Πακτωλός εκατομμυρίων ευρώ σε συμβούλους για τη χρεωκοπία της χώρας

Στα δικαστήρια του Λουξεμβούργου μεταφέρονται πλέον οι διαφορές μεταξύ του ελληνικού Δημοσίου και των δανειστών μας, καθώς στη σύμβαση προβλέπεται ότι οι συμβάσεις (είτε αφορούν το νέο δάνειο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας είτε τα νέα ομόλογα μικρότερης ονομαστικής αξίας που θα ανταλλαγούν με τα παλιά) διέπονται από το αγγλικό δίκαιο. Και όχι μόνο αυτό, αλλά τόσο το ελληνικό κράτος όσο και η Τράπεζα της Ελλάδας παραιτούνται «αμετάκλητα και ανεπιφύλακτα κάθε δικαιώματος ασυλίας εκχωρώντας εθνικά κυριαρχικά δικαιώματα και το δικαίωμα της δωσιδικίας σε ξένα κέντρα αποφάσεων!!! Στο ζήτημα, μάλιστα, που ανέκυψε στη Βουλή μετά την καταγγελία περί αντισυνταγματικότητας εκ μέρους του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Παναγιώτη Λαφαζάνη, αλλά και του ΚΚΕ, ο υπουργός Οικονομικών επιχείρησε να διαστρεβλώσει την αδήριτη πραγματικότητα, αναφέροντας ότι το αγγλικό δίκαιο ισχύει μόνο για τις ιδιωτικές αμφισβητήσεις και όχι για τις δημόσιες, όπου εξακολουθεί να ισχύει το ελληνικό δίκαιο.

Η διαφορά έγκειται στο ότι η κυβέρνηση του Μνημονίου σε αγαστή συνεργασία με την τρόικα, μεταφέρει σε ιδιωτική εταιρεία (ειδικό ταμείο) περιουσιακά στοιχεία του κράτους (αεροδρόμια, λιμάνια, επιχειρήσεις και οργανισμούς). Ορίζεται όμως ρητά πως ό,τι περνάει στο Ταμείο δεν μπορεί να επιστραφεί στο Δημόσιο. Αν δεν πουληθεί, όπως σχεδιάζεται, είτε θα σπάσει σε κομμάτια με στόχο την πώληση είτε θα μπει σε διαδικασία εκκαθάρισης. Ειδικότερα η δανειακή σύμβαση (άρθρο 13, παράγραφος 4) του νέου δανείου με το οποίο χρεώνεται η Ελλάδα κυρίως για να διασώσει ξένες και ελληνικές τράπεζες, αναφέρει στο ελληνικό κείμενο, με τίτλο “Εφαρμοστέο Δίκαιο” και Αρμόδια Δικαστήρια, τα εξής:

– Η παρούσα Σύμβαση και κάθε εξωσυμβατική αξίωση που γεννάται σε σχέση με αυτή θα διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με το αγγλικό δίκαιο. – Τα Μέρη υποχρεούνται να υπαγάγουν κάθε διαφορά που ενδέχεται να προκύψει, σε σχέση με τη νομιμότητα, εγκυρότητα, ερμηνεία ή εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης, στην αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου. – Ο όρος 1(2) εφαρμόζεται αποκλειστικά προς όφελος του ΕΤΧΣ. Κατά συνέπεια, τίποτε από όσα αναφέρονται στον όρο 1(2) δεν εμποδίζει το ΕΤΧΣ από το να εκκινήσει διαδικασίες αντιδικίας (οι “Διαδικασίες”) στα δικαστήρια του Επωφελούμενου Κράτους – Μέλους ή του εφαρμοστέου δικαίου της παρούσας Σύμβασης και το Επωφελούμενο Κράτος

– Μέλος αποδέχεται αμετάκλητα την υπαγωγή στην αρμοδιότητα των ανωτέρω δικαστηρίων. Στο μέτρο που το επιτρέπει ο νόμος, το ΕΤΧΣ θα μπορεί να εκκινήσει παράλληλες Διαδικασίες σε περισσότερες από μια από τις ανωτέρω δικαιοδοσίες. – Το Επωφελούμενο Κράτος – Μέλος και η Τράπεζα της Ελλάδος παραιτούνται με την παρούσα αμετάκλητα και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμα ασυλίας που ήδη έχουν ή μπορεί να δικαιούνται σε σχέση με τους ίδιους και τα περιουσιακά τους στοιχεία έναντι δικαστικών ενεργειών σχετικά με την παρούσα Σύμβαση, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, από κάθε δικαίωμα ασυλίας έναντι άσκησης αγωγής, έκδοσης δικαστικής απόφασης ή άλλης διάταξης, κατάσχεσης, εκτέλεσης ή ασφαλιστικού μέτρου και έναντι κάθε εκτέλεσης ή αναγκαστικού μέτρου σε βάρος των περιουσιακών τους στοιχείων στο μέτρο που αυτό δεν απαγορεύεται από τον νόμο».

Η σύμβαση ΔΕΝ καθορίζει το επιτόκιο που θα πληρώσει η Ελλάδα ούτε την περίοδο εξόφλησης του δανείου που παίρνει και το οποίο θα εκταμιεύσει σύμφωνα με τη σύμβαση 93,7 δισ. ευρώ συνολικά. Από αυτά, τα 30 δισ. ευρώ προορίζονται για προκαταβολή εξόφλησης στους ιδιώτες δανειστές, αλλά με μικρότερη ονομαστική αξία. Τα 23 δισ. ευρώ θα δοθούν στις ελληνικές τράπεζες για να ανακεφαλαιοποιηθούν με επαχθές δάνειο σε Αγγλικό Δίκαιο και εκχώρηση δικαιωμάτων συν άγρια λιτότητα και ανεργία, που χρεώνεται ο Έλληνας φορολογούμενος (και όχι οι πιστωτές τους με τα θαλασσοδάνεια, επιχειρήσεις ή ιδιώτες), για να σωθούν αυτές με κοινές μετοχές χωρίς ψήφο επί 5ετία και ομολογιακά δάνεια.

Τα 5,7 δισ. ευρώ για πληρωμή δεδουλευμένων τόκων «από ανεξόφλητα ελληνικά κρατικά ομόλογα». Και, τέλος, άλλα 35 δισ. ευρώ για την αγορά ομολόγων από την ΕΚΤ και τις άλλες Κεντρικές Τράπεζες, ενδεχομένως στις τιμές που αγόρασαν αυτές τα ομόλογα, με έκπτωση έναντι της ονομαστικής αξίας τους, καθώς οι τιμές είχαν πέσει. Οι Κεντρικές Τράπεζες και η ΕΚΤ φυσικά δεν θα χάσουν, αν και θεωρητικά «κουρεύονται» έτσι και αυτές. Η σύμβαση όμως αποκαλύπτει και κάτι άλλο. Η χρεωκοπία της χώρας με σχετική βαθμολογία από τους οίκους Standard & Poorʼs, Moodyʼs και Fitch Ratings, όχι απλώς έχει προβλεφθεί, αλλά αναμένεται. Έτσι στην ίδια σύμβαση καθορίζεται ότι «Καλυπτόμενη Περίοδος» είναι η περίοδος που αρχίζει από την ημέρα κατά την οποία «ένας ή περισσότεροι εκ των Standard & Poorʼs, Moodyʼs και Fitch Ratings προβαίνει σε ανακοίνωση χρεωκοπίας, επιλεκτικής χρεωκοπίας ή περιορισμένης χρεωκοπίας για την Ελλάδα η οποιουδήποτε αποδεκτού GGB ως αποτέλεσμα της Εθελοντικής Συναλλαγής Διαχείρισης Υποχρεώσεων και τελειώνει εξήντα ημερολογιακές ημέρες μετά την ημερομηνία κατά την οποία κανείς εκ των οίκων αξιολόγησης δεν θα διατηρεί αξιολόγηση χρεωκοπίας, επιλεκτικής χρεοκοπίας ή περιορισμένης χρεωκοπίας για την Ελλάδα ή οποιουδήποτε επιλέξιμου GGB ως αποτέλεσμα της Εθελοντικής Συναλλαγής Διαχείρισης Υποχρεώσεων (αλλά όχι εξαιτίας άλλων περιστάσεων ή γεγονότων)». Νέο “κούρεμα” και επαναγορά ομολόγων δεν μας επιτρέπουν να κάνουμε αν δεν το εγκρίνουν, με όρο στις υποχρεώσεις της σύμβασης που αναφέρονται λεπτομερώς.

Αν σκάσει CDS σε ελληνικό ομόλογο και το ταμείο ΕΤΧΣ πληρώσει τη ζημιά, χρεώνεται στην Ελλάδα και είναι λόγος διακοπής του δανείου. Μάλιστα, υπάρχει και επαχθέστατος όρος που αναφέρει ότι αν  η Ελλάδα δεν εφαρμόσει τα άγρια μέτρα ύφεσης, λιτότητας, περικοπών και ξεπουλήματος, τότε το δάνειο θα διακοπεί και θα γίνει άμεσα αντιληπτό, ακόμα και αν η χώρα εξοφλεί κατά τα άλλα τις υποχρεώσεις της. Την ώρα που εκτελούν τον ελληνικό λαό και ξεπουλάνε το σύμπαν, περνά με υπουργική απόφαση (2 Νοεμβρίου 2011 ΦΕΚ 2454, Τεύχος Δεύτερο), χωρίς καν να υπάρχει κυβέρνηση, υπουργική απόφαση για την πληρωμή της νομικής εταιρίας CGSH με 6 εκ. ευρώ, συν έως και 1,5 εκ. ευρώ ανά μήνα για την εφαρμογή της συμφωνίας, της 21 Ιουλίου, αν το έργο των νομικών παραταθεί (που φυσικά παρατάθηκε) πέραν του Οκτωβρίου 2011. Ενώ και η συμβουλευτική και μυστηριώδης τράπεζα Lazard Freres, που ειδικεύεται σε υποθέσεις χρεωκοπιών κρατών, παίρνει κι αυτή την αμοιβή της, έως και 25 εκ. ευρώ.

Η ΑΥΓΗ, 14/2/2012

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Current ye@r *