Υπάρχει τέτοια χώρα;

Υπάρχει χώρα που να παρέχει για την εκπαίδευση των παιδιών της το 23% του προϋπολογισμού της και το 9% του ΑΕΠ της σε τρέχουσες τιμές, ώστε

Αυτοκτονούν … και στο ΝΑΤΟ

Μυθιστορηματική…Αυτοκτονία υψηλού αξιωματούχου του ΝΑΤΟ στο Βέλγιο. Ηταν ο Υπεύθυνος Ελέγχου της Οικονομικής Διαχείρισης Ζero Hedge, 26-12-16 Η αστυνομία του