Γιατί υποτιμούμε την κατάρρευση της Αμερικής. Οι αφύσικες νέες παθολογίες του πρώτου πλούσιου κράτους-ναυαγίου στον κόσμο

 Umair Haque.Jan 25,2018 [Ο συγγραφέας και συντάκτης αυτού του ασυνήθιστου, παράτολμου, εκρηκτικά εικονοκλαστικού, τρομακτικού και… συναρπαστικού άρθρου, έχει σπουδάσει νευρολογία