Στη ζούλα, με πραξικόπημα, νομ/διο για ηλεκτρ/κους πλειστηριασμούς από τον Μάρτιο

Έκνομη, αντισυνταγματική ρύθμιση προαπαιτούμενο της δεύτερης αξιολόγησης!!! Αίσχος, χίλιες φορές αίσχος. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η υλοποίηση των ηλεκτρονικώνπλειστηριασμών (e-auctions)