Πίσω από την Πόρσε

Πηγή: Ελισάβετ Κυρτσόγλου – «Unfollow» Ο πλούσιος που μας σκοτώνει με την ασυλία του κράτους και τα λεφτά του μπαμπά