Περί βίας

Η αναμενόμενη ένταση του κρατικού αυταρχισμού, της άμεσης κρατικής και παρακρατικής βίας και των βίαιων αντιδράσεων που αυτά προκαλούν, έχει