Δήλωση των εκπροσώπων των ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ Δ.Ε. στην ΟΛΜΕ

22222ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ Υ.ΠΑΙ.Θ.

H μειονοτική εκπαίδευση παρουσιάζει πολλές ιδιαιτερότητες: πολιτική διάσταση (η λειτουργία της ορίζεται από τη συνθήκη της Λοζάννης), εξάρτηση του εκπαιδευτικού κλίματος από τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ο ιδιωτικός και θρησκευτικός χαρακτήρας της (τα μειονοτικά σχολεία είναι ιδιωτικές –βακούφικες ιδιοκτησίες αλλά χρηματοδοτούνται από το δημόσιο για τα λειτουργικά τους έξοδα ενώ και οι μισθοί των εκπαιδευτικών λειτουργών, χριστιανών και μουσουλμάνων, καταβάλλονται από το ελληνικό κράτος) και το δίγλωσσο αναλυτικό πρόγραμμα.

Στο συγκεχυμένο διοικητικό πλαίσιο και στο διχοτομημένο πρόγραμμα της μειονοτικής εκπαίδευσης προστίθενται:
α) η άγνοια της μητρικής γλώσσας των παιδιών από τους εκπαιδευτικούς του ελληνόγλωσσου προγράμματος με τη συνεπακόλουθη δυσκολία στην επικοινωνία
β) η άγνοια από τους εκπαιδευτικούς του τουρκόγλωσσου προγράμματος αντικειμένων όπως η ψυχολογία, η κοινωνιολογία αλλά και η διδακτική των μαθημάτων που διδάσκουν.

Αποτέλεσμα όλων αυτών των παραμέτρων είναι πως στη μειονοτική εκπαίδευση δεν καλύπτονται πλήρως οι μορφωτικές ανάγκες των μαθητών και δεν προσφέρεται ουσιαστική μόρφωση.

Οι όποιες προτάσεις για την αναμόρφωση της μειονοτικής εκπαίδευσης πρέπει να καθορίζονται από τη βασική θέση για:

Ενιαίο δημόσιο, δωρεάν 12χρονο βασικό σχολείο για όλα τα παιδιά. Δημόσια δωρεάν καθολική εκπαίδευση σε όλα τα επίπεδα (από νηπιαγωγείο μέχρι πανεπιστήμιο), που θα παρέχει μόρφωση, καλλιέργεια και εφόδια σε όλα τα παιδιά χωρίς διαχωρισμούς, εξεταστικούς και ταξικούς φραγμούς. Υπεράσπιση και διεύρυνση του δημόσιου και δωρεάν χαρακτήρα της εκπαίδευσης.

Η τροπολογία- σχέδιο νόμου του ΥΠΑΙΘ όχι μόνο δεν καλύπτει το πλαίσιο αυτό αλλά είναι κατάφωρα αντισυνταγματική σε αρκετά σημεία της και παρεμβαίνει στη διαδικασία εκλογής αιρετών εκπροσώπων των μειονοτικών σχολείων («οι αιρετοί προέρχονται από τους εκπαιδευτικούς του μειονοτικού προγράμματος» , άρθρο 1 παρ. 11 έως και 14).
Ενδεικτικά παραδείγματα υπάρχουν στα ακόλουθα άρθρα:
1. άρθρο 1 παρ. 5 που ορίζει προϊστάμενο του Γραφείου Μειονοτικής Εκ/σης εν ενεργεία εκ/κο Π/θμιας Εκ/σης βαθμού Α ή Β (επίδομα 300 ευρώ) παρόλο που το Γραφείο αυτό έχει την εποπτεία σχολείων ΚΑΙ Δ/θμιας Εκ/σης.

2. άρθρο 2 παρ. 1 που ορίζει ότι στις θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού του μειονοτικού προγράμματος υπηρετούν αποκλειστικά μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας και στις θέσεις του ελληνόγλωσσου προγράμματος των μειονοτικών σχολείων όπως αυτές ορίζονται σύμφωνα με τις προβλέψεις της περίπτωσης α’ της παρ. 1 του άρθρου 7 του Ν. 694/1977 (Α’ 264) δεν επιτρέπεται να υπηρετούν μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας.

Τα άρθρα αυτά παραβιάζουν:

Α) το άρθρο 4 παρ. 1 του Συντάγματος: «Οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου»,

Β) την παρ. 1 του άρθρου 21 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απαγορεύει κάθε διάκριση λόγω φύλου, φυλής, χρώματος, εθνοτικής καταγωγής ή κοινωνικής προέλευσης, γενετικών χαρακτηριστικών, γλώσσας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, πολιτικών .

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Current ye@r *