Παραδίδουν το λαό δεμένο χειροπόδαρα στους τραπεζίτες

bankers660Του Παύλου Δερμενάκη *

Το σάπιο πολιτικό καθεστώς που αποκαλείται κατ’ ευφημισμό «κυβέρνηση» έδειξε, μέσω των πρόσφατων αποφάσεων για τη διαχείριση των δανείων σε καθυστέρηση («κόκκινα» δάνεια), για μια ακόμα φορά το απάνθρωπο πρόσωπό του, απέναντι στο δοκιμαζόμενο ελληνικό λαό.

Με την απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδας, που αναμένεται να δημοσίευθεί στην Εφημερίδα τηςΚυβερνήσεως, για τον Κώδικα
Δεοντολογίας Τραπεζών για τη διαχείρισητων «κόκκινων δανείων» και την ετοιμαζόμενη τροποποίηση του Νόμου Κατσέλη,
παραδίδει, ως άλλος κουκουλοφόρος-δοσίλογος, στα χέρια των τραπεζιτών, τα λαϊκά στρώματα που βρίσκονται σε αδυναμία να ανταποκριθούν στις δανειακές τους υποχρεώσεις, όχι γιατί υπερδανείστηκαν αλλά γιατί το σάπιο πολιτικό σύστημα τους οδήγησε με την πολιτική της λιτότητας σε αυτή την κατάσταση αδυναμίας.

Ο πολίτης «δεμένος χειροπόδαρα» από το θεσμικό πλαίσιο, όπως έχει διαμορφωθεί σταδιακά μέχρι τώρα, παραδίδεται αυτός και το σύνολο της περιουσίας του στην πράξη αποκλειστικά στους τραπεζίτες και το δημόσιο για χρέη προς αυτό. Μετά την άρση απαγόρευσης πλειστηριασμών, τον περιορισμό τους μόνο για την προστασία της A’
κατοικίας και μόνο για το έτος 2014 (νόμος 4224/2013) έρχονται σε εφαρμογή του οι νέες ρυθμίσεις που ετοιμάζουν το πλαίσιο για το πάρτι της νέας ληστείας εις βάρος της κοινωνίας. Όλη η λαϊκή περιουσία, στην ουσία, οδηγείται με μαθηματική ακρίβεια στο «σφυρί» του πλειστηριασμού από την 1/1/2015.

Αν συνεχίσει να «κυβερνά» μέχρι τότε το παρόν σάπιο καθεστώς, θα ζήσουμε τραγικά γεγονότα και πολλά δράματα. Οι
τραπεζίτες θα αποφασίζουν, θα προτείνουν (στην πράξη θα διατάσσουν) και αν κάποιος δεν αποδέχεται τις προτάσεις τους έχουν ένα «οπλοστάσιο» μέτρων και διαδικασιών για να τον «πείσουν».Έχουν το απόλυτο ελεύθερο να ασελγούν οικονομικά για μία ακόμα φορά εις βάρος των λαϊκών στρωμάτων.

Ακόμα και ένσταση να υποβάλει ο πολίτης, γιατί θεωρεί ότι η πρόταση των τραπεζιτών δεν είναι δίκαιη, είναι τόσο «αδέκαστο» το ετοιμαζόμενο σύστημα, που θα υποβληθεί και θα εξεταστεί(!) η ένσταση από την ίδια την τράπεζα (ο Κώδικας συστήνει «Επιτροπή Ενστάσεων από τουλάχιστον τρία ανώτατα στελέχη της»).
Σημειώνεται, για να γίνει κατανοητή η «μεγαλοσύνη» «κυβέρνησης» και τραπεζιτών, ότι ο δανειολήπτης έχει τη δυνατότητα να προσφύγει στη διαδικασία της ένστασης μόνο μία φορά.

Αλλά ας δούμε μερικά συγκεκριμένα θέματα που προκύπτουν από τις νέες ρυθ μίσεις.
Όσον αφορά τον Κώδικα Δεοντολογίας προβλέπονται τρία βασικά θέματα: α) Ο «συνεργάσίμος» δανειολήπτης, β)οι
εύλογες δαπάνες διαβίωσης και γ) τα μοντέλα διευθέτησης.των οφειλών κομμένα και ραμμένα στα μέτρα των τραπεζών.

Ό,τι πει η τράπεζα

Στο θέμα του «συνεργάσιμου» δανειολήπτη, δεν προβλέπεται καμιά διαδικασία προστασίας του, αν αρνηθεί την πρόταση
της τράπεζας. Αναφερθήκαμε ήδη στην κωμωδία του ζητήματος της ένστασης. Οι όποιες δυνατότητες προσφυγής, σε περίπτωση διαφωνίας στην πρόταση της τράπεζας, στη διαδικασία είτε εξωδικαστικού είτε δικαστικού συμβιβασμού είναι αδιέξοδες, με όσα θα αναφέρουμε παρακάτω όσον αφορά την τροποποίηση του Νόμου Κατσέλη. Συνεπώς, είτε αποδέχεται την όποια πρόταση της τράπεζας είτε χαρακτηρίζεται μη «συνεργάσιμος» και οδηγείται στη διαδικασία των νομικών ενεργειών, δηλαδή διαταγή πληρωμής-κατάσχεση-πλειστηριασμός και ενδεχόμενα «μετά την ρευστοποίηση το τυχόν υπόλοιπο του δανείου σε καθυστέρηση θα εξακολουθεί να αποτελεί εκτοκιζόμενη απαίτηση του ιδρύματος».

Δηλαδή, θα του πάρουν την περιουσία, όποια και αν είναι αυτή, όχι μόνο το ενδεχόμενα υποθηκευμένο ακίνητο, θα την πουλήσουν με πλειστηριασμό ή θα την «αξιοποιήσουν» με άλλο τρόπο, καί επειδή ενδεχόμενα το ποσό που θα εισπράξουν
από τον πλειστηριασμό δεν θα φτάνει για την εξόφληση του χρέους του, το υπόλοιπο που θα παρςιμείνει «ανεξόφλητο»
θα συνεχίσει να εκτοκίζεται και ο πολίτης θα συνεχίζει να τους χρωστά ένα όλο και μεγαλύτερο και πάλι ποσό.

Συνεπώς, οι δανειολήπτες προσέρχονται σε «διαπραγμάτευση» με τις τράπεζες με την αντίστοιχη διαδικασία που «τρεις λύκοι και δύο αρνιά αποφασίζουν και ψηφίζουν δημοκρατικά για το ποιος θα φαγωθεί μεταξύ τους ως γεύμα». Μόνο που οι δανειολήπτες δεν είναι οι λύκοι, άλλοι έχουν το όνομα και τη χάρη εδώ και πολλές δεκαετίες.

Δαπάνες διαβίωσης

Στο θέμα των εύλογων δαπανών διαβίωσης έχει ληφθεί ήδη απόφαση για το ύψος τους από την αρμόδια επιτροπή του υπουργείου «Ανάπτυξης». Ενδεικτικά κυμαίνονται από 537 ευρώ καθαρά (μετά από φόρους) το μήνα για ένα ενήλικο μέχρι 1.788 ευρώ για μια οικογένεια με4παιδιά. Συνεπώς, οιτράπεζες αφού λάβουν υπ’ όψιν τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης και αφού εξετάσουν το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων και τα έσοδα του δανειολήπτη θα αποφασίσουν και θα προτείνουν τη λύση ή λύσεις. Με δεδομένα το ύψος της ανεργίας, την καταβαράθρωση μισθών, τη στάση πληρωμών μισθών σε πολλές επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, την απραξία των μικρών επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελματιών, αλλά και τις «προοπτικές» της οικονομίας, είναι σαφές ότι ελάχιστες περιπτώσεις θα μπορούν να κριθούν βιώσιμες και συνεπώς να υπάρξει ρύθμιση βασισμένη σε πραγματικά μεγέθη.

Άρα το πρώτο, που θα μπαίνει στην ημερήσια διάταξη, θα είναι η πώληση/απόδοση στην τράπεζα περιουσιακών στοιχείων άλλων εκτός από την Α’ κατοικία, αν υπάρχουν τέτοια, ή ακόμα κι αυτήςτης A’ κατοικίας.
Ήδη, σε πρώτη φάση, οι τράπεζες εκτιμούν ότι ένα ποσό της τάξης των 10 δισ. από στεγαστικά δάνεια δεν μπορεί να ρυθμιστεί και συνεπώς η αντίστοιχη περιουσία θα οδηγηθεί στο «σφυρί». Δηλαδή, αν υποθέσουμε ένα μέσο ύψος υπόλοιπου δανεισμού σε εκκρεμότητα των 1οο.οοο ευρώ, η υπόθεση αφορά το «καλήμέρα» του 2015. Σημειώνεται εδώ ότι, ήδη οι τράπεζες έχουν κάνει τη σχετική προεργασία και θα είναι έτοιμες για μια τέτοια κίνηση με την έναρξη του 2015.

Θα ρωτήσει κάποιος «μα, πώς θα είναι έτοιμες;». Δυστυχώς, και εδώ η νομοθεσία τους έδωσε το πλαίσιο και οι δανειοδοτούμενοι όλα τα απαραίτητα στοιχεία (περιουσιακή κατάσταση και αποδοχές) στην αναλυτικότερη τους μορφή, μέσω των στοιχείων που υπέβαλλαν για να «σώσουν», σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του Ν.4224/2103 την Α’ κατοικία τους.

Διευθέτηση οφειλών

Το τρίτο θέμα αφορά τα «μοντέλα» διευθέτησης των οφειλών. Αν το δάνειο κριθεί βιώσιμο, υπάρχει βραχυπρόθεσμη και μεσοπρόθεσμη λύση. Δηλαδή, μειωμένη δόση στη βραχυπρόθεσμη, περίοδος χάριτος κ.λπ., όπου όμως μετά την λήξη της βραχυχρόνιας περιόδου οι δόσεις επανέρχονται στα προηγούμενα επίπεδα ή ακόμα υψηλότερα αν έχει αποφασιστεί η προσωρινή μειωμένη εξόφληση τόκων.

Αλήθεια, πόσα από τα δάνεια που ρυθμίστηκαν την περίοδο της κρίσης με αρχικά μειωμένες καταβολές,  μετά την περίοδο ελάφρυνσης μπόρεσαν να εξυπηρετηθούν κατά τα προβλεπόμενα; Η απάντηση έρχεται αβίαστα: σχεδόν κανένα, αφού ήδη για τα ίδια δάνεια οι τράπεζες έχουν φτάσει στην 5η ή 6η γενιά (ανάλογα με την τράπεζα) ρυθμίσεων χωρίς να φαίνεται «φως στο τούνελ».
Οι μεσοπρόθεσμες λύσεις θα αφορούν κυρίως επιχειρηματικά δάνεια και ορισμένα ιδιωτών, όπου συνδυασμός ρευστοποίησης
περιουσιακών στοιχείων, αναδιάρθρωσης δανεισμού, ενδεχόμενος εξορθολογισμός επιτοκίων, μερική διαγραφή οφειλών κ.ά.,
μπορεί να αποδώσουν, με πολλές φυσικά προϋποθέσεις και ερωτη ματικά όσον αφορά την πορεία της οικονομίας.

Και πάμε, τέλος, στις ονομαζόμενες μορφές «ΟριστικήςΔιευθέτησης». Αντιγράφουμε χωρίς σχόλια από το κείμενο της Τράπεζας της Ελλάδος: «Παρατίθενται ενδεικτικά λύσεις… α) Εθελοντική Παράδοση Ενυπόθηκου Ακινήτου… β) Μετατροπή σε
Χρηματοδοτική Μίσθωση;., γ) Πώληση και ενοικίαση… ε) Ανταλλαγή με στεγαστικό δάνειο μικρότερης αξίας… στ) Διαχείριση
σε εκκαθάριση… (πτώχευση) ζ) Ρευστοποίηση Εξασφαλίσεων… η) Δικαστικές/Νομικές Ενέργειες (δηλαδή, κατασχέσεις/πλειστηριασμοί κ.λπ.)». Δηλαδή, παράδοση είτε με τη θέληση του ιδιοκτήτη, είτε χωρίς της ακίνητης περιουσίας του στην τράπεζα, αλλά του κάνουν και την… παραχώρηση να μένει μετά στο ίδιο ακίνητο με ενοίκιο. Για ένα ακίνητο που έχει πληρώσει επί σειρά ετών τοκοχρεωλύσια, που πληρώνει εδώ και τρία χρόνια χαράτσια για να έχει «ένα κεραμίδι στο κεφάλι του», το κράτος αποφάσισε ότι πλέον δεν του ανήκει και συνεπώς πρέπει να περιέλθει στην τράπεζα.

* Ο Παύλος Δερμενάκης είναι οικονομολόγος- ερευνητής και το παραπάνω κείμενο δημοσιεύεται στην εφημερίδα “Δρόμος της Αριστεράς” 30/8/2014

___________

ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ – Γίνε παιδί μου, συνεργάσιμος

Μαριάννα Τζιαντζή – “Πριν”

Κάποτε λέγαμε για τις λέξεις που έχουν χάσει το νόημα τους ή που πασχίζαμε να το βρούμε, όπως Αριστερά, δημοκρατία, ελευθερία, επανάσταση. Σήμερα, τα χρόνια του νεοφιλελευθεριμού, σκοντάφτουμε πάνω σε λέξεις που έχουν αποκτήσει νέο νόημα, συνήθως απειλητικό ή εξευτελιστικό, όπως «απασχολήσιμος», «ωφελούμενος», «διαθεσιμότητα», «κινητικότητα» κ.ά. Τώρα προστέθηκε άλλη μία: ο συνεργάσιμος. ακριβέστερα ο μη συνεργάσιμος.

Ο κώδικας δεοντολογίας που καρτίστηκε από την κυβέρνηση και την Τράπεζα της Ελλάδος ορίζει με ανατριχιαστική ακρίβεια ποιος είναι ο μη συνεργάσιμος ο κακοπληρωτής, ο δανειολήπτης που δεν πληρώνει τις δόσεις του.

Μέχρι τώρα συνεργάσιμος χαρακτηριζόταν ο ύποπτος που συνεργαζόταν με την αστυνομία, έδινε ονόματα και τα ξερνούσε όλα. Συνεργάσιμος ήταν ο/η σύζυγος κατά τη διαδικασία έκδοσης διαζυγίου. Συνεργάσιμος και ο ετοιμοθάνατος ασθενής που κάνει ό,τι λέει ο γιατρός. Τώρα όμως συνεργάσιμος είναι όποιος δεν χρωστάει, δηλαδή η συνεργασία είναι μια μετρήσιμη έννοια. Το βαθμό συνεργασίας δεν τον καθορίζει η καλή θέληση, αλλά η οικονομική κατάσταση του ενός εκ των δύο μερών, ενώ οι όροι της συνεργασίας καθορίζονται μονόπλευρα.

Όσοι χρωστούν στην εφορία χάνουν μισθό ή σύνταξη. Όσοι χρωστούν δόση στεγαστικού δανείου, μέσα σε 90 μέρες μπορεί να βρεθούν στο δρόμο ή από ιδιοκτήτες να γίνουν νοικάρηδες τριετούς διάρκειας και με ενοίκιο άγνωστου ύψους.

«Καθετί στέρεο κι ακλόνητο το παίρνει ο άνεμος, καθε τί ιερό βεβηλώνεται» λέει ο Μαρξ κι εδώ δεν περιλαμβάνονται μόνο σχέσεις και ιδέες αλλά και τα ντουβάρια και τα κεραμίδια. Ο νοικοκύρης γίνεται παραγιός, προλετάριος εκτός παραγωγής.

Θέλει ο άνθρωπος να γίνει συνεργάσιμος μα δεν μπορεί. Κι έτσι παρακαλεί μια άγνωστη θεότητα, την τράπεζα: «Δεν έχω τι να σας δώσω, θέλετε ένα μάτι, ένα νεφρό; Θέλετε να ποτίσω τη γυναίκα μου ορμόνες, να γεννήσει δίδυμα, να σας δώσω το ένα παιδί και να κρατήσω το άλλο; Πουλάω και τήν ψυχή μου, αλλά κανείς δεν τη θέλει, είναι ήδη νεκρωμένη, πουλημένη, μου λένε».

ΕκατομμύριαΈλληνες αποδείχτηκαν συνεργάσιμοι, έστω και αγανακτισμένοι, στο έγκλημα που συντελείται εδώ και πέντε χρόνια τώρα – και δεν εννοώ μόνο τα αποτελέσματα των εκλογών. Όπως όμως φαίνεται, δεν σταθήκαμε αρκετά συνεργάσιμοι.

Μία απάντηση στο “Παραδίδουν το λαό δεμένο χειροπόδαρα στους τραπεζίτες”

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Current ye@r *