Γράμμα στους γονείς απο το Συντονιστικό Νηπιαγωγών

19313aaa23Αγαπητέ γονιέ,

Κάθε μέρα ερχόμαστε αντιμέτωποι με νέα μέτρα που τσακίζουν τις ζωές μας, το δημόσιο σχολειό μας, τα παιδιά μας, επιφυλάσσοντας σε αυτά ένα μέλλον χωρίς μέλλον , χωρίς χαμόγελο, χωρίς ελπίδα.

Στη βάση αυτή παίρνουμε το θάρρος να επικοινωνήσουμε μαζί σου, γιατί πιστεύουμε από τη μια πως ο δρόμος μας είναι κοινός και από την άλλη θεωρούμε απαραίτητο πως πρέπει να γνωρίσεις τα δικαιώματα που έχεις καθώς και τον τρόπο διεκδίκησής τους .Το κράτος σε φορολογεί πολύ σκληρά και θα πρέπει να απαιτήσεις να σου παρέχει δημόσια δωρεάν παιδεία όπως ορίζει το ΣΥΝΤΑΓΜΑ.

 

1. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ φοίτηση στο Νηπιαγωγείο
α) Η φοίτηση στο Νηπιαγωγείο είναι υποχρεωτική με το Ν N.3518, άρθρο 73, ΦEK 272 τ. A’, 21.12.2006) με το εξής περιεχόμενο:
«Η φοίτηση στα νηπιαγωγεία είναι διετής και εγγράφονται σε αυτά νήπια που συμπληρώνουν την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής ηλικία τεσσάρων (4) ετών. Η φοίτηση όσων την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής συμπληρώνουν ηλικία πέντε (5) ετών είναι υποχρεωτική και στην περίπτωση αυτή έχει εφαρμογή το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 1566/1985.

β) Στο τέλος της παρ. 6 του άρθρου 3 του ν.1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α’) προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:

«Σε περιοχές που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις ίδρυσης νηπιαγωγείου μπορεί, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από εισήγηση του οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου, να λειτουργήσει παράρτημα του πλησιέστερου προς αυτό νηπιαγωγείου.»
Αυτό σημαίνει πως το παιδί σου αν έχει γεννηθεί το έτος 2008 υποχρεούται και προπάντων δικαιούται να πάει στο δημόσιο Νηπιαγωγείο (κλασικό ή Ολοήμερο) αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι το κράτος ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ να του παρέχει φοίτηση σε Δημόσιο Νηπιαγωγείο.
Είναι αλήθεια πως σε κάποιες περιοχές κάνουν κληρώσεις ακόμη και νηπίων. Κάτι τέτοιο είναι παράνομο καθώς είναι υποχρέωση του κράτους να ιδρύσει νέο σχολείο ή να δημιουργήσει παραρτήματα Νηπιαγωγείων , έτσι ώστε όλα τα παιδιά να έχουν τη δυνατότητα να φοιτήσουν σε δημόσιο σχολείο, και να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη πρόσβαση όλων των παιδιών στο δημόσιο σχολείο. Μη ξεχνάς ότι το Σύνταγμα, ο Υπέρτατος Νόμος του Κράτους ορίζει στο άρθρο 16 παρ. 4 που ισχύει και ψηφίστηκε το 1975 και αναθεωρήθηκε το 1996 και 2001 ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΙΔΕΙΑ

Το παραπάνω άρθρο του Ελληνικού Συντάγματος είναι σαφέστατο ως προς το δικαίωμα όλων των παιδιών να λαμβάνουν δωρεάν παιδεία, σε όλες τις βαθμίδες της, στα κρατικά εκπαιδευτήρια και δεν επιδέχεται οποιαδήποτε άλλη ερμηνεία ή παρερμηνεία.

2. ΠΡΟΝΗΠΙΑ
Η φοίτηση στο Νηπιαγωγείο θα πρέπει να είναι 2 χρόνια (νήπια και προνήπια)

.Γιατί ο ένας χρόνος κινδυνεύει να μετατρέψει το Νηπιαγωγείο σε σχολική τάξη με ακαδημαϊκό σχολικό πρόγραμμα. Γιατί μ’ αυτόν τον τρόπο, τη διετία, εξασφαλίζεται η συνεχής και μη αποσπασματική φοίτηση των παιδιών από τα 4 ως το Δημοτικό, αφού είναι σημαντικό να έχουν ένα σταθερό περιβάλλον φοίτησης ως προς το χώρο, τα πρόσωπα και το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που ακολουθείται. Έτσι διασφαλίζεται η σταθερότητα στα τρία αυτά επίπεδα, η οικειότητα που αναπτύσσουν τα παιδιά με το χώρο αλλά και η συνέχεια της εκπαίδευσης τους, η οποία δεν διασπάται, δεν εναλλάσσεται ενώ γίνεται ομαλότερη η μετάβασή τους στο οικείο Δημοτικό.
•Η υποχρεωτικότητα του ενός έτους σαφέστατα αναφέρεται στους γονείς που τους υποχρεώνει να φέρουν τα παιδιά τους στο Νηπιαγωγείο τουλάχιστον για ένα χρόνο. Το κράτος αφού οι γονείς το επιλέξουν και απευθυνθούν για εγγραφή σε δημόσιο Νηπιαγωγείο οφείλει να παρέχει και τα δύο χρόνια φοίτησης (Ν. 1566/1985)
•Από τη μια ο νόμος 1566 ορίζει ότι η φοίτηση στο Νηπιαγωγείο είναι διετής και από την άλλη το κράτος αποποιείται της υποχρέωσης του να παρέχει φοίτηση σε όλα τα τα προνήπια που αιτούνται. Το Υπουργείο προσπαθεί κάθε χρόνο με προφορικές εντολές προς τους/τις προϊσταμένες των Νηπιαγωγείων να μην γίνονται κανονικές εγγραφές προνηπίων επειδή δεν ιδρύει νηπιαγωγεία ή παραρτήματα ούτε διορίζει Νηπιαγωγούς .

Γονείς και Εκπαιδευτικοί ενωμένοι θα πρέπει να απαιτήσουμε:

Να γίνει κανονική εγγραφή όλων των προνηπίων τον Ιούνιο.
Να μην εφαρμοστεί στην πράξη καμία εγκύκλιος ή προφορική εντολή σχετική με προεγγραφές, εγγραφές κατά περίπτωση ή κληρώσεις προνηπίων, μέσω των οποίων αποκλείονται τα προνήπια ή μετατίθεται η εγγραφή τους σε χρόνο ακόμα και μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Η όλη διαδικασία είναι προς όφελος μόνο του Υπουργείου, το οποίο προσπαθεί με λογιστικά πρότυπα και με αναβολές, να μειώσει τις αντιδράσεις των γονιών και να τους εξαναγκάσει να λύσουν μόνοι τους το ζήτημα, στρέφοντάς τους είτε προς τον ιδιωτικό τομέα –όπου λειτουργούν πολλά Νηπιαγωγεία και παιδικοί σταθμοί χωρίς νόμιμη άδεια, είτε προς δημόσιους παιδικούς σταθμούς όπου θα πληρώνουν τροφεία, είτε να μη φοιτήσουν καθόλου.

3ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
Το παιδί σου δικαιούται φοίτηση σε Ολοήμερο Νηπιαγωγείο , αν φυσικά το επιθυμείς (δεν είναι απαραίτητη προϋπόθεση η προσκόμιση βεβαίωσης εργασίας ή ανεργίας )
Να απαιτήσεις στο ολοήμερο Νηπιαγωγείο να υπάρχει κουζίνα, τραπεζαρία, χώρος χαλάρωσης ξεχωριστά από την αίθουσα διδασκαλίας και τραπεζοκόμος για να ζεσταίνει το μεσημεριανό γεύμα των παιδιών.

4.  Ειδική Αγωγή
Να απαιτήσεις   να ιδρυθούν τμήματα ένταξης σε όλα τα Νηπιαγωγεία τα οποία θα στελεχωθούν με κατάλληλα εκπαιδευμένους Νηπιαγωγούς με μόνιμη σχέση εργασίας και να υπάρχει διεπιστημονική ομάδα υποστηρικτική και συμβουλευτική προς το σχολείο και τις οικογένειες σε μόνιμη βάση.
Να απαιτήσεις  μόνιμη χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό ώστε σχολεία και παιδιά να υποστηρίζονται με συνέπεια και συνέχεια.  Κατάλληλη υλικοτεχνική και κτιριακή υποδομή έτσι ώστε να έχουν ισότιμη  πρόσβαση στο σχολείο  όλα τα παιδιά.

5ΚΤΙΡΙΑ
Το κράτος είναι υποχρεωμένο να εξασφαλίσει κατάλληλα κτίρια για όλα τα παιδιά 4-6 χρόνων που να ανταποκρίνονται στις βιολογικές και εκπαιδευτικές ανάγκες αυτής της ηλικίας.
Να απαιτήσεις  να γίνεται αυστηρή τήρηση των προδιαγραφών για τα Νηπιαγωγεία αλλά και των κριτηρίων ασφαλείας (σωματικής και ψυχολογικής)  του ΟΣΚ (3 τμ ανά μαθητή, χώροι υγιεινής, πρόσβαση σε ΑμεΑ, αύλειος χώρος , κλειστός χώρος για κινητικές δραστηριότητες, πυρασφάλεια, αντισεισμικός έλεγχος). Αν το κράτος δεν έχει κτίριο να νοικιάσει αφού τώρα οι τιμές είναι χαμηλές και υπάρχει μεγάλη προσφορά

Να απαιτήσεις  να μην στοιβάζονται τα παιδιά σε ακατάλληλες και επικίνδυνες αίθουσες.
Είναι παιδιά και όχι αντικείμενα να τα τοποθετούν όπως τους βολεύει.

Ολα όσα αναφέρονται παραπάνω είναι νόμοι του κράτους
αλλά δεν εφαρμόζονται.
Είναι δικαιώματά σου που δεν στα παρέχει το κράτος
ενώ εσύ πληρώνεις φόρους.

Μπορείς να απευθυνθείς     
•στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της περιοχής σου
•στο Συνήγορο του παιδιού
•στο Υπουργείο

Να ενώσεις τη φωνή σου με άλλους γονείς , μέσα απο συλλόγους και ενώσεις γονέων ,να μιλήσεις με τις/τους Νηπιαγωγούς και τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε της περιοχής σου.

Να είσαι σίγουρος ότι οι Εκπαιδευτικοί είμαστε με το μέρος σου
και κάνουμε αγώνες για την προάσπιση
 του Δημόσιου Νηπιαγωγείου- του Δημόσιου Σχολείου.
Και το χρωστάμε στα ίδια μας τα παιδιά
να δώσουμε αυτούς τους αγώνες γονείς και εκπαιδευτικοί  ενωμένοι ώστε να είναι και νικηφόροι.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Current ye@r *