Για να έρθουν οι ανάγκες και τα δικαιώματά μας στο προσκήνιο! Συνέλευση των Κινημάτων το Σάββατο 11 Μάρτη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ προς τα σωματεία των εργαζόμενων και των συνταξιούχων, τις συνελεύσεις γειτονιάς, τοπικές κινήσεις και επιτροπές αγώνα, τους φοιτητικούς συλλόγους,