Η λίστα της ντροπής με τις περικοπές στην Υγεία

Μειώσεις κωδικών του υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με πρόσφατη (26/8/2011) απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών (αρ. πρωτ. 2/59950/0020, αρ απόφασης: 000 15 000207)

Η αρχική πίστωση είναι το ποσό που εγγράφηκε στον προϋπολογισμό πριν την έναρξη του οικονομικού έτους και αφορά τις δαπάνες όλου του έτους. Δεδομένου ότι έχουμε ήδη ξεπεράσει το μέσον του έτους, στις περιπτώσεις που τα ποσά μείωσης ξεπερνούν το 40% πρέπει να θεωρηθεί ότι στους συγκεκριμένους κωδικούς τα υπόλοιπα είναι πλέον μηδέν ή πολύ κοντά στο μηδέν

 

 

ΚΑΕ 2311 Επιχορήγηση σε νοσηλευτικά ιδρύματα ν.δ. 2592/53 και σε Κέντρα Υγείας, για δαπάνες λειτουργίας και ερευνητικών προγραμμάτων

μείωση 9.210.000

(αρχική πίστωση  33.362.012 € ποσοστό μείωσης 28%)

 

ΚΑΕ 2312 Επιχορήγηση στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας

μείωση 15.700.000

(αρχική πίστωση  31.414.150 € ποσοστό μείωσης 49,97%)

 

ΚΑΕ 2314 Επιχορήγηση στο Ε.Κ.Α.Β. για δαπάνες λειτουργίας

μείωση1.900.000

(αρχική πίστωση 12.500.000 €  ποσοστό μείωσης 15%)

 

ΚΑΕ 2323 Επιχορήγηση φορέων για δαπάνες νοσοκομειακής περίθαλψης και φαρμακευτικής περίθαλψης σε οικονομικά αδύνατους

μείωση 1.600.000

(αρχική πίστωση 9.300.000 €  ποσοστό μείωσης 17%)

 

ΚΑΕ 2477 Επιχορήγηση στον Ε.Φ.Ε.Τ.

μείωση 2.320.000

(αρχική πίστωση 5.305.319 €  ποσοστό μείωσης 43%)

 

ΚΑΕ 2541 Επιχορήγηση στο ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ

μείωση 7.900.000

(αρχική πίστωση 47.643.000 €  ποσοστό μείωσης 16%)

 

ΚΑΕ 2542 Επιχορήγηση στo Γ.Π.Ν. Παπαγεωργίου

μείωση 5.200.000

(αρχική πίστωση 56.635.000 €  ποσοστό μείωσης 9%)

 

ΚΑΕ 2543 Επιχορήγηση στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο

μείωση 3.850.000

(αρχική πίστωση 10.373.000 €  ποσοστό μείωσης 37%)

 

ΚΑΕ 2544 Επιχορήγηση σε μονάδες ψυχικής υγείας

μείωση 36.895.000

(αρχική πίστωση 81.989.000 €  ποσοστό μείωσης 45%)

 

 

 

ΚΑΕ 2545 Επιχορήγηση στο ΚΕ.Θ.Ε.Α.

μείωση 11.730.000

(αρχική πίστωση 23.000.000 €  ποσοστό μείωσης 51%)

 

ΚΑΕ 2546 Επιχορήγηση στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, περιλαμβανομένης και της κα-ταβολής του ετήσιου τοκοχρεωλυσίου στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

μείωση 6.300.000

(αρχική πίστωση 13.119.000 €  ποσοστό μείωσης 48%)

 

ΚΑΕ 2548 Επιχορήγηση στον Ο.ΚΑ.ΝΑ.

μείωση 19.000.000

(αρχική πίστωση 30.400.000 €  ποσοστό μείωσης 49%)

 

ΚΑΕ 2549 Επιχορήγηση σε λοιπά νοσηλευτικά και υγειονομικά ιδρύματα μείωση 4.390.000

(αρχική πίστωση 8.930.000 €  ποσοστό μείωσης 49%)

 

ΚΑΕ 2555 Επιχορήγηση στον Ο.ΚΑ.ΝΑ. για δαπάνες των κέντρων Πρόληψης μείωση 4.500.000

(αρχική πίστωση 9.000.000 €  ποσοστό μείωσης 50%)

 

ΚΑΕ 2291 Επιχορήγηση σε περιφέρειες για δαπάνες λειτουργίας των πάσης φύσεως προνοιακών ιδρυμάτων

μείωση 8.396.000

(αρχική πίστωση 14.917.000€ ποσοστό μείωσης 60%)

 

ΚΑΕ 2335 Επιχορήγηση μονάδων κοινωνικής φροντίδας (Ν.Π.Δ.Δ.) για δαπάνες λειτουργίας

μείωση 2.050.000

(αρχική πίστωση 15.549.352 €  ποσοστό μείωσης 13%)

 

 

ΚΑΕ 2556 Επιχορήγηση για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης από το καθαρό προϊόν του ειδικού λαχείου

μείωση 1.810.000

(αρχική πίστωση 2.760.000 €  ποσοστό μείωσης 65%)

 

 

ΚΑΕ 2559 Επιχορήγηση σε λοιπά ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης

μείωση 1.845.000

(αρχική πίστωση 3.940.000 €  ποσοστό μείωσης 45%)

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Current ye@r *