Μερικές ακόμα “ειδησούλες”, ξέρετε, απ’ αυτές που πλέον είναι “κοινότυπες”

Στα πλαίσια της λυσσαλέας επίθεσης του κεφαλαίου εναντίον των εργατών, με την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη “κινεζοποίηση” τους, ώστε να αυξηθεί έτσι η “ανταγωνιστικότητα” τους, παρουσιάζουμε τα νεότερα “κατορθώματα” του:

Αγριο ψαλίδι μισθών στον ιδιωτικό τομέα

Από 16% έως 40% του κλαδικού τους μισθού θα χάσουν οι ιδιωτικοί υπάλληλοι από την υπερίσχυση των επιχειρησιακών συμβάσεων. Και αυτό στην καλύτερη περίπτωση που κερδίσει η Κατσέλη και δεν θα πέσουν οι αμοιβές κάτω από το κατώφλι της ΓΣΕΕ.
Η σύγκρουση για το περιεχόμενο του αναθεωρημένου Μνημονίου μεταξύ ΓΣΕΕ και τρόικας, με υποκινητή τον… ΣΕΒ, πέρασε χθες και στο εσωτερικό της κυβέρνησης με αφορμή τη δημοσίευση άρθρου της κ. Λούκας Κατσέλη. Κάτι που αποκαλύπτει και ανασφάλεια μεταξύ υπουργών για τυχόν ταύτισή τους με τις προβλέψεις του Μνημονίου. (σ.σ. προφανώς διότι ξέρουν ότι δε θα μπορούν να κυκλοφορήσουν στο δρόμο…)
Με «ευέλικτες» συμβάσεις οι τέσσερις στους δέκα

Με «μερική» και «εκ περιτροπής» εργασία απασχολούνται σχεδόν οι 4 στους 10 εργαζόμενοι, ενώ περιορίζονται, από μήνα σε μήνα, και οι επιχειρήσεις που αποφασίζουν να προχωρήσουν σε προσλήψεις. Τη ραγδαία αύξηση των ευέλικτων συμβάσεων εργασίας, συνέπεια της οικονομικής ύφεσης και της κρίσης στην αγορά, αποτυπώνουν τα στοιχεία του Σώματος Επιθεωρήσεων Εργασίας για τις νέες προσλήψεις και τις μετατροπές των συμβάσεων που έγιναν στο δεκάμηνο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου. Όπως προκύπτει από τα συγκριτικά στοιχεία τα οποία αποκαλύπτει η «Η», στο δεκάμηνο του 2010 και σε σύγκριση με το 2009 (επίσημα στοιχεία τηρούνται από το Φεβρουάριο για το περασμένο έτος):
Οι ευέλικτες συμβάσεις (με μερική απασχόληση και εκ περιτροπής εργασία) αυξήθηκαν από το 24,16% που ήταν το 2009, στο 36,5% στο δεκάμηνο του 2010. Εφτασαν στις 265.721, αν συνυπολογιστούν και οι μετατροπές συμβάσεων εργασίας από πλήρη απασχόληση με μερική και εκ περιτροπής (πέρυσι ήταν 167.368).
Οι συμβάσεις εργασίας με πλήρη απασχόληση μειώθηκαν κατά 10,99% (-59.417 θέσεις και συνολικά ήταν 481.460) σε αντίθεση με τις συμβάσεις μερικής απασχόλησης που αυξάνονται με ρυθμό 63% (195.655 από 120.021) και τις συμβάσεις εκ περιτροπής εργασίας, οι οποίες έχουν αυξηθεί κατά 58% (50.088 από 31.694).
Αύξηση έως 31% καταγράφεται και στη μετατροπή συμβάσεων εργασίας από πλήρους απασχόλησης σε μερικής απασχόλησης.
Αποχή από… προσλήψεις
Ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις που προχωρούν αυτή την περίοδο σε προσλήψεις προσωπικού ακόμη και με ευέλικτες συμβάσεις περιορίζονται. Στο δεκάμηνο οι επιχειρήσεις αυτές έχουν μειωθεί κατά 9.752, ενώ τον Οκτώβριο ήταν 10.901 λιγότερες (-23,74%) σε σύγκριση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα.
Τον ίδιο μήνα καταγράφηκε μεγάλη μείωση (26,65%) στις προσλήψεις με πλήρη απασχόληση και πρωτόγνωρες αυξήσεις στις μετατροπές συμβάσεων είτε σε εκ περιτροπής εργασία (+1.042,86%) είτε από πλήρους σε μερικής απασχόλησης με ή χωρίς τη συμφωνία του εργαζομένου (+296,95% και +343,48%, αντίστοιχα). «Η κατάσταση στην αγορά επηρεάζει πλέον τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους σε αυτές» σημειώνουν κύκλοι των εργοδοτικών οργανώσεων, ενώ οι συνδικαλιστικές οργανώσεις αδυνατούν να παρέμβουν.
Ολοι οι εργαζόμενοι προσλαμβάνονται ως ανειδίκευτοι εργάτες, με το ημερομίσθιο να φθάνει τα... 40 ευρώ!

ΚΑΝΕΙ ΤΟΝ ΚΙΝΕΖΟ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Εργασιακός μεσαίωνας στο λιμάνι

Η σύμβαση που καλούνται να υπογράψουν οι λιμενεργάτες της Cosco περιλαμβάνει 13 όρους που απαντώνται στο κινεζικό μοντέλο εργασίας.
1. Ολοι οι εργαζόμενοι προσλαμβάνονται ως ανειδικευτοι εργάτες.
2. Η εταιρεία έχει το δικαίωμα μετακίνησης χωρίς συμφωνία του εργαζόμενου.
3. Η εργασία είναι οκτάωρη, σε κυλιόμενες βάρδιες και το ωράριο συνεχές ή σπαστό. Η υπέρβαση του ωραρίου λογίζεται ως οικειοθελής προσφορά, εκτός κι αν υπάρχει γραπτή εντολή διευθυντή.
4. Η αμοιβή είναι 40 ευρώ την ημέρα. Στο ημερομίσθιο περιλαμβάνονται τα επιδόματα και οι πρόσθετες αμοιβές για νυχτερινή εργασία, αργίες, υπερεργασία, εκτός έδρας.
5. Στην αμοιβή περιλαμβάνονται και όλες οι κρατήσεις, εισφορές, φόροι, τέλη κ.λπ.
6. Οι εργαζόμενοι, παρότι έχουν ημερομίσθιο, πληρώνονται την τελευταία ημέρα του μήνα.
7. Οποιεσδήποτε παροχές (bonus), εναπόκεινται στη διοίκηση (από ελευθεριότητα όπως αναφέρεται) και μπορούν να ανακληθούν ανά πάσα στιγμή.
8. Η εταιρεία έχει δικαίωμα καταγγελίας αν παραβιαστεί ένας όρος ή ο εργαζόμενος απουσιάσει χωρίς άδεια 3 ημέρες σε διάστημα ενός έτους.
9. Αν η εταιρεία επιλέξει να μην καταγγείλει τη σύμβαση, αυτή η στάση πρέπει να θεωρείται προσωρινή.
10. Σε περίπτωση ασθένειας του εργαζομένου, η εταιρεία δικαιούται να ελέγχει με γιατρό της δικής της επιλογής τον ασθενή.
11. Ο εργαζόμενος αναλαμβάνει έναντι της εταιρείας την υποχρέωση πίστης, που από την ανάλυση των όρων παραπέμπει σε όρκο σιωπής.
12. Στα θέματα αδειών, η εταιρεία πρωτοτυπεί και παραπέμπει στην εργατική νομοθεσία.
13. Για τις διαφορές αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Αθήνας και όχι του Πειραιά.
Πώς λειτουργεί στην πράξη το κινεζικό μοντέλο; Στο ΣΕΜΠΟ της Cosco εργάζονται 300 χειριστές μηχανημάτων και εργατοτεχνίτες και 50 διοικητικοί. Το ωράριο των εργατοτεχνιτών είναι σπαστό. Κανείς δεν γράφει υπερωρία και όσοι εργάζονται πενθήμερο, περίπου οι μισοί, έχουν μηνιαίες αποδοχές γύρω στα 700 ευρώ.
Για τους υπόλοιπους ισχύει καθεστώς εκ περιτροπής εργασίας με αποδοχές 300-400 ευρώ. Οι συμβάσεις είναι ημερήσιες και γίνονται μέσω της εταιρείας ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ Α.Ε. και πέντε υπεργολάβων.
Κανονισμός εργασίας δεν υπάρχει, σωματείο δεν επιτρέπεται και δεν αναγνωρίζεται η δικαιοδοσία του Εργατικού Κέντρου, της Ομοσπονδίας Υπαλλήλων Λιμένων, της ΓΣΕΕ και των Ευρωπαϊκών Συνδικάτων. Τέσσερις καταγγελίες εξετάζονται από την Επιθεώρηση Εργασίας, από τον περασμένο μήνα, αλλά καμία δεν έχει ολοκληρωθεί.
Από τις 30 Αυγούστου 2010 το Διεθνές Συμβούλιο Λιμενεργατών (IDC) έχει απευθυνθεί στη διοίκηση της Cosco και της ΣΕΠ Α.Ε., ζητώντας τη συμμόρφωση στις διεθνείς και ευρωπαϊκές συνθήκες. Δεν υπήρξε καμία απάντηση.
Στις 20 Οκτωβρίου το Συμβούλιο απευθύνθηκε και στην ελληνική κυβέρνηση, με επιστολή προς τον Γ. Παπανδρέου και τους υπουργούς Εργασίας, Λούκα Κατσέλη, και Θαλασσίων Υποθέσεων, Γ. Διαμαντίδη. Στο κείμενο που υπογράφεται από τον συντονιστή του IDC για τις χώρες της ευρωζώνης, Π. Σο, αναφέρονται όλες οι παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας από την Cosco. Ούτε σε αυτή την επιστολή υπήρξε απάντηση.
http://dailybail.com/storage/warren%20buffy.jpg?__SQUARESPACE_CACHEVERSION=1245991000049
Την ίδια ώρα, ο Γουόρεν Μπάφετ, γνωστός και πάμπλουτος επενδυτής, δήλωσε πως είναι υπέρ του να “αυξηθεί η φορολογία για τους πλούσιους”.
Γιατί άραγε το έκανε αυτό ο Μπάφετ;
Είναι άραγε λόγω της μεγάλης του “αγάπης” προς εμάς;
Όχι βέβαια. Απλά, ο Μπάφετ είναι ξύπνιος καπιταλιστής, και προτείνει στους υπόλοιπους καπιταλιστές να κάνουν μερικά βήματα πίσω, διότι διαβλέπει τον κίνδυνο που υπάρχει για την άρχουσα τάξη να προκαλέσει με τις πράξεις της μεγάλη λαική οργή, και τότε θα χάσει πολύ περισσότερα από μερικές φοροαπαλλαγές…

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Current ye@r *