Απαράδεκτη ενέργεια -Χορηγός σε σχολικό φεστιβάλ ο ΤΙΤΑΝ με τη σύμφωνη γνώμη προϊσταμένων και σχολικών συμβούλων της Θεσσαλονίκης

Που πήγε η καύση απορριμμάτων λειτουργοί της εκπαίδευσης; Τις τελευταίες ημέρες πολλοί εκπαιδευτικοί που ασχολούνται με τα κοινά και με