Λαγός, κυνηγός, δάσος…

Οταν θέλουμε να πούμε ότι κάποιος άνθρωπος δε «στροφάρει» καθόλου, λέμε: «του λες: λαγός, κυνηγός, δάσος, κάνε μια πρόταση που