Νομική υπηρεσία ΥΠΑΝΕΠ: Δεν μπορεί να φτιάξει γήπεδο ο Μελισσανίδης!

untitledΓερή σφαλιάρα για τον Μελισσανίδη και τα σχέδιά του να φτιάξει φαραωνικό ποδοσφαιρικό γήπεδο στο Αλσος της Νέας Φιλαδέλφειας είναι το κατευθυντήριο έγγραφο που έστειλε το Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας και Εργου του υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Ενέργειας και Περιβάλλοντος (ΥΠΑΝΕΠ) προς τη Διεύθυνση Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών, Αδειοδοτήσεων (ΔΑΟΚΑ), η οποία έχει οριστεί ως αρμόδιο για την έκδοση Εγκρισης και Αδειας Δόμησης για το γήπεδο. Σύμφωνα με την εισήγηση, το αθλητικό σωματείο ΑΕΚ δεν έχει κανένα δικαίωμα να μεταβιβάσει/παραχωρήσει το οικόπεδο που του έχει παραχωρηθεί από το κράτος στην ανώνυμη εταιρία «Δικέφαλος 1924» συμφερόντων Μελισσανίδη, διότι αυτό αντίκειται στους σκοπούς της παραχώρησης.

Τα βασικά σημεία της τετρασέλιδης εισήγησης της νομικής υπηρεσίας του ΥΠΑΝΕΠ, με τίτλο «Παροχή διευκρινίσεων και κατευθύνσεων σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 42 του ν. 4277/2014», εισήγηση με ημερομηνία 6.2.2015, η οποία παραλήφθηκε από τη ΔΑΟΚΑ την Παρασκευή 13.2.2015 (την έχουμε στα χέρια μας) είναι τα εξής:

1. Η νομική υπηρεσία αποδέχεται de jure την ισχύ του περιβόητου άρθρου 42 του ν. 4277/2015, με την οποία παραχωρήθηκαν για την κατασκευή του γηπέδου Μελισσανίδη 6 στρέμματα Αλσους, αφού προηγουμένως αποχαρακτηρίστηκαν από δασικά και αναδασωτέα, ενώ επεκτείνεται το ρυμοτομικό σχέδιο της Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας ώστε να καταλάβει και αυτή την περιοχή, ενέργεια παράνομη και αντισυνταγματική, η οποία έχει κριθεί έως τέτοια τρεις φορές από το ΣτΕ κατά το πρόσφατο παρελθόν.

Η νομική υπηρεσία αποφεύγει να απαντήσει στα ερωτήματα που έθεσε από τον περασμένο Αύγουστο ο προϊστάμενος της ΔΟΚΚ (Διεύθυνση η οποία συγχωνεύτηκε με τη Διεύθυνση Αρχιτεκτονικής και απετέλεσαν τη σημερινή ΔΑΟΚΑ), ορμώμενος από τα δημοσιεύματα της «Κόντρας», που υποστήριξε εξαρχής ότι μετά την ψήφιση του ν. 4280/2014, η παραχώρηση των 6 στρεμμάτων του Αλσους έχει ακυρωθεί, διότι ο νόμος αυτός κατισχύει ως μεταγενέστερος. Αξίζει να σημειωθεί ότι το νομικό αυτό επιχείρημα αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο και της προσφυγής του δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας, την οποία συνέταξε γνωστό δικηγορικό γραφείο.

Γιατί το Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας και Εργου ξεπερνά αυτό το μείζον ζήτημα, το οποίο του έχει τεθεί από τον Αύγουστο, και απαντά σε μετεγενέστερο ερώτημα της ΔΑΟΚΑ, θεωρώντας ως δεδομένο και ισχύοντα το άρθρο 42 του ν. 4277/2014; Επειδή αυτή ήταν η κατεύθυνση της προηγούμενης πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου (Μανιάτης, Ταγαράς), η οποία «καρατόμησε» τον προϊστάμενο της ΔΟΚΚ Γεώργιο Μανούρη, για να βάλει στη θέση του προϊστάμενο που συνηθίζει να λέει «ναι».

Εν πάση περιπτώσει, το γεγονός αυτό αποτελεί μια πρόκληση για τη νέα πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΝΕΠ (Λαφαζάνης, Τσιρώνης, Αποστόλου), η οποία δεν ψήφισε το ν. 4277/2014 και είχε δεσμευτεί ότι θα τον καταργήσει. Μισό χρόνο από τότε που ψηφίστηκε αυτός ο κακόφημος νόμος, οι υπηρεσίες έχουν φτάσει σ’ ένα σημείο που εξετάζουν την εφαρμογή του, γιατί οι άνθρωποι του Μελισσανίδη πιέζουν για να πάρουν την άδεια. Το τοπίο υποχρεούται να το ξεκαθαρίσει άμεσα η πολιτική ηγεσία του υπουργείου.

2. Ομως, το Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας και Εργου, ακόμη και με βάση το άρθρο 42 του ν. 4277/2014, βάζει πάγο στα σχέδια του Μελισσανίδη. Συγκεκριμένα, αναφέρεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 42, που προβλέπει ότι το αθλητικό σωματείο ΑΕΚ, για την εκπλήρωση των σκοπών της παραχώρησης της έκτασης από το Δημόσιο δύναται να υπογράφει ειδικές προγραμματικές συμβάσεις αθλητικής ανάπτυξης με τον οικείο Δήμο, την Περιφέρεια, ιδρύματα, το Δημόσιο ή άλλους φορείς του Δημοσίου τομέα.

Ξεκινώντας απ’ αυτό, ζητάει από τη ΔΑΟΚΑ να διαπιστώσε αν η «Δικέφαλος 1924» ΑΕ ανήκει σ’ αυτή την κατηγορία. Γράφει συγκεκριμένα, ότι η ΔΑΟΚΑ πρέπει να ζητήσει από την ΑΕΚ: «Κάθε αναγκαίο στοιχείο, όπως προγραμματική σύμβαση ή συμβολαιογραφική πράξη κλπ που να συνδέει την εταιρεία “Δικέφαλος 1924 ΑΕ’’ με την εκπλήρωση του σκοπού της παρ. 1 του άρθρου 42 που έχει αναλάβει η “Αθλητική Ενωση Κωνσταντινουπόλεως’’ ήτοι βάσει ποίων στοιχείων και ειδικότερου νομικού πλαισίου έχει αναλάβει η “Δικέφαλος 1924 ΑΕ’’ για λογαριασμό του Αθλητικού σωματείου “Αθλητική Ενωση Κωνσταντινουπόλεως’’ (ΑΕΚ) όλες τις δαπάνες ανέγερσης του εν θέματι Αθλητικού Κέντρου, την έκδοση οικοδομικών αδειών, τις αμοιβές μελετητών, την εκπόνηση μελετών κλπ καθόσον πέραν του από 16.9.2014 εγγράφου του Αθλητικού Σωματείου “ΑΕΚ’’ που πρόκειται περί απλού ενημερωτικού εγγράφου, δεν υπάρχει κανένα στοιχείο για το ποιος ή ποιες συμβάσεις έχουν υπογραφεί για την εκπλήρωση των σκοπών της παραχώρησης κατά χρήση της έκτασης, ποιο το αντικείμενο αυτό, ποιες δράσεις υλοποιούνται, ποιοι φορείς ή οργανισμοί ή νομικά πρόσωπα είναι οι συμβαλλόμενοι στις συμβάσεις αυτές που σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 42 δύνανται να υπογράφουν με το ως άνω ερασιτεχνικό αθλητικό σωματείο (σ.σ. η υπογράμμιση στο κείμενο της υπηρεσίας) “ΑΕΚ’’ ειδικές προγραμματικές συμβάσεις αθλητικής ανάπτυξης κλπ. Τα ως άνω στοιχεία, θεωρούμε, απολύτως αναγκαίο να τεθούν υπόψη σας, για την συμπλήρωση του φακέλου και τον έλεγχο όλων των κατά τις κείμενες διατάξεις απαιτουμένων όρων και προδιαγραφών που συγκροτούν το ειδικότερο νομικό πλαίσιο βάσει του οποίου είστε ως Υηρεσία αρμόδια για τη χορήγηση των αιτουμένων αδειών δόμησης».

Ακόμη και πρωτοετής της Νομικής μπορεί να αντιληφθεί ότι εδώ υπάρχειαπόλυτο ασυμβίβαστο για την εταιρία του Μελισσανίδη. Δεν μπορεί να υπογράψει προγραμματική σύμβαση με το αθλητικό σωματείο ΑΕΚ, γιατί απλούστατα δεν ανήκει στους δημόσιους φορείς που ρητά αναφέρει η παρ. 3 του άρθρου 42 του ν. 4277/2014. Γι’ αυτό η νομική υπηρεσία ζητά να γίνει γνωστό το ειδικότερο νομικό πλαίσιο που επιτρέπει στην ΑΕΚ να συμβάλλεται με μια ιδιωτική εταιρία, όπως η «Δικέφαλος 1924» ΑΕ, πάντα για την εκπλήρωση των σκοπών της παραχώρησης της έκτασης. Φυσικά, τέτοιο ειδικότερο νομικό πλαίσιο δεν υπάρχει.

Ποιος είναι ο σκοπός της παραχώρησης; Να αθλούνται οι αθλητές του ερασιτεχνικού σωματείου! Η συμφωνία (λέμε τώρα) ερασιτεχνικής ΑΕΚ – Μελισσανίδη είναι να φτιάξει η εταιρία του δεύτερου ένα ποδοσφαιρικό (και μόνο) γήπεδο, το οποίο θα παραχωρηθεί για μισό αιώνα σε μια ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρία, προκειμένου να τον χρησιμοποιεί αποκλειστικά στους αγώνες τηςεπαγγελματικής ποδοσφαιρικής της ομάδας.

Αυτό έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το σκοπό για τον οποίο το Δημόσιο παραχωρεί την έκταση στο ερασιτεχνικό αθλητικό σωματείο ΑΕΚ. Αυτό το γνωρίζει σίγουρα το Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας και Εργου του ΥΠΑΝΕΠ, γι’ αυτό και κατευθύνει τη ΔΑΟΚΑ να ζητήσει τέτοια χαρτιά, τα οποίαδεν υπάρχουν και δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρξουν.

Η εταιρία του Μελισσανίδη δεν μπορεί να χτίσει γήπεδο σ’ ένα χώρο που έχει παραχωρηθεί κατά χρήση, διοίκηση και διαχείριση (και όχι κατά ιδιοκτησία) στο αθλητικό σωματείο ΑΕΚ, προκειμένου να τον χρησιμοποιεί για την εκπλήρωση των καταστατικών του σκοπών.

Επειδή, λοιπόν, καταστατικός σκοπός του ερασιτεχνικού σωματείου ΑΕΚ δεν είναι να φτιάξει γήπεδο που επί μισό αιώνα θα το εκμεταλλεύεται μια ΑΕ συμφερόντων Μελισσανίδη, το παραχωρητήριο που αποφασίστηκε στη συνέλευση-παρωδία των 75 ατόμων της 3ης του Φλεβάρη είναι άκυρο. Ας σημειωθεί ότι παγίως οι εκτάσεις που παραχωρούνται από το Δημόσιο με τέτοια παραχωρητήρια απαγορεύεται να παραχωρηθούν σε τρίτους. Επειδή, λοιπόν, με αυτό το παραχωρητήριο η ΑΕΚ παραχωρεί σε μια κερδοσκοπική επιχείρηση οικόπεδο που της παραχώρησε το Δημόσιο μόνο κατά χρήση, προκειμένου να αναπτύξει δράσεις κοινωφελούς χαρακτήρα, ο σκοπός της παραχώρησης παραβιάστηκε βάναυσα, υπάρχει κίνδυνος για τη δημόσια αυτή έκταση και το Δημόσιο (οι αρμόδιοι υπουργοί) οφείλουν άμεσα να άρουν την παραχώρηση, να πάρουν το οικόπεδο και να το ξανακάνουν άλσος.

3. Το Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας και Εργου του ΥΠΑΝΕΠ έρχεται να επιβεβαιώσει το ρεπορτάζ που εδώ και μήνες παρουσιάζεται από τις στήλες της «Κόντρας», σύμφωνα με το οποίο ουδέποτε κατατέθηκε στις αρμόδιες υπηρεσίες πλήρης φάκελος για έκδοση Εγκρισης και Αδειας Δόμησης. Στην αρχή κατατέθηκε μόνο μια αίτηση και μετά μπήκαν κάποια ακόμη χαρτιά.

Γράφει η νομική υπηρεσία: «Τα συνημμένα στοιχεία που μας διαβιβάσατε σχετικά με το θέμα είναι ανεπαρκή και απαιτείται σύμφωνα με τα ανωτέρω, η συμπλήρωση αυτών και ειδικότερα…».

Για να είναι πλήρεις οι κατευθυντήριες οδηγίες, το Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας και Εργου θα έπρεπε να σημειώνει ότι, αφού διαπιστώνεται η ανεπάρκεια του φακέλου, η αίτηση που υπέβαλε η «Δικέφαλος 1924» ΑΕ θα πρέπει να επιστραφεί και ο αριθμός πρωτοκόλλου να αφαιρεθεί. Αυτό δεν το λέμε εμείς, το λέει ο νόμος (ΚΥΑ «Διαδικασία έντυπης υποβολής Εγκρισης Δόμησης και Αδειας Δόμησης», Αριθμ. Οικ. 7533, ΦΕΚ 251Β, 13.2.2012, άρθρο 1, παρ. 3.1: «Σε περίπτωση που η αίτηση για έγκριση δόμησης δεν συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά στοιχεία της παραγράφου 2.1, δεν γίνεται δεκτή και επιστρέφεται ακόμη και αν έχει πρωτοκολληθεί»).

4. Το Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας και Εργου «αδειάζει» (εμμέσως πλην σαφέστατα) την «πρόθυμη» προϊσταμένη της ΔΑΟΚΚΑ Ντόρα Γαλάνη και τον «προθυμότατο» τμηματάρχη Νικόλαο Μπία, που όπως όλα δείχνουν έκανε μια θεαματικότατη κωλοτούμπα από τότε που εκδιώχτηκε από προϊστάμενος ο Γεώργιος Μανούρης., υπενθυμίζοντάς τους το νομικό πλαίσιο βάσει του οποίου πρέπει να ελέγξουν το φάκελο της  «Δικέφαλος 1924» ΑΕ. Υπενθυμίζει στη ΔΑΟΚΑ ότι, βάσει του νόμου, ασκεί τις αρμοδιότητες των άρθρων 20 και 21 του ν. 4030/2011 (Α’ 249).

Τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει ότι η ΔΑΟΚΑ οφείλει να κάνει τον έλεγχο σύμφωνα με την ΚΥΑ του 2012, στην οποία αναφερθήκαμε παραπάνω.

Πώς σχεδίαζε να κάνει τον έλεγχο η ΔΑΟΚΑ; Σε έγγραφο που απευθύνεται σε εμάς (μέσω του Γραφείου Τύπου του ΥΠΕΚΑ), με ημερομηνία 8.12.2014, η προϊσταμένη της ΔΑΟΚΑ Ντ. Γαλάνη ενημέρωνε ότι «ο σχετικός φάκελος ελέγχεται από την Υπηρεσία μας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 ν. 4277/14, του άρθρου 1 του ν. 3342/05 και της Υ.Α. 5181/07 (ΦΕΚ 2386/Β)».

Η κα Γαλάνη μας ενημέρωνε τον Δεκέμβρη πρώτον ότι ο φάκελος ελέγχεται (ενώ δεν έπρεπε να ελεγχθεί, αφού είναι ανεπαρκής, όπως αποφαίνεται η νομική υπηρεσία του υπουργείου) και δεύτερον ότι ο έλεγχος γίνεται με βάση μια υπουργική απόφαση (5181/07) η οποία δεν ισχύει, ενώ ισχύει η νεότερη ΚΥΑ του 2012, βάσει της οποίας και μόνο πρέπει να γίνεται η διδικασία έκδοσης Εγκρισης και Αδειας Δόμησης!

Για να φανεί καθαρότερα η παρανομία, αναφέρουμε, ότι η ΥΑ 5181/07, βάσει της οποίας η κα Γαλάνη δηλώνει ότι ελέγχει τον φάκελο της «Δικέφαλος 1924» ΑΕ, αναφέρεται στον παλιό Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό (ν. 1577/1985) και στο Προεδρικό Διάταγμα του Ιούλη 1993 περί έκδοσης οικοδομικών αδειών (ΦΕΚ 795Δ), ενώ στο μεταξύ και τα δύο έχουν καταργηθεί. Ισχύει καινούργιος ΓΟΚ (ν. 4067/2012, ΦΕΚ 79Α/9.4.12)) και νέο νομικό πλαίσιο έκδοσης οικοδομικών αδειών (ν. 4030/2011 και ΚΥΑ 7533/2012). Δηλαδή, η ΔΑΟΚΑ ανέσυρε από το σκουπιδοτενεκέ ένα μη ισχύον νομικό καθεστώς για να ελέγξει έναν ατελή φάκελο! Τυχαίο; Δε νομίζουμε. Μήπως ετοιμαζόταν να μας σερβίρει ως οικοδομική άδεια κάποια τροποποίηση της άδειας που είχε βγάλει ο αλήστου μνήμης Γρανίτσας;

Τυχαίο είναι ότι την ίδια περίοδο τα παπαγαλάκια του Μελισσανίδη γράφουν ότι η άδεια μπορεί να δοθεί και χωρίς τη μελέτη υψομέτρων, που έχει «σκαλώσει» στο δήμο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας; Τι παρασκηνιακές συμφωνίες είχαν γίνει ανάμεσα στην πλευρά Μελισσανίδη και την προηγούμενη πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΚΑ; Τι διαβεβαιώσεις είχε δώσει η κα Γαλάνη, η οποία τοποθετήθηκε ως προϊσταμένη αντί του «απείθαρχου» κ. Μανούρη; Γιατί η κα Γαλάνη «ξέχασε» ότι ο ν. 4277/2014 της αναθέτει να ασκήσει τα καθήκοντα των άρθρων 20 και 21 του ν. 4030/2011 (αφορά αρμοδιότητες του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, που καθιερώθηκε μ’ αυτό το νόμο) και επομένως είναι υποχρεωμένη να ελέγξει το φάκελο βάσει της ΚΥΑ του 2012, που είναι εφαρμοστική αυτού του νόμου;

Οπως αντιλαμβάνεστε, εδώ έχουμε να κάνουμε με σωρεία παρανομιών και μεθοδεύσεων, με στόχο να δοθεί στην εταιρία του Μελισσανίδη μια άδεια παράνομη. Μπορεί να μην έχει λεφτά για να φτιάξει το γήπεδο, όμως θέλει μια άδεια στο χαρτοφύλακά του, μπας και μπορέσει να μαζέψει τα λεφτά που δεν μάζεψε με την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που επιχείρησε (συγκέντρωσε μόνο 1,8 εκατ. ευρώ, όπως η «Κόντρα» αποκάλυψε).

Η σημερινή πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΝΕΠ έχει καθήκον άμεσα –και ανεξάρτητα από το καθήκον της να καταργήσει τις αντισυνταγματικές διατάξεις του ην. 4277/2014- να παρέμβει και να αποκαταστήσει τη νομιμότητα. Αυτό σημαίνει ότι πρώτον θα ελεγχθούν αυστηρά οι υπάλληλοι που έχουν συνεργήσει στις μέχρι τώρα διαδικασίες και δεύτερον θα επιστραφεί η αίτηση στη «Δικέφαλος 1924» ΑΕ και θα αφαιρεθεί ο αριθμός πρωτοκόλλου, όπως επιβάλλει ο νόμος.

Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδημα, κύριοι Λαφαζάνη, Τσιρώνη και Αποστόλου. Αυτές είναι δυο απλές ενέργειες που δεν απαιτούν νομοθετική πρωτοβουλία, αλλά αποκατάσταση της νομιμότητας σε διοικητικό επίπεδο. Επιτέλους… ταράξτε μας στη νομιμότητα (αν το εννοείτε).

ΥΓ1. Το έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Νομοθετικής Πρωτοβουλίας και Εργου του ΥΠΑΝΕΠ ξεμπροστιάζει και τη διοίκηση Βασιλόπουλου στο δήμο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας, η οποία όχι μόνο δέχτηκε τη μελέτη υψομέτρων που της υπέβαλε η «Δικέφαλος 1924» ΑΕ και απασχολεί τις υπηρεσίες του Δήμου με τα καμώματα μιας ΑΕ που δεν έχει κανένα δικαίωμα στο οικόπεδο που το Δημόσιο έχει παραχωρήσει στην ΑΕΚ, αλλά και δεν έχει εγείρει κανένα θέμα για τη σχέση ΑΕΚ και «Δικέφαλος 1924» ΑΕ. Ούτε στην παλιά έκταση των 26,6 στρ. μπορεί να χτίσει γήπεδο η «Δικέφαλος 1924» ΑΕ. Αν η συνέλευση-παρωδία των 75 ατόμων ενέκρινε παραχωρητήριο, ο Δήμος έχει υποχρέωση να απαιτήσει να αρθεί η αρχική παραχώρηση και το οικόπεδο να ενωθεί με το Αλσος. Αλλά για κάτι τέτοιο χρειάζονται «πνευμόνια» που δε διαθέτουν ο Βασιλόπουλος και η παρέα του.

ΥΓ2. Προς aek-watch.gr. Μην διαμαρτύρεστε που σας χαρακτηρίζουμε «εξυπνάκηδες». Είδατε τι πάθατε πάλι; Ξοδέψατε τόση φαιά ουσία και τόσο μελάνι για να συγγράψετε έναν οιονεί λίβελλο εναντίον μας και το μόνο που καταφέρατε ήταν να ξαναγίνετε (με το συμπάθειο) ρόμπες. Ο,τι γράψατε για την εγκυρότητα του παραχωρητήριου, που τάχα θα την κρίνει το Εφετείο και κανένας άλλος, έγινε θρύψαλα με ένα απλό έγγραφο μιας νομικής υπηρεσίας υπουργείου. Επειδή, όμως, μας κολακέψατε χαρακτηρίζοντάς μας «λαγωνικά», έχουμε να σας πούμε πως και στου διαόλου τον κώλο να το κρύψουν το παραχωρητήριο, εμείς θα το βρούμε (άσχετα που πλέον δεν μας ενδιαφέρει, γιατί απλούστατα είναι παράνομο).

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Current ye@r *