Η Πόλη Ανάποδα: Απεύθυνση – Πολιτικό πλαίσιο – Άξονες δράσης – Προτεραιότητες Προγράμματος – Οργανωτικό Μοντέλο

Τα κείμενα που ακολουθούν παρουσιάζουν Σε ποιους και ποιες απευθυνόμαστε Με αυτή μας την πρόταση, απευθυνόμαστε στους ανθρώπους που ζουν

Επιθεωρητές Περιβάλλοντος: 985% πάνω από το όριο ο μόλυβδος στο ποτάμι της Ολυμπιάδας από τα απόβλητα της Ελληνικός Χρυσός

Συστηματική ρύπανση και υποβάθμιση του ποταμού Μαυρόλακκα που είναι ο αποδέκτης των υγρών αποβλήτων του μεταλλείου Ολυμπιάδας της Ελληνικός Χρυσός