών της Ελληνικό Α.Ε
3.Δελτίο τύπου της 27.02.2014 και 19.3.2014 του ΤΑΙΠΕΔ
4. Δημοσίευμα για Δελτίο τύπου της «Δράσης» (14.3.2014)
5. Η από 8.3.2013 επιστολή του πρ. Προέδρου της Ελληνικό Α.Ε Καθηγητή Σπύρου Πολλάλη.
6. Δημοσίευμα της 11.7.2011 της Newsbom
7. Δημοσίευμα της 9.3.2014 της Real News
8. Δημοσίευμα της 23.3.2014 της RealNews

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Current ye@r *