Μπίλντερμπεργκ -Τριλάτεραλ –Γαλλικές Παρασυναγωγές. Η θερμοκοιτίδα και της Νέας Γαλλικής Προεδρίας ;

Του Μιχαήλ Στυλιανού                 Την τελευταία, χθεσινή, τηλεμαχία των γαλλικών εκλογών θα αποθανατίσει μια φράση, που εκτινάχθηκε στιλπνή και αιχμηρή, σαν