Διάγγελμα της κατοχικής κυβερνήσεως

Από της δωδέκατης μεσημβρινής της σήμερον, κατοχικός νόμος επεβλήθη καθ’ άπασαν την επικράτειαν.
Τα στρατεύματα της γιουροβέρμαχτ, με επικεφαλής τους αρχιστατήγους Στρος Καν και Μέρκελ και τους στρατηγούς Φον Γιουγκέρ, Φον Τρισέ και Ρεν και με την υποστήριξιν της Φάλαγγος της Δρεπανηφόρου Νομισματικής Τάξεως, εισέβαλλον δια των συνοριακών γραμμών εις το ελληνικόν έδαφος και απήτησαν εκ της κυβερνήσεως την πλήρη συμμόρφωσιν εις την Νέον Οικονομικήν Τάξιν Πραγμάτων.

Ο αξιότιμος πρωθυπουργός, κύριος Γιώργιος Ανδρέου Μεγαρομάξιμος, απεδέχθη μετ’ ενθουσιασμού τους Ευρωπαίους σωτήρας του έθνους και έθεσεν υπό τας διαταγάς των το σύνολον του κρατικού μηχανισμού. «Στρατηγοί μου, ιδού ο στρατός σας!», ανεφώνησε συμβολικώς ο Ελλην πρωθυπουργός παραδίδων, δια του διοικητού της Τραπέζης της Ελλάδος κυρίου Γεωργίου Προβοκατοροπούλου, τας κλείδας του Εθνικού Θησαυροφυλακίου, του Μεγάρου Μαξίμου και της Ακροπόλεως, εις την οποίαν ήδη κυματίζωσιν αι σημαίαι των Διεθνών Οίκων Αξιολογήσεως.

Τα πρώτα αναδιαρθρωτικά μέτρα απεφασίσθησαν ομοφώνως και τίθενται εν ισχύ από της αύριον: Κατάλυσις εργασιακών συμβάσεων, απελευθέρωσις απολύσεων εις ιδιωτικόν και δημόσιον τομέα, δραστική συρρίκνωσις κατωτέρου και ενδιαμέσων μισθών. Δραστική περικοπή επιδομάτων, συντάξεων και λοιπών ειδικών αμοιβών, επιβεβλημένων προ δεκαετιών υπό την πίεσιν πληβειακών συνδικαλιστικών κινημάτων, άτινα ανέκαθεν υπονόμευον την παροδοσιακήν τάξιν, ήτις επεβλήθη κατόπιν της συντριβής των εαμοβουλγάρων κομμουνιστών και των συνοδοιπόρων των.

Κεφαλικός φόρος, ισοδύναμος με τον προ δεκαετιών επιβληθέντα υπό την πίεσιν των αναρχοκομμουνιστικών ιδεών, δέκατον τέταρτον μισθόν. Φόρος Υπερπροστιθεμένης Αξίας ισοδύναμος με το εν πέμπτον της αξίας των προϊόντων.
Ειδικοί φόροι καταναλώσεως εις πληθώραν ειδών, χρησιμοποιουμένων πονηρώς και καθ’ έξιν υπό των τρομοκρατών εις κοκτέιλ μολότοφ, όπως βενζίνη και φιάλαι περιέχουσαι αλκοολούχα ποτά.

Αι δυνάμεις κατοχής και η ελληνική κυβέρνησις δηλώνουσιν αποφασισμέναι όπως βαθύνουσι τας οικονομικάς και πολιτικάς τομάς, επαναφέρουσαι την χωράν εις τον ηρωικόν και αδόξως διακοπέντα δρόμον της περιόδου 1941-1944.

Αι δυνάμεις της τάξεως, συνεπικουρούμεναι υπό των νεοσύστατων Ταγμάτων των Ευρωτσολιάδων δηλώνουν ότι είναι αποφασισμέναι όπως πατάξωσιν πάσον αντίστασιν των τρομοκρατικών τάξεων των μισθωτών, των συνταξιούχων και των ανέργων.
Η Ελλάς προώρισται όπως αποτελέση τον αφετηριακό χώρον της ιστορικής ανασυμμορφώσεως των λαών της Ευρωπαϊκής Ηπείρου, ανοίγουσα τον δρόμον της επιστροφής των υγιών ιδεών της Ιεράς Συμμαχίας, του Τρίτου Ράιχ και του Δόγματος Τρούμαν.
Ζήτω το σταθεροποιητικόν πρόγραμμα!
Ζήτωσαν οι Ευρωπαίοι κατοχικοί επιτηρηταί!
Ζήτωσαν οι διεθνείς οίκοι αξιολογήσεως!
Ζήτω ο πρωθυπουργός Γεώργιος Ανδρέου Μεγαρομάξιμος! Μπούντες μπανκ, Ντόιτσε μπανκ, Κρεντί Αγκρίκολε μπανκ ούμπερ άλες!

Ν. Κουνενής, kounenik@yahoo.gr -“Δρόμος”

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Current ye@r *