Συνήγορος του Πολίτη: Σοβαρές καταγγελίες για την συμπεριφορά ανδρών των Σωμάτων ασφαλείας

Δυσλειτουργίες στην πειθαρχική διαδικασία στα Σώματα Ασφαλείας και διαφαινόμενη στοχοποίηση από αυτά νεαρών πολιτών και άλλων ευάλωτων ομάδων, λόγω εθνικής,