ΚΟΜΜΟΥΝΣΜΟΣ SOS

Του Γιώργου Ρούσση – f/b Το συντομότερο δυνατόν είναι αναγκαίο να περισώσουμε θεωρητικά το κομμουνιστικό όραμα, που σήμερα είναι αντικειμενικά