Δήμος Βύρωνα: Μαύρη εργασία και εισφοροδιαφυγή

ΜΑΥΡΑ«ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΒΥΡΩΝΑ»

Προς:
Τις δημοτικές παρατάξεις Δήμου Βύρωνα
Το Σωματείο Εργαζομένων Δήμου Βύρωνα
Την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων ΟΤΑ

Εδώ και πολλά χρόνια στον Οργανισμό Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Βύρωνα ( ΟΠΑΔΒ) με ευθύνη της δημοτικής αρχής και της Διοίκησης του νομικού προσώπου (ν.π) δεν έχει καταρτισθεί και δεν εφαρμόζεται, μέχρι και σήμερα, κανένας απολύτως εσωτερικός Κανονισμός, με τον οποίον να ορίζεται ο αριθμός των απαιτούμενων θέσεων προσωπικού, η δομή και η ιεράρχησή του, οι απαιτούμενες ειδικότητες και οι ειδικοί όροι εργασίας, τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες προσωπικού κλπ.

Η «εξαφάνιση» του Κανονισμού δεν πηγάζει από αμέλεια της δημοτικής εξουσίας. Είχε και έχει σαν σκοπό να διαμορφώνει ένα πλαίσιο εργασίας στο συγκεκριμένο ν. π, το οποίο να μπορεί να διαιρεί και να διασπά την ενότητα των εργαζομένων, να επιτρέπει την υποταγή βασικών εργασιακών δικαιωμάτων στην ασυδοσία και τις ανάγκες των αντιλαϊκών πολιτικών της δημοτικής αρχής. Στοχεύει επίσης στην καλλιέργεια της αβεβαιότητας και του φόβου μεταξύ των εργαζομένων και την δημιουργία, από τους πιο ευάλωτους από αυτούς, ομάδας εξυπηρέτησης του Δ.Σ του ΟΠΑΔΒ ή παραγόντων της δημοτικής αρχής και την κάμψη της εργασιακής νομιμότητας, ώστε να υποχωρούν οι αντιστάσεις των εργαζομένων και η οικονομική διαχείριση του ν. π να υποκύπτει στο καθεστώς της αδιαφάνειας, στο οποίο τώρα χρόνια παραδέρνει ο ΟΠΑΔΒ για να εξυπηρετηθούν οι ιδιαίτερες επιδιώξεις της αντιδημοκρατικής πολιτικής τους ή ιδιοτέλειες προσώπων, που τις υπηρετούν.
Σύμφωνα με τα λεγόμενα του διευθυντή του Οργανισμού κ. Μοναστηριώτη, που ακόμα δεν έχουν επιβεβαιωθεί επισήμως, το 2013 καταρτίστηκε και εγκρίθηκε Κανονισμός του ΟΠΑΔΒ. Ωστόσο – και αυτό είναι ξεκαθαρισμένο- ο Κανονισμός αυτός δεν έχει ακόμα εφαρμοσθεί, πράγμα που σημαίνει ότι δημοτική αρχή και Διοικητικό Συμβούλιο, παραβιάζοντας τα καθήκοντά τους, εξακολουθούν να διατηρούν το καθεστώς ασυδοσίας και αρνούνται να εφαρμόσουν τα οργανογράμματα και τις άλλες επιταγές, που προβλέπονται από το νομοθετικό πλαίσιο, για τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στον ΟΠΑΔΒ ο Μοναστηριώτης αναφέρεται ως «αναπληρωτής διευθυντής» πράγμα που σημαίνει ότι είτε χρησιμοποιήθηκε από την Δημοτική Αρχή Χαρδαλιά – Γώγου για να εμποδιστεί η τοποθέτηση δημοτικού υπαλλήλου που έχει τα προσόντα, γιατί δεν θα ήταν του χεριού τους, είτε αντίθετα έχει τα προσόντα, αλλά ο Μοναστηριώτης δέχεται να παραβιάζονται από την Δημοτική Αρχή και τον ΟΠΑΔΒ τα μισθολογικά και άλλα δικαιώματά του!….Η ιεραρχία στον ΟΠΑΔΒ πρέπει να συγκροτηθεί με βάση το νομοθετικό πλαίσιο που υπάρχει και τα δικαιώματα των εργαζομένων.

Θέτουμε υπόψη σας ότι επί χρόνια στον ΟΠΑΔΒ λαμβάνουν χώρα οι εξής παρανομίες:

• Παράνομη, συνεχής και αυθαίρετη ανάθεση εργασίας σε εργαζόμενους, η οποία είναι ξένη προς στην αποστολή του αναφερόμενου ν. π. και ξένη προς τα προσόντα τους ή τον σκοπό της πρόσληψής τους κλπ (λ. χ τα τελευταία χρόνια απασχολούνται παράνομα για φύλαξη παιδιών στα ΑΣΤΡΑ,ενώ τις πληρωμές εισπράττει ο Δήμος. Πρόσφατα εργαζόμενοι του ΟΠΑΔΒ διατέθηκαν στο Δήμο για την εκτέλεση εργασιών εκλογικών αναγκών !). Έχουμε δηλ. εδώ την μετατροπή του ΟΠΑΔΒ σε ένα είδος εταιρίας ενοικίασης και εμπορίας εργαζομένων.

• Αδήλωτη και ανασφάλιστη εργασία στα προγράμματα μαθημάτων μουσικής, γυμναστικής και χειροτεχνίας χωρίς σύναψη οποιασδήποτε σύμβασης απασχόλησης. Για τα μαθήματα καταβάλλονται δίδακτρα, τα οποία εισπράττει ο ΟΠΑΔΒ.

• Ανάθεση διοικητικών καθηκόντων στα γραφεία του ΟΠΑΔΒ εργαζομένων που έχουν προσληφθεί ως γυμναστές!….

• Περιπτώσεις ανάθεσης εργασιακών καθηκόντων κατ’ απόκλιση των οργανικών θέσεων του ν.π, του σκοπού δηλ. για τον οποίον ζητήθηκε και έγινε η πρόσληψη του εργαζόμενου.

• Μη καταβολή νόμιμων αμοιβών

• «Αγνόηση» επαγγελματικών προσόντων και εκπαιδευτικής βαθμίδας με σκοπό την μείωση των νόμιμων αποδοχών τους και άλλα.

Η πολύχρονη κυριαρχία της
εισφοροδιαφυγής στον ΟΠΑΔΒ
Στην επιτροπή μας έχουν φτάσει καταγγελίες ότι η Διοίκηση του ΟΠΑΔΒ και η διοίκηση των ΚΑΠΗ (όταν το τελευταίο ήταν νομικό πρόσωπο) δεν έχουν καταβάλλει ασφαλιστικές εισφορές στο ΙΚΑ για σημαντικό αριθμό εργαζομένων και για μεγάλο χρονικό διάστημα. Σας δίνουμε μερικά στοιχεία:

Στον ΟΠΑΔΒ για την καθηγήτρια βιολιού κ. Μαρία Ρεμπούτσικα από το 2006 ή 2005 μέχρι και το 2012 που έφυγε, και τον Πέτρο Καμπουράκη, δάσκαλο κιθάρας από 10. 2010 έως 5.2011. Για τον Καμπουράκη γνωρίζουμε ότι το 2011 και μέχρι το 2012 ο ΟΠΑΔΒ δεν είχε καταβάλλει ακόμα τα ασφάλιστρα στο ΙΚΑ.

Ζητάμε να ερευνήσετε την ενδεχόμενη ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ : Για την Νότα Μουμουτζή, πρώην δασκάλα κιθάρας από το 2000 (σήμερα συνταξιούχος) για αδιευκρίνιστο αριθμό ετών από 2000-2005. Τον Ανδρέα Συμβουλόπουλου καθηγητή πιάνου από το 2000 και την Μαρίας Βουλγαράκη, δασκάλα ζωγραφικής από το 1999, για αδιευκρίνιστο αριθμό ετών της ίδιας περίπου περιόδου, την Λίλιαν Δημητρακοπούλου υπεύθυνη θεατρολογίας και θεατρικής ομάδας, για την ίδια πάνω κάτω περίοδο μέχρι το 2005, οπότε η σύμβαση έγινε αορίστου χρόνου. Η Δημητρακοπούλου δεν κατέφυγε στην δικαιοσύνη για διεκδίκηση της αμοιβής 2005-06 και οι απαιτήσεις της διαγράφτηκαν το 2014 από την Διοίκηση του ΟΠΑΔΒ (!) ωστόσο είναι ερευνητέο αν έχουν και για το έτος αυτό πληρωθεί οι ασφαλιστικές εισφορές στο ΙΚΑ, αφού αυτές ανεξάρτητα από την παραγραφή θα έπρεπε να έχουν καταβληθεί αμέσως τόσο για το 2005 όσο και τους αντίστοιχους μήνες του 2006. Ειδικότερα σημειώνουμε ότι οι τρείς πρώτοι, εργαζόμενοι, όπως αναφέρονται παραπάνω, αναγκάστηκαν να καταφύγουν στα δικαστήρια για να πάρουν τις αμοιβές της περιόδου 2005 έως 2006 και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να ερευνηθεί αν ο Δήμος κατέβαλε τα αντίστοιχα ασφάλιστρα αυτής της περιόδου. Σημειώστε ότι οι αναφερόμενοι εργαζόμενοι μέχρι και το 2005 απασχολούνταν με συμβάσεις έργου ενώ από το 2006 οι συμβάσεις τους μετατράπηκαν σε αορίστου χρόνου. Φυσικά αυτό δεν σημαίνει ότι οι διοίκησεις και ο Δήμος καταβάλλουν έκτοτε κανονικά τα ασφάλιστρα των λοιπών εργαζομένων του ΟΠΑΔΒ ή άλλων νομικών προσώπων μέχρι και σήμερα.

ΟΠΑΔΒ: Τρείς δασκάλες κεντήματος και ραπτικής. Σύμφωνα με τις καταγγελίες που λάβαμε, οι τρείς αυτές δασκάλες ανήκουν ΣΗΜΕΡΑ στις περιπτώσεις της πολύχρονης, αδήλωτης και ανασφάλιστης εργασίας, αλλά δεν είναι γνωστό αν και για ποιο χρονικό διάστημα υπάρχει το σημερινό παράνομο εργασιακό καθεστώς.

Αντικείμενο αισχρής εκμετάλλευσης με εξαιρετικές επιδόσεις στο καθεστώς της μακρόχρονης και ανασφάλιστης εργασίας, αποτελούν επίσης και οι δύο καθηγητές μουσικής του ΟΠΑΔΒ Ανδρέας Τσικρικάς ( κιθάρα) και Μάκης Χαριτάτος (πιάνο), οι οποίοι σήμερα εργάζονται χωρίς καμιά σύμβαση εργασίας και ανασφάλιστοι, ενώ οι μαθητές πληρώνουν μηνιαίως σημαντικά δίδακτρα στον ΟΠΑΔΒ.

Χρειάζεται ακόμα να ερευνηθεί τυχόν εισφοροδιαφυγή του ΟΠΑΔΒ προς ΙΚΑ για τους ακόλουθους εργαζόμενους με συμβάσεις έργου: Δραγάση Αικατερίνη, καθηγήτρια φυσικής αγωγής για χρονική περίοδο πρίν 2010 ή 12, Μιάμη Στέλλα καθηγήτρια φυσικής αγωγής, για περίοδο κάποιων ετών πρίν φύγει το 2011 ή 12, Μουρσελάς Φιλήμονας, καθηγητής φυσικής αγωγής, το ίδιο, Σκανδάλη Ιωάννα καθηγήτρια γυμναστικής, το ίδιο για χρονική περίοδο πρίν το 2011 ή 12.

ΚΑΠΗ: Η τότε Διοίκηση του ν.π, με πρόεδρο την δημοτική σύμβουλο Βύρωνα Ε. Γερασιμίδου, απασχόλησε επί τρία περίπου χρόνια τον γνωστό ηθοποιό Γιάννη Ευαγγελίδη. Για τα τρία αυτά χρόνια ο Ευαγγελίδης πληρώθηκε μόνο το ένα, ενώ ο υπόλοιπος χρόνος εργασίας παραμένει μέχρι και σήμερα απλήρωτος και φυσικά ανασφάλιστος αφού εξαπάτησαν τον Ευαγγελίδη και στο τέλος δεν υπέγραψαν τις συμβάσεις έργου τις οποίες είχαν συμφωνήσει. Για την περίοδο (Φθινόπωρο 2009 έως Μάη 2010), που εργάστηκε με σύμβαση, αλλά πληρώθηκε πρόσφατα (δηλ. μετά από 3 χρόνια), πρέπει να ερευνηθεί αν έχουν καταβληθεί οι αντίστοιχες εισφορές στο ΙΚΑ. Τα ίδια πάνω κάτω ισχύουν και για την ηθοποιό κ. Ζωή Αβραμίδου καθώς και μια σειρά ακόμα εργαζόμενους όπως η διευθύντρια χορωδίας των ΚΑΠΗ κ. Γιώτα Σαχβινάτσου. Η χορωδία διαλύθηκε νομίζω γύρω στο 2010 ή 2011. Υπάρχουν και άλλοι 5 ή 6 μουσικοί, που δούλευαν σε προγράμματα του Δήμου μαζί με τον Γιάννη Ευαγγελίδη στα ΚΑΠΗ ή σε άλλα ν.π., οι οποίοι πληρώθηκαν μετά από 3 ή 4 χρόνια και για τους οποίους μάλλον δεν έχουν καταβληθεί ασφάλιστρα.

Ευθύνη για τις καταγγελλόμενες παρανομίες και το καθεστώς σήψης που αναδύεται έχει η Διοίκηση του ΟΠΑΔΒ, η δημοτική αρχή και τμήματα του υπαλληλικού προσωπικού του νομικού προσώπου που μετέχουν στην διεύθυνση και την οικονομική διαχείριση του ΟΠΑΔΒ.

Ζητώ την άμεση παρέμβασή σας για την αποκατάσταση των δικαιωμάτων των εργαζομένων, την δημόσια καταγγελία της αδήλωτης και ανασφάλιστης εργασίας σε νομικά πρόσωπα του Δήμου Βύρωνα, την διεξαγωγή έρευνας στην οικονομική διαχείριση των νομικών προσώπων αλλά και του Δήμου Βύρωνα καθώς και την προσφυγή στην Δικαιοσύνη για την τιμωρία όποιων ενέχονται στο καθεστώς αυτό κατάλυσης κάθε έννοιας δημοκρατίας, διαφάνειας και έννομης τάξης.

Με τιμή

Δ. Σουλιώτης
Συντονιστής της «Επιτροπής για την Καταγραφή της Κατάστασης στον Δήμο Βύρωνα» 210-76. 28. 209 + 6977-747431

Βύρωνας 26.5.2014

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Current ye@r *