Περί της ελευθερίας του «τύπου»

Είναι πασίγνωστο και πολυχρησιμοποιημένο το τετράστιχο του Αλέξανδρου Σούτσου, γραμμένο το 1831, Είν’ ελεύθερος ο Τύπος, φθάνει μόνον να μην