“Αγαπητά” ΑΡΔάκια…

Της Τ. Γ Έχουμε και ‘μεις παιδιά, “αγαπητά” ΑΡΔάκια… Παιδιά που γεννήσαμε, μα και παιδιά που αγαπήσαμε βλέποντας την αδικία