Η ασύλληπτη τραγωδία που δεν χωράει ανθρώπινος νους, στην Τουρκία, ξανάδειξε τους “δυο κόσμους” που κατοικούν στην χώρα μας.

Η εσωτερική σαπίλα και οι παγιωμένες φασιστικές αντιλήψεις δεν μπορεί να κρυφτούν όση προσπάθεια και να καταβάλλει κανένας. Το να