Πολυνομοσχέδιο: Θυσία εργασία και περιβάλλον στο βωμό του κεφαλαίου

Ψηφιακός γύψος για σωματεία και απεργίες, κατάργηση μέσω «εξαιρέσεως» των κλαδικών συμβάσεων

Με σαρωτικό τρόπο μέσω του λεγόμενου αναπτυξιακού πολυνομοσχεδίου επιχειρεί η κυβέρνηση της ΝΔ να επιβάλει μια σειρά από ανατροπές προς όφελος του κεφαλαίου και σε βάρος των εργαζόμενων, της δημόσιας περιουσίας και του περιβάλλοντος. Αποθέωση της «επιχειρηματικότητας» χωρίς «γραφειοκρατικά εμπόδια», φαστ-τρακ επενδύσεις και εισβολή των ιδιωτών παντού ακόμα και στον έλεγχο των επενδύσεων. Άγρια επίθεση στα δικαιώματα των σωματείων με χειραγώγηση της λειτουργίας τους και της βούλησης των μελών τους, ηλεκτρονικό φακέλωμα, μπλοκάρισμα κάθε απεργιακής δυνατότητας. Αλλά και διάλυση των κλαδικών συμβάσεων, αβαντάρισμα της ελαστικής εργασίας, κυρώσεις-χάδι στους παρανομούντες εργοδότες. Ας δούμε τους δέκα βασικούς άξονες της αντεργατικής επίθεσης.

«Παρεκκλίσεις» (βλ. διευκολύνσεις) για «στρατηγικούς επενδυτές». Σύμφωνα με το πολυνομοσχέδιο για την πραγματοποίηση στρατηγικών επενδύσεων επιτρέπονται συγκεκριμένες και ειδικές παρεκκλίσεις από τους ισχύοντες όρους και περιορισμούς δόμησης της περιοχής για λόγους υπέρτερου δημοσίου συμφέροντος, εφόσον κρίνεται απαραίτητο για την πραγματοποίηση της επένδυσης.
«Εκ των υστέρων» οι έλεγχοι. Σχετικά με τον έλεγχο Επενδυτικών Σχεδίων προβλέπεται ότι, μετά από αίτηση του φορέα του επενδυτικού σχεδίου, δύναται να πιστοποιηθεί η υλοποίηση του 50% αυτού και να ενεργοποιηθεί η διαδικασία καταβολής της ενίσχυσης, χωρίς εξέταση του αιτήματος από την υπηρεσία, κατ’ επιλογή του φορέα.Θα αρκούν βεβαιώσεις υλοποίησης του 50% υπογεγραμμένες από ορκωτό ελεγκτή-λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία. Στόχος, σύμφωνα με την κυβέρνηση, είναι η αποφυγή άσκοπων καθυστερήσεων και η μείωση των διοικητικών βαρών ώστε να ενισχυθεί η «αναπτυξιακή προοπτική».

Επιχειρηματικά πάρκα – «παιδικές χαρές» για μπίζνες. Προβλέπεται πως οι επιχειρήσεις που θα εγκαθίστανται θα απαλλάσσονται από την υποχρέωση λήψης έγκρισης λειτουργίας (!) και θα υπόκεινται σε καθεστώς γνωστοποίησης, ενώ αποκτούν μια σειρά νέων δικαιωμάτων όσον αφορά τις μεταβιβάσεις ιδιοκτησιών κ.α. Προβλέπεται δυνατότητα ίδρυσης μεγάλων Επιχειρηματικών Πάρκων Μεμονωμένης Μεγάλης Μονάδας, σε εκτάσεις 100-150 στρεμμάτων για δραστηριότητες μέσης έως υψηλής όχλησης.

4.Ιδιώτες στον έλεγχο και την πιστοποίηση επενδύσεων. Στο εξής, η πιστοποίηση και ο έλεγχος θα γίνεται όχι μόνο από δημοσίους αλλά και από ιδιωτικούς φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) εγκεκριμένους από το Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας. Αυτό σημαίνει ότι τράπεζες, ιδιωτικές επιχειρήσεις κ.α. θα μπορούν να δημιουργούν τις δικές τους εταιρείες πιστοποίησης και να ελέγχουν στη συνέχεια ακόμα και τις… δικές τους επενδύσεις!

Κεραίες (σχεδόν) παντού. Υποτίθεται εκσυγχρονίζεται το πλαίσιο αδειοδότησης και λειτουργίας των κεραιών κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα, με σκοπό την προσέλκυση επενδύσεων σε δίκτυα νέας γενιάς. Προφανώς γίνεται προσπάθεια να ξεπεραστούν και τα τελευταία εμπόδια στην ασυδοσία των εταιρειών.

6.«Εξαιρέσεις» και χτύπημα στις κλαδικές συμβάσεις εργασίας. Θεσπίζονται εξαιρέσεις στην εφαρμογή τους, στο όνομα των επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν «σοβαρά οικονομικά προβλήματα» και βρίσκονται σε καθεστώς προπτωχευτικής ή παραπτωχευτικής ή πτωχευτικής διαδικασίας ή συνδιαλλαγής ή εξωδικαστικού συμβιβασμού ή οικονομικής εξυγίανσης. Επανέρχονται στο προσκήνιο οι περίφημες «ενώσεις προσώπων» και ενισχύονται οι επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις που συνήθως προβλέπουν χαμηλότερες αμοιβές. Επιπλέον, ο υπουργός Εργασίας θα έχει τον απόλυτο έλεγχο εξειδικεύοντας με Υπουργικές Αποφάσεις τις περιπτώσεις των επιχειρήσεων που θα εξαιρούνται κάθε φορά.

7.Ενίσχυση της μερικής απασχόλησης. Εργοδότης και μισθωτός μπορούν με έγγραφη ατομική σύμβαση να συμφωνήσουν, ημερήσια ή εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη ή μηνιαία εργασία, για ορισμένο ή αόριστο χρόνο, η οποία θα είναι μικρότερης διάρκειας από την κανονική (μερική απασχόληση). Θεσπίζεται προσαύξηση 12% επί της συμφωνηθείσας αμοιβής για κάθε επιπλέον ώρα εργασίας που θα παράσχει ο μερικώς απασχολούμενος, ποσοστό όμως πολύ μικρότερο σε σχέση με αυτό που ορίζεται ως προσαύξηση για την υπερωρία στην πλήρη απασχόληση (φτάνει έως και στο 80%).

Πρώτα θα γίνεται η μισή επένδυση και μετά θα «ελέγχεται» από… ιδιώτες!

8.Εκπτώσεις στην εργοδοτική παραβατικότητα. Η κυβέρνηση επιχειρεί να εμφανιστεί ως πολέμια της αδήλωτης εργασίας διατηρώντας το πρόστιμο των 10.500 ευρώ για κάθε αδήλωτο εργαζόμενο και με προσαυξήσεις όταν διαπιστώνεται υποτροπή του εργοδότη. Ωστόσο, με ξεχωριστή διάταξη, προβλέπονται και προϋποθέσεις πολύ μεγάλων εκπτώσεων. Αν ο εργοδότης προσλάβει τον αδήλωτο εργαζόμενο με πλήρη απασχόληση, το πρόστιμο πέφτει μόλις στα 2.000 ευρώ, ενώ εκπτώσεις προβλέπονται και στις εποχικές εργασίες όπου η διάρκεια πρόσληψης πέφτει από το 12μηνο στο 3ηνο. Επιπλέον οι παραβατικές επιχειρήσεις και εργοδότες θα αποκλείονται απλώς από «ευμενείς φορολογικές και ασφαλιστικές ρυθμίσεις» (sic).

Τέλος στη μονομερή προσφυγή στον ΟΜΕΔ. Η προσφυγή στη Διαιτησία μπορεί να γίνεται σε οποιοδήποτε στάδιο των διαπραγματεύσεων με συμφωνία και των δύο μερών. Αντίθετα, η μονομερής προσφυγή στη διαιτησία επιτρέπεται, ως έσχατο και επικουρικό μέσο επίλυσης συλλογικών διαφορών εργασίας, μόνον εάν η συλλογική διαφορά αφορά επιχειρήσεις δημόσιου χαρακτήρα ή κοινής ωφέλειας, ή αν αποτύχουν οριστικά οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των μερών και η επίλυση της επιβάλλεται από υπαρκτό λόγο γενικότερου κοινωνικού ή δημοσίου συμφέροντος συνδεόμενο με τη λειτουργία της ελληνικής οικονομίας. Δηλαδή πρακτικά ποτέ…

10.Μητρώο σωματείων, ηλεκτρονική ψηφοφορία. Όλες οι συνδικαλιστικές οργανώσεις θα έχουν υποχρέωση να εγγράφονται στο Γενικό Μητρώο Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων (ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε.). Θα τηρούνται στοιχεία, όπως καταστατικό, αριθμός μελών, σύνθεση οργάνων διοίκησης, ακόμα και οικονομικές καταστάσεις ή πηγές χρηματοδότησης των σωματείων, ολοκληρώνοντας έτσι το φακέλωμα των σωματείων από το κράτος. Ανάλογη ρύθμιση και για τις οργανώσεις εργοδοτών, αλλά αυτοί δεν κινδυνεύουν από φακέλωμα. Επίσης καθιερώνεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία για αποφάσεις των σωματείων, συμπεριλαμβανομένων για κήρυξη απεργίας. Η ρύθμιση αυτή έρχεται να «κουμπώσει» στο νόμο Αχτσιόγλου, που επέβαλε 50%+1 των μελών για απεργιακή απόφαση.

Το γεγονός ότι η κυβέρνηση έφερε ένα τέτοιο πολυνομοσχέδιο-σκούπα επιχειρώντας ενιαία και γενική επίθεση στο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του κεφαλαίου, εκμετάλλευσης της εργασίας αλλά και ασφυκτικού ελέγχου και καταστολής των συνδικάτων, ουσιαστικά πετά το γάντι στο μαχόμενο ταξικό κίνημα. Για ενιαία αποφασιστική και ανατρεπτική απάντηση στο σύνολο της αντεργατικής ατζέντας, για μια αποτελεσματική και νικηφόρα ανασυγκρότηση και αντεπίθεση του εργατικού κινήματος.

Πηγή: Δημήτρης Σταμούλης – “Πριν”

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Current ye@r *