Αυτοκτονούν … και στο ΝΑΤΟ

Μυθιστορηματική…Αυτοκτονία υψηλού αξιωματούχου του ΝΑΤΟ στο Βέλγιο. Ηταν ο Υπεύθυνος Ελέγχου της Οικονομικής Διαχείρισης Ζero Hedge, 26-12-16 Η αστυνομία του