Πρωτοβουλία κατοίκων Πεντέλης – Μελισσίων σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στο ζήτημα φιλοξενίας Προσφύγων στον Δήμο μας

Το ζήτημα της μεταφοράς και εγκατάστασης προσφύγων στην περιοχή μας προκαλεί εδώ και δύο μήνες μεγάλη αναταραχή και έχει δώσει

ΛΕΦΤΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ: για Μπάτσους, Μισθοφόρους Στρατιώτες και Εξοπλισμούς!

Το κράτος Άμυνας/Ασφάλειας ενισχύεται και εξοπλίζεται.Βλέπεις, έχει να διεξάγει πολέμους τόσο στο εσωτερικό του εναντίον των Ασύμμετρων λεγόμενων Απειλών-πρόσφυγες, μετανάστες,