Για ποια νομιμότητα μιλάει η Ελληνικός Χρυσός/Eldorado Gold;

xrisosΕδώ και χρόνια καταγγέλλουμε παρανομίες και αυθαιρεσίες της Ελληνικός Χρυσός. Εδώ και χρόνια υπήρχε συγκάλυψη και εκ των υστέρων “νομιμοποίηση” κάποιων παρανομιών.

Η εταιρεία επικαλείται, σε όλους τους τόνους και με κάθε ευκαιρία, την απόλυτη τήρηση της νομιμότητας. Επικαλείται επίσης τις απορριπτικές αποφάσεις του ΣτΕ, γεγονός όμως που δε σημαίνει απολύτως τίποτα για το αν η εταιρεία τηρεί τους περιβαλλοντικούς όρους ή όχι. Μπορεί η εταιρεία να χρησιμοποιεί τα σωματεία των εργαζομένων για την προστασία της, προβάλλοντάς τους ως “θεματοφύλακες της νομιμότητας” και “προστάτες του περιβάλλοντος”, όμως υπάρχουν στοιχεία που αποδεικνύουν ότι κάθε άλλο παρά τηρείται η νομιμότητα, ακολουθούνται οι κανόνες ασφαλείας και τηρούνται οι περιβαλλοντικοί όροι.

Στην Έκθεση Ελέγχου των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος που κοινοποιήθηκε στις 16/01/2015, αναφέρεται σωρεία καταγεγραμμένων παρανομιών και παραβιάσεων της Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. Η έκθεση βασίζεται σε αυτοψίες και ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν από τον Οκτώβρη του 2012 μέχρι τον Αύγουστο του 2014. Αποδεικνύεται λοιπόν ότι, για τρία ολόκληρα χρόνια, η Ελληνικός Χρυσός παρανομούσε κατά συρροή, καταπατώντας τους περιβαλλοντικούς όρους. Για ποια νομιμότητα μιλάει η Ελληνικός Χρυσός; Η υποχρέωση της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων εξαιρείται από την τήρηση της νομιμότητας;

Η λίστα των μη σύννομων ενεργειών της Ελληνικός Χρυσός είναι εξαιρετικά εκτεταμένη και θα ακολουθήσει δημοσιοποίηση και άλλων αποσπασμάτων. Ένα μικρό δείγμα παρανομιών και παραβιάσεων των περιβαλλοντικών όρων, αποτελεί η διαχείριση των υγρών αποβλήτων. Παραθέτουμε αυτούσιο το απόσπασμα από την Έκθεση:

Μη σύννομη διαχείριση υγρών αποβλήτων

  • Η εταιρεία δεν έλαβε μέτρα για την αποτροπή διαφυγής όξινων απορροών στο περιβάλλον και συγκεκριμένα στο ρέμα Μαυρόλακκα.
  • Σύμφωνα με δειγματοληψίες που διενεργήθηκαν από τους επιθεωρητές περιβάλλοντος αλλά και βάσει των αναλύσεων της ίδιας της εταιρείας διαπιστώθηκαν υπερβάσεις βαρέων μετάλλων.
  • Μη εφαρμογή των ορθών διατάξεων παρακολούθησης της ποιότητας των υγρών αποβλήτων και των επιφανειακών υδάτων.
  • Σύμφωνα με αναλύσεις της εταιρείας αλλά των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος διαπιστώθηκε επιβάρυνση των υδάτων του Μαυρόλακκα (αποδέκτης υγρών αποβλήτων), κατάντη της δραστηριότητας, ως προς ορισμένα βαρέα μέταλλα.

Οι τιμές του pH στα δείγματα της ΕΥΕΠ από το σημείο διάθεσης των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων στη θάλασσα υπερέβαιναν το ανώτατο όριο της (31) σχετικής Απόφασης Νομάρχη, σε αντίθεση με τον όρο δ.2.200 της (35) σχετικής ΚΥΑ ΕΠΟ. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ο μέσος όρος του pH ήταν 9,26, με ανώτατο όριο το 8,5. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τον όρο δ.2.200 της (35) σχετικής ΚΥΑ ΕΠΟ και την εγκεκριμένη ΜΠΕ, «η τιμή του pH στην έξοδο της μονάδας θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη του 8,5 έτσι ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματική καταβύθιση των εν διαλύσει βαρέων και λοιπών μετάλλων στις αποδεκτές συγκεντρώσεις. Ωστόσο, πριν την τελική διάθεση θα πρέπει να εξισορροπείται το pH των νερών, ώστε να βρίσκεται εντός ορίων και οπωσδήποτε άνω του 7…».

Οι τιμές των παραμέτρων COD και BOD5 στα δείγματα της ΕΥΕΠ, υπερέβαιναν το ανώτατο όριο της (31) σχετικής Απόφασης Νομάρχη, σε αντίθεση με τον όρο β2.β της (35) σχετικής ΚΥΑ ΕΠΟ. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι οι μέσοι όροι αυτών ήταν 168 και 37 mg/l, με ανώτατα όρια τα 35 και 7 mg/l αντίστοιχα.

Οι τιμές του ολικού μολύβδου (Pb) σε δύο περιπτώσεις και του διαλελυμένου μολύβδου ως ετήσια μέση συγκέντρωση (ΕΜΣ) στα δείγματα της ΕΥΕΠ υπερέβαιναν τα ανώτατα όρια της (31) σχετικής Απόφασης Νομάρχη και της (32) σχετικής ΚΥΑ, σε αντίθεση με τον όρο β2.β της (35) σχετικής ΚΥΑ ΕΠΟ. Συγκεκριμένα με όριο τα 500 μg/l ολικού μολύβδου μετρήθηκαν 690 και 1100 μg/l και με όριο τα 7,2 μg/l διαλελυμένου μολύβδου υπολογίστηκε ΕΜΣ 89 μg/l.

Οι μετρήσεις του ολικού ψευδαργύρου (Zn) στα δείγματα της ΕΥΕΠ, υπερέβαιναν το ανώτατο όριο της (31) σχετικής Απόφασης Νομάρχη, σε αντίθεση με τον όρο β2.β της (35) σχετικής ΚΥΑ ΕΠΟ. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ο μέσος όρος αυτών ήταν 183 μg/l, με ανώτατο όριο τα 100 μg/l.

Συντονιστικό Ιερισσού ενάντια στην εξόρυξη χρυσού


Συντονιστικό Φορέων και Συλλόγων Σταγείρων-Ακάνθου ενάντια στην εξόρυξη χρυσού

Coordinating Committee of Associations of Stageira-Akanthos against gold mining

WEBSITE / ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ > https://soshalkidiki.wordpress.com/

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Current ye@r *