Συγκεντρώσεις ενάντιον της ΕΕ, Τρίτη 28/3 – Δεν «γιορτάζουμε» την επέτειο. Παλεύουμε εναντίον της ΕΕ

Ανακοίνωση για τα 60 χρόνια της ΕΟΚ/Ευρωπαϊκής Ένωσης Δεν «γιορτάζουμε» την επέτειο της αντιδραστικής, νεοφιλελεύθερης EE. Παλεύουμε εναντίον της Συγκεντρώσεις