Παρέμβαση Εκπαιδευτικών: Μάθε τα δικαιώματά σου!

Παρέμβαση Εκπαιδευτικών για τη ρήξη και την ανατροπή

 ΜΑΘΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΟΥ!
  http://dikaiοmataekpaidevsi.blogspot.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ

Η ενημέρωση για τα δικαιώματα του εκπαιδευτικού μέσα στο σχολικό χώρο εργασίας είναι σχεδόν ανύπαρκτη με αποτέλεσμα να γίνονται αποδεκτές, ως  ακόμα και παράλογες απαιτήσεις που διατυπώνονται συνήθως με τη μορφή προφορικών εντολών.

Γενικές «αρχές»

  • Τα καθήκοντα σου και οι υποχρεώσεις σου περιγράφονται σε επίσημα έγγραφα, τα οποία  βρίσκονται στο ντοσιέ με τον τίτλο Εισερχόμενα στο σχολείο που υπηρετείς. Εκεί αρχειοθετούνται όλα τα διατάγματα, προεδρικές αποφάσεις, εγκύκλιοι, διαταγές, οδηγίες που σε αφορούν. (Σε κάποια από τα εισερχόμενα είναι απαραίτητη η υπογραφή σου για να πιστοποιηθεί ότι έλαβες γνώση).
  • Ό,τι σου ζητούν να κάνεις, πρέπει να συνοδεύεται και να δικαιολογείται με επίσημο έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. στο οποίο από το νόμο έχεις δικαίωμα πρόσβασης.
  • Η λογική του “νέου” και του “παλιού” δεν είναι επιχείρημα για να φορτώνεται ο “νέος” ή ο αναπληρωτής ό,τι μερικοί “παλιοί” θεωρούν αγγαρεία στο σχολείο (π.χ. υπεύθυνος τάξης, εφημερίες, σχολικές εορτές κ.λπ).
  • Μην εμπιστεύεσαι όσους διοικητικούς “παράγοντες” ή αιρετούς σου πουλούν προστασία λέγοντας σου πως «θα λύσουν το πρόβλημά σου μόνοι τους», «με δικές τους ενέργειες». Αυτό που συμβαίνει συνήθως είναι να σε χρησιμοποιούν “προς άγραν κομματικής πελατείας”, απομονώνοντας εσένα και το πρόβλημά σου από τους υπόλοιπους και στην καλύτερη περίπτωση να σου παρουσιάζουν ως λύση αυτά που – -ούτως ή άλλως- δικαιούσαι. Αρκετά συχνά, άλλωστε, οι υποσχέσεις τους αποδεικνύονται χωρίς αντίκρισμα ή εξυπηρετούν σκοπιμότητες που δεν είσαι σε θέση να γνωρίζεις.
  • Γι’ αυτό είναι προτιμότερο να δημοσιοποιείς το πρόβλημα που αντιμετωπίζεις και να έρχεσαι σ’ επαφή και με άλλους, ώστε να μεθοδεύσετε τη λύση του από κοινού, απευθυνόμενοι και στην τοπική ΕΛΜΕ, όπου τουλάχιστον αυτή δεν είναι εντελώς ελεγχόμενη από τη διοίκηση και τα κόμματα εξουσίας. Σε μία τέτοια περίπτωση είναι προτιμότερο να θέτεις το πρόβλημα που αντιμετωπίζεις στις Γενικές Συνελεύσεις ενώπιον των συναδέλφων σου. 
  • Η δική σου επικοινωνία με τα όργανα διοίκησης (ΔΔΕ και ΠΥΣΔΕ), για να έχει νόημα και υπόσταση, οφείλει να είναι γραπτή. Όταν ακούς από “παράγοντες” πως η απόφαση που πάρθηκε για σένα π.χ. στο ΠΥΣΔΕ “δε χρειάζεται” να αποτυπωθεί γραπτά και να σου ανακοινωθεί εγγράφως, να υποπτεύεσαι πως κάποιο λάκο έχει η φάβα…  ωράριο παρ.13.1566/85&ν.4152/2013Σχετικά με τη διάκριση ανάμεσα σε εργασιακό και διδακτικό ωράριο διευκρινίζουμε ότι με βάση το νόμο 1566/85 οι εκπαιδευτικοί (πέρα από τις ώρες διδασκαλίας μέχρι τις 14:00μ.μ.) παραμένουν στο σχολείο μόνο στην περίπτωση που τους έχει ανατεθεί συγκεκριμένο εκπαιδευτικό έργο (π.χ. προετοιμασία εκδηλώσεων, ενημέρωση γονέων κ.λπ.).Κατά συνέπεια, σε καμία περίπτωση:  β)  δεν επιτρέπεται  κανείς να σου αναθέτει την εκτέλεση ενός έργου που δεν εντάσσεται ούτε στα διδακτικά ούτε στα εξωδιδακτικά σου καθήκοντα. Και τα καθήκοντα αυτά παρουσιάζονται στο νόμο με απόλυτη σαφήνεια. Επομένως:  Δεν είσαι υποχρεωμένος να κάνεις γιορτές ή άλλες δραστηριότητες εκτός του ωραρίου σου, πολύ δε περισσότερο Σάββατο και Κυριακή. Επιπρόσθετα, απαγορεύεται να καλύψεις ωράριο συναδέλφου που απεργεί.οι πολύτεκνοι εκπαιδευτικοί: έχουν συνεχόμενο ωράριο διδασκαλίας και απαλλάσσονται από τη συμμετοχή τους σε γιορταστικές, αθλητικές, πολιτιστικές εκδηλώσεις και περιπάτους! οι πολύτεκνοι εκπαιδευτικοί: έχουν συνεχόμενο ωράριο διδασκαλίας και απαλλάσσονται από τη συμμετοχή τους σε γιορταστικές, αθλητικές, πολιτιστικές εκδηλώσεις και περιπάτους!

υπερωρίες Άρθρο 14 παρ.16 του ν.1566/1985

   • Ο μόνος υπεύθυνος για την ανάθεση υπερωριών (σε εκπαιδευτικούς του ίδιου σχολείου) είναι ο Σύλλογος Διδασκόντων. Σε άλλη περίπτωση μόνο με σύμφωνη γνώμη του ΠΥΣΔΕ μπορούν να ανατεθούν υπερωρίες εγγράφως και οριζόμενες συγκεκριμένα.
   • Να ξέρεις όμως ότι  ο κλάδος μας είναι αντίθετος με την ανάθεση υποχρεωτικών υπερωριών, πολύ περισσότερο γιατί μ’ αυτόν τον τρόπο το ΥΠ.Π.Ε.Θ. καλύπτει πρόχειρα τις ανάγκες σε προσωπικό κατευνάζοντας έτσι τις διαμαρτυρίες των μαθητών και των γονέων τους για τα κενά στα σχολεία χωρίς να κάνει τους αναγκαίους διορισμούς μόνιμων ή έστω αναπληρωτών (τα χρόνια των μνημονίων) εκπαιδευτικών .
    Οι εκπαιδευτικοί που συμπληρώνουν το ωράριό τους σε δύο σχολεία κάνουν εφημερία μόνο σ’ αυτό που ανήκουν οργανικά. Δεν αναλαμβάνουν καθήκοντα εφημερίας οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν σε τρία και πάνω σχολεία όταν, τουλάχιστον, το ένα από αυτά λειτουργεί σε χωριστό κτίριο.
    Μπροστά στους εκβιασμούς που δέχονται συνάδελφοι αναπληρωτές, επισημαίνουμε:  α) η λήξη της σύμβασής  τους δεν επηρεάζεται από μεταβολές στη ΔΔΕ κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους και β) ότι ο ν. 4229 προβλέπει τη μετακίνηση αναπληρωτών μέσω ΕΣΠΑ, μόνο στην περίπτωση που συμφωνήσουν οι ίδιοι. Σε κάθε περίπτωση ισχύουν οι όροι της σύμβασης που υπογράφτηκαν! 
   • μετακινήσεις και «άλλα»
   • εφημερίες (ΠΔ 201/1998, άρθρο 13)
   • Γενικά καμιά μετακίνηση δεν μπορεί να υλοποιηθεί χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του κάθε συναδέλφου!
 •  
  • Ο σύλλογος των διδασκόντων αποτελείται από όλους τους εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας.
  • Η σύγκλησή του συλλόγου διδασκόντων ως οργάνου διοίκησης του σχολείου ανακοινώνεται στους εκπαιδευτικούς τουλάχιστον δύο ημέρες πριν αυτή πραγματοποιηθεί και για συγκεκριμένα θέματα, για τα οποία λαμβάνουν ενυπόγραφα γνώση οι εκπαιδευτικοί.
  • Ο καθένας εκπαιδευτικός ανεξάρτητα από την εργασιακή του σχέση (μόνιμος, αναπληρωτής, ωρομίσθιος κ.λπ.) έχει δικαίωμα να διατυπώσει ελεύθερα τη γνώμη του έστω κι αν δε συμφωνεί με την εισήγηση του διευθυντή και να τη θέσει ως πρόταση στη ψηφοφορία.
  • Οι αποφάσεις του συλλόγου διδασκόντων, όταν συγκαλείται νόμιμα και έχει απαρτία, λαμβάνονται κατά πλειοψηφία και δεσμεύουν και όσους μειοψηφούν.
  • Στο πρακτικό που υπογράφουν οι εκπαιδευτικοί  δεν αναφέρονται ονομαστικά όσοι μειοψήφησαν ή πλειοψήφησαν παρά μόνο το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
  • Δεν υπογράφεις ποτέ πρακτικά των οποίων δεν είχες καμία συμμετοχή. Σε περίπτωση που παρευρέθηκες, αλλά έχεις διαφορετική άποψη από την πλειοψηφούσα, υπόγραψε φροντίζοντας και να ξέρεις ότι μπορείς αν θέλεις (δεν είναι υποχρεωτικό!) να υπάρχει διατυπωμένη η διαφωνία σου μέσα στο κείμενο.
  • Όλοι οι συνάδελφοι συμμετέχουν ισότιμα στο σύλλογο διδασκόντων με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση (μόνιμοι, αναπληρωτές, ωρομίσθιοι).
  • η τοποθέτηση αναπληρωτών σε σχολείο γίνεται βάσει συγκεκριμένης νομοθεσίας που την δημοσιεύουμε εδώ: 

  http://dikaiοmataekpaidevsi.blogspot.gr 
  άδεια

  • Άδεια που σου δόθηκε από τον διευθυντή του σχολείου και εγκρίθηκε από τον προϊστάμενο εγγράφως, δεν μπορεί να ανακληθεί προφορικά.
  • Το θεσμικό πλαίσιο χορήγησης των αδειών αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών περιγράφεται λεπτομερώς στην υπ’ αριθμ. Φ.351.5/43/67822/Δ1/5-5-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΦΓ9-4ΘΑ).                   
  • Επειδή στο παρελθόν υπήρχαν περιπτώσεις  παραπληροφόρησης  εκπαιδευτικών τονίζουμε ότι οδοιπορικά δικαιούται και ο εκπαιδευτικός που χρησιμοποιεί το όχημα του γονέα του! 
  • Στις περιπτώσεις που το Ι.Χ.Ε. δεν είναι ιδιόκτητο (οικογενειακό), αλλά του γονέα του/της εκπ/κού, πρέπει να γίνεται παραχώρηση του αυτοκινήτου με υπεύθυνη δήλωση του γονέα, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, από αρμόδιο φορέα.

  http://dikaiοmataekpaidevsi.blogspot.gr 

 • Χανιά, 06/02/2017
 •  
 • οδοιπορικά
 • αναλυτικά όλες οι άδειες αναπληρωτών στο http://dikaiοmataekpaidevsi.blogspot.gr
 • τοποθέτηση αναπληρωτών
 • σύλλογος διδασκόντων
 • α) δεν μπορεί αυθαίρετα κανείς να σου αναθέτει, όποτε αυτός νομίζει, την εκτέλεση ενός έργου πέραν του διδακτικού σου ωραρίου. Αντίθετα το έργο πρέπει να είναι συγκεκριμένο και να σου έχει με τη σύμφωνη γνώμη της πλειοψηφίας των καθηγητών του σχολείου στην ειδική συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων που γίνεται για την ανάθεση εργασιών. (Ο νόμος λέει «έχει ανατεθεί», όχι ανατίθεται). 
 •   

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Current ye@r *