ΦΑΓΕ: Συνεχόμενες απεργίες

Απολύσεις παρά την κερδοφορία

Με διαδοχικές 24ωρες απεργίες απάντησαν την περασμένη εβδο­μάδα οι εργαζόμενοι στη γαλακτοβιομηχανία Φάγε στην απόφαση της εργοδοσίας να απολύσει 29 εργαζόμενους. Την απόφαση πήραν μετά από μαζικότα­τη γενική συνέλευση του επιχειρησι­ακού σωματείου, όπου οι εργαζόμε­νοι με συντριπτική πλειοψηφία στή­ριξαν την απεργιακή πρόταση, ενώ για την αποτελεσματική οργάνωση του αγώνα συγκροτήθηκαν ομάδες και βάρδιες περιφρούρησης.

Η εργοδοσία Φιλίππου τα τε­λευταία χρόνια έχει προβεί σε ένα πραγματικό πογκρόμ κατά των ερ­γαζομένων, καθώς οι απολύσεις από το 2008, σύμφωνα με τους απεργούς έχουν υπερβεί τις διακόσιες. Η Φά­γε είναι μια βιομηχανία της οποίας η κερδοφορία καλά κρατεί και αυτό είναι μια ακόμα απόδειξη της βουλι­μίας της εργοδοσίας για περισσότε­ρα κέρδη μέσα στην καπιταλιστική κρίση, τα οποία αντλεί με μειώσεις μισθών και εντατικοποίηση των όλο και λιγότερων εργατών που απα­σχολούν, λόγω των συνεχών απο­λύσεων. Είναι χαρακτηριστικό ότι με βάση τις τελευταίες ενοποιημέ­νες καταστάσεις της Φάγε, οι πω­λήσεις αυξήθηκαν σε 385 εκατ. ευρώ το 2011, από 338 εκατ. ευρώ το 2010, όπως και το μικτό κέρδος σε 153 εκατ. ευρώ από 142 εκατ. ευρώ. Όσο για τα καθαρά κέρδη, παρου­σίασαν μείωση αλλά παρόλ’ αυτά ανήλθαν σε 3,6 εκατ. ευρώ!

Οι εργαζόμενοι ωστόσο δεν αγωνίζονται μόνο για την ανάκλη­ση των 29 απολύσεων, αλλά απαι­τούν να μη γίνει καμιά νέα απόλυ­ση, ούτε μείωση μισθών και να υπο­γραφεί διμερής σύμβαση που να δι­ασφαλίζει τα δικαιώματα των ερ­γαζομένων που απορρέουν από τις κλαδικές συμβάσεις. Επίσης, απαι­τούν να σταματήσει η εκ περιτροπής εργασία στο εργοστάσιο της εται­ρείας στο Αμύνταιο της Φλώρινας. Στην άλλη εταιρεία του ομίλου Φι­λίππου, την ΕΒΓΑ, έχουν ήδη προ­σληφθεί περίπου 80 νέοι εργαζόμε­νοι με 511 ευρώ μεικτά το μήνα!

Στο πλευρό των απεργών εργα­ζομένων της Φάγε στέκονται τα σω­ματεία εργαζομένων της ΕΒΓΑ και της Μόρνος, εταιρειών που επίσης ανήκουν στον όμιλο Φιλίππου, εκ­φράζοντας την ενεργή συμπαρά­σταση τους, ενώ τους επισκέφθηκαν και αντιπροσωπείες των εργαζομέ­νων στην Κόκα Κόλα που πρόσφα­τα έδωσαν κι αυτοί σκληρό αγώνα, αλλά και της κλαδικής ομοσπονδίας γάλακτος, τροφίμων και ποτών.

Πηγή: ΠΡΙΝ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Current ye@r *