Μάθημα 5α (διάλεξη-συζήτηση). «Αλλοτρίωση, ιδιωτική ιδιοκτησία και χειραφέτηση (1844)». Πέμπτη 19.1.17, 18:00, αμφ. Μ318 Ε.Μ.Π.

Μάθημα 5α (διάλεξη-συζήτηση). «Αλλοτρίωση, ιδιωτική ιδιοκτησία και χειραφέτηση». Πέμπτη 19 Ιανουαρίου, ώρα 18:00, αμφιθέατρο Μ318 της Αρχιτεκτονικής Σχολής του Ε.Μ.Π.