Το νοσοκομείο Ρεθύμνου καταρρέει

Το νοσοκομείο Ρεθύμνου καταρρέει. Αυτό είναι η πραγματικότητα που βιώνουμε εδώ και χρόνια όσοι εργαζόμαστε στο νοσοκομείο, ιατρικό/νοσηλευτικό προσωπικό και

Μετά την εμπειρία της «Αριστερής» μας Κυβέρνησης … τους έχει ανοίξει η όρεξη, για ακόμη μεγαλύτερη κερδοφορία!

Ακόρεστη η δίψα του Επιχειρηματικού Κεφαλαίου του Κλάδου παραμένει για ακόμη περισσότερα κέρδη, από τις ήδη υπερτιμημένες προσφερόμενες υπηρεσίες του,