Συγκέντρωση αλληλεγγύης (Δευτ. 20/2, 9πμ, Δικ. Ευελπίδων) στην απολυμένη συνάδελφό μας από το βιβλιοπωλείο «Πρωτοπορία»

Ο αγώνας για την καταβολή της αποζημίωσης απόλυσης της συναδέλφου μας από το βιβλιοπωλείο «Πρωτοπορία», που υπέστη βλαπτική-εκδικητική μεταβολή, συνεχίζεται.

Συγκέντρωση αλληλεγγύης (Δευτ. 20/2, 9πμ, Δικ. Ευελπίδων) στην απολυμένη συνάδελφό μας από το βιβλιοπωλείο «Πρωτοπορία»

Ο αγώνας για την καταβολή της αποζημίωσης απόλυσης της συναδέλφου μας από το βιβλιοπωλείο «Πρωτοπορία», που υπέστη βλαπτική-εκδικητική μεταβολή, συνεχίζεται.